ถาม-ตอบ

มีข้อสงสัยอะไรใน Blog สอบถามได้เลยค่ะ

                                          อาจารย์ขิง

Advertisements
617 ความเห็น

617 thoughts on “ถาม-ตอบ

 1. อาจารย์ขิงค่ะขอประสานงานเรื่อง ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.อุตรดิตถ์วันที่19-20พฤษภาคม2552 จะให้เตรียมเอกสารอบรมอะไรบ้าง และกลุ่มเป้าหมายในการอบรมประมาณ60 คน จะมากไปไหม อยากให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคูณภาพการศึกษาด้วยค่ะ จะให้จัดทำตารางอบรมหรือไม่ อาจารย์จะพักโรงแรมที่เดิมหรือไม่จะได้จองไว้ให้ขอขอบคุณค่ะ

  • อยากทราบว่าการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาภาคบังคับมีกี่วิชาและกี่หน่วยกิต

   • สวัสดีค่ะอาจารย์พิศมัย
    อ่านหนังสือตามหลักสูตรที่ประกาศสอบ ผอ อำเภอค่ะ ข้อสอบไม่ยากค่ะ
    อาจารย์ขิง

  • สวัสดีครับอาจารย์ผมได้ส่งประวัติมาให้อาจารย์ดูด้วยครับเกียรติประวัติและผลงาน
   ๒๕๔๖-๒๕๔๗ – ครูสอนมวยไชยา ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
   ๒๕๔๘ – ก่อตั้ง “ชมรมสืบสานยุทธศิลป์ บ้านภูวศักดิ์”
   ๒๕๔๙ – ครูสอนมวยไชยา สถาบัน Gmac Gym
   (Global Martial Arts Center)
   ๒๕๕๐ – กำกับและฝึกสอนคิวบู๊ให้ละครเรื่อง“แรมพิศวาส”
   – เป็นวิทยากรพิเศษอบรม ศิลปะการต่อสู้พาหุยุทธ์มวยไทยไชยาเมื่อ
   วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ “ ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
   ๒๕๕๑ – จัดตั้ง “สถาบันอนุรักษ์ มวยไทยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์”
   – กำกับควบคุมการแสดงมวยไชยาในงานมหกรรมการกีฬา
   “เดอะมอล์บางกะปิ”
   – กำกับและฝึกสอนคิวบู๊ให้งานเปิดตัวชิงแชมป์มวยไทยรอบอีซูซุ
   – กำกับการแสดงมวยไทยไชยา,ปัญจสีลัตในงานมหกรรมของดี “เขตสวนหลวง”
   – ได้รับเกียรติบัตรว่าเป็นผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมจาก
   “สำนักงานเขตสวนหลวง”
   ๒๕๕๒ – กำกับและฝึกสอนคิวบู๊ให้โฆษณาน้ำหอม Focus
   – ได้รับใบประกาศรับรองว่าเป็นครูของ
   “วิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง”
   – จัดทำ DVD การเรียนการสอนมวยไทยไชยา ชุดที่ ๑
   – ครูสอนมวยไชยา ณ carlifornia fitness center
   – ได้การรับรองว่าเป็นครูของ “สภามวยไทยโลก”
   – เป็นกรรมการเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทย
   A License, B License และ C License ซึ่ง
   ดำเนินการ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   ๒๕๕๓ – เป็นวิทยากรพิเศษแสดงศิลปะมวยไทยไชยา ในงาน
   nike super workshop 2010 ณ.กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
   – วิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
   ให้ การรับรอง “มาตรฐานหลักสูตรมวยไทยไชยา”
   – สมาคมครูมวยไทยให้การรับรอง “มาตรฐานหลักสูตรมวยไทยไชยา”
   – จัดตั้งสถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยาอย่างเป็นทางการโดยได้รับการ สนับสนุนจาก “วิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง”
   – ได้รับตำแหน่งปรมาจารย์มวยไทยไชยาและมงคลทองจาก
   “สมาคมครูมวยไทย”
   – ได้รับตำแหน่งปรมาจารย์มวยไทยจาก
   “สมาคมครูมวยไทยศึกษาแห่งประเทศไทย”
   – จัดทำ DVD การเรียนการสอนมวยไทยไชยา ชุดที่๒
   – ได้รับโล่ห์เกียรติยศจากแม่ทัพภาค ๔ “พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร”
   ในการฝึกสอนมวยไทยไชยาให้กับกำลังพลใน
   “กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๕ กองทัพภาคที่ ๔ ณ ค่ายวชิราวุธ”
   จังหวัดนครศรีธรรมราช
   – วิทยากรพิเศษในงาน “มหกรรมชาวยะลาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี”
   – ได้มอบทรัพย์สินทางปัญญาเอกสารองค์ความรู้มวยไทยไชยาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   ๒๕๕๔ – ฝึกสอนและกำกับคิวบู๊ให้กับละครเรื่อง “เรือนแพ”
   – เป็นวิทยากรพิเศษ ในงาน “มวยไทย ๙ ทัพ ๙ เวที” ของ
   วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
   – ได้การรับรองว่าเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะมวยไทยไชยา” ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   – จัดทำตำราการเรียนการสอนมวยไทยไชยา
   “พาหุยุทธ์มวยไทยไชยา ๑”
   – เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง อนุรักษ์สืบสานมวยไทยไชยา สาขาวิชา
   ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
   – กรรมการบริหารสมาคมครูมวยไทย
   ๒๕๕๕ – วิทยากรพิเศษ โครงการสืบสานศิลปะมวยไทย
   “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
   – ทูลเกล้าถวายหนังสือพาหุยุทธ์มวยไทยไชยา ๑ แด่
   “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ
   “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”
   ๒๕๕๖ – เปิดสถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยาขึ้นเพื่อเผยแพร่มวยไทยไชยาเป็น
   วิทยาทานในเขตหนองจอก
   – เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร“ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์”
   จาก “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฏราชกุมาร” ใน “สาขาวิชามวยไทยศึกษา” จากวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   – ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองประธานสภาวัฒนธรรม เขตหนองจอก”
   ๒๕๕๗ – อบรมฝึกสอนพาหุยุทธ์มวยไทยไชยาให้กับกำลังพล
   กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๕ “ค่ายมหาจักรีสิรินธร”
   ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   – อบรมฝึกสอนพาหุยุทธ์มวยไทยไชยาให้กับข้าราชการสังกัด
   กรมทหารราบที่ ๕ “ค่ายเสนาณรงค์”
   ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๖ธันวาคม ๒๕๕๗
   – อบรมฝึกสอนพาหุยุทธ์มวยไทยไชยาให้กับกำลังพลทหารราบที่ ๕
   “ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร” ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๗
   – กำกับคิวบู้ มวยไทยไชยาให้กับ กองการท่องเที่ยวและกีฬา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   – อบรมฝึกสอนพาหุยุทธ์มวยไทยไชยาให้กับกำลังพลกองทัพภาคที่ ๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ “ค่ายวชิรวุธ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
   – อบรมฝึกสอนพาหุยุทธ์มวยไทยไชยาให้กับกำลังกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๕ “ค่ายรัตนรังสรรค์” จังหวัดระนอง
   ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

   ๒๕๕๗ –เป็นวิทยากรพิเศษใน “โครงการอนุรักษ์มวยไทยไชยา”
   ณ.โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ข.หนองจอก จ.กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐กันยายน ๒๕๕๗
   ๒๕๕๗ –เป็นวิทยากรพิเศษใน “โครงการอนุรักษ์มวยไทยไชยา”
   ณ.โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ระหว่างวันที่ ๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 2. ครูณัฐอยากไปอบรมด้วยจังเลยค่ะ สนใจเรื่องการประเมินโครงการมากเลยค่ะ ถ้าไม่รบกวนเกินไปขอนำเอกสารการอบรมขึ้นบล็อกด้วยได้ไหม๊คะ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 3. อาจารย์ครับผมจะเอาข้อมูลที่ทำเกี่ยวกับงานที่ไปที่ อยุทธยา เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนครับจะเข้าได้ด้วยวิธีการใดบ้านครับ

 4. เรียน อาจารย์ขิงค่ะ
  หนู อยากได้โปรแกรม spss ต้องทำอย่างไรดีคะ ที่สำนักงานยังไม่มีโปรแกรมนี้เลยค่ะ

   • เรียนอาจารย์ขิง ค่ะ

    อาจารย์สบายดีไหมค่ะ

    หนูอยู่ กศน.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ หนูอยากได้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพราะในเว็บ

    ของ อาจารย์ เป็นคู่มือไม่สามารถใช้คำนวณได้ค่ะ

    สมิตานัน เป็งใจ

   • เรียน อาจารย์ขิง คะ
    หนู สมิตานัน เป็งใจ กศน.อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ขอบพระคุณอาจารย์ที่มาเยี่ยม และให้คำแนะนำการทำงาน ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะ
    หนูขอรบกวนอาจารย์ เรื่อง แบบประเมินคุณธรรม หลักสูตร 51 ค่ะ
    ของท่าปลาก็มีคู่มือ แต่อยากดูตัวอย่าง กศน.ที่เป็นต้นแบบ ค่ะ

   • เรียน อาจารย์สมิตานัน ที่รัก
    ขอโทษด้วยที่ตอบคำถามช้า แบบประเมินคุณธรรมหลักสูตร 51 จะมีอยูในเอกสารคู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน้า 53-61 ค่ะ ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2554 พี่จะไปนิเทศงาน กศน.ที่อุตรดิตถ์ คงได้พบกันค่ะ
    อาจารย์ขิง

   • สวัสดีค่ะ ขอแจมด้วยนะค่ะ โปรแกรม SPSS มีให้โหลดฟรีค่ะ แล้วแต่เวอร์ชั่นที่จะใช้งานง่ายค่ะ

 5. เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพอย่างสูง

  ตอนนี้ผมกำลังศึกษาข้อมูลใน Blog เพื่อนำไปใช้ครับ เพราะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ศึกษามากครับ ถ้ามีข้อมูลหรือกิจกรรมเด่นในจังหวัดจะรีบรายงานและขอคำปรึกษาเพื่อพัฒนางานต่อไปครับ ขอบพระคุณอย่างสูง พงค์แสนชัย

  • เรียนอาจารย์พงษ์
   ขอบคุณมากที่มาเยี่ยม Blog ถ้ามีบทความที่ต้องการแลกเปลี่ยน เชิญส่งมาที่ Blog ได้เลยค่ะ
   อาจารย์ขิง

 6. เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพอย่างสูง

  ผมได้ศึกษาเรื่อง การนิเทศแบบคลินิก (1) ที่อาจารย์เผยแพร่แล้วเป็นประโยชน์อย่างมากครับ
  จะได้นำไปใช้ในการพัฒนางานนิเทศต่อไปครับ ขอบคุณครับ พงค์แสนชัย สุโขทัย

  • ขอบคุณที่ติดตาม Blog แบบแฟนพันธุ์แท้ ยังมีเทคนิคการนิเทศอีก 3 เรื่องเร็ว ๆ นี้ คือ Coaching Mentoring และ Classroom Visit
   อาจารย์ขิง

 7. สวัสดีค่ะ

  เข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจค่ะ จะให้สนับสนุนด้านใด ขอให้ใช้ได้เลยนะคะ

  นพกนก(หนูอู๋)กศน.มหาสารคาม

  • ขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจ และขอเชิญชวนให้ ผอ.อู๋ นำบทเรียนของกศน. มหาสารคาม เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อชาวกศน.อย่างยิ่ง ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ อาจารย์ขิง

 8. ขออนุญาตเป็นสมาชิกใหม่ในโลกไร้พรมแดนแห่งนี้ ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับ Web นี้ ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้สู่สาธารณะชน ถือเป็นมิติใหม่ ท่านเสมือนเป็นศึกษานิเทศก์ไซเบอร์

  ประดินันท์ (อุบล ค่ะ)

  • ยินดีต้อนรับ
   รองผอ.ประดินันท์ สดีวงศ์ เป็นสมาชิกสู่ Panchalee Blog และขอเชิญชวนนำประสบการณ์ดี ๆ เกี่ยวกับ กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของชาว กศน คะ
   อาจารย์ขิง

 9. เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพ

  ขอความอนุเคราะห์อัพเดทสถานการณ์ไข้หวัด2009 ต่อเนื่องนะครับเพราะจะใช้ในการประชุมประจำเดือนของสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ขอบคุณมากครับ

  • เรียน อาจารย์ พงษ์แสนชัย ที่เคารพ
   ขณะนี้สถานการณ์ไข้หวัดน่าเป็นห่วง Panchalee’Blog ได้พยายาม Update เป็นปัจจุบัน กศน.สุโขทัย สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้เลย เพราะเป็นข้อมูลจริง ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถ้ามีปัญหาด้านข้อมูล โทรหาได้ ขอขอบคุณแฟนพันธุ์แท้
   อาจารย์ขิง

 10. สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ

  ได้เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลงาน กศน.มากมายค่ะ Blog ของอาจารย์มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน กศน.ค่ะ

  กศน.เพชรบุรี ยังมีสถานศึกษาอีก 2 แห่งที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกในปี 2553 นี้ค่ะ ขอขอบคุณสำหร้บแหล่งเรียนรู้ดี ๆ และมีประโยชน์ค่ะ

  สุนันทา การะเวก

  • เรียนอาจารย์ สุนันทา การะเวก
   ยินดีต้อนรับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนใน panchalee’s blog ขณะนี้ ดิฉันกำลังพัฒนาวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน มาตราฐาน กศน. 6 มาตราฐาน 22 ตัวบ่งชี้ ให้กับ ศูนย์ กศน.อำเภอ 9 แห่ง ในจังหวัด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ คาดว่า เดือนตุลานี้ จะมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง ถ้าต้องการแลกเปลี่ยนก็ยินดีค่ะ
   อาจารย์ขิง

 11. เรียน อาจารย์ที่เคารพ
  ขอขอบคุณพระคุณอย่างสูงค่ะ จะคอยติดตามเรื่องราวของการประกันคุณภาพจาก Blog ของอาจารย์อีกน่ะค่ะ

  ด้วยความเคารพค่ะ

 12. เรียน พี่ขิง
  นำข้อมูลไข้หวัดไปทำแผ่นพับแจก
  ดีมากค่ะ กำลังจะเข้าค่ายเรื่องนี้โดยเฉพาะ ขอบคุณมากนะคะ แจกแผ่นพับ 10000 แผ่น
  ขอให้ได้บุญร่วมกันค่ะ
  นพกนก กศน.มหาสารคาม

 13. เรียน ท่านอาจารย์

  หนูอยู่ อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์ ที่ท่านอาจารย์มาเป็นวิทยากรเรื่องงานประกันคุณภาพฯ คือว่าหนูจะสอบผอ.กศน.อำเภอ ท่านอาจารย์มีแนวข้อสอบมั๊ยคะ ถ้าท่านอาจารย์มีหนูอยากจะให้ส่งมาให้หนูด้วยจะได้มั๊ยคะ
  ขอบพระคุณอาจารย์มากคะ

 14. อาจารย์ขิงคะหนูวันเพ็ญ จากตากฟ้า แวะมาทักทาย และทำตามสัญญา (ส่งงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม) จะนำผลงานไปส่งอาจารย์ที่ศูนย์วิทย์ฯนครสวรรค์ ไม่ทราบว่าจะเจอหรือเปล่า หากไม่เจออาจารย์ต้องขอฝากไว้ ต้องขอโทษด้วยนะคะ

  วันเพ็ญค่ะ

 15. สวัสดี ค่ะอาจารย์
  ได้อ่านบทความของอาจารย์แล้วดีค่ะได้ความรู้ดีค่ะ เสียดายที่ดิฉันเพิ่งพบ

 16. ได้ศึกษาความรู้มากมายที่นี่ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง กำลังอยากเรียนรู้โปรแกรม SPSS พอดีเลยค่ะ ไม่ผิดหวังเลยค่ะ

  • เรียนอาจารย์เพ็ญรำเพย ขอบคุณมากที่มาเยี่ยม Blog ดีใจด้วยค่ะ ที่นำโปรแกรม SPSS ไปใช้ประโยชน์ค่ะ
   อ.ขิง

 17. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง

  ผมสมัครสอบ ผอ.กศน.อำเภอ รอบนี้ ได้ศึกษาตำราวิชาการที่อาจารย์เขียนไว้อย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้ถ้าไม่รบกวนอาจารยมากเกินไป ขอความอนุเคราะห์เขียนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานการศึกษานอกระบบและอัธยาศํยเพิ่มอีกนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

  • เรียนอาจารย์ พงค์แสนชัย พี่จะนำบทความที่อาจารย์นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการสอบ ผอ. ศูนย์กศน.อำเภอ อย่างต่อเนื่องค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง
    กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับ

 18. เรียนอาจารย์ขิงที่เคารพ

  ดิฉันได้ยินข่าวว่าพนักงานราชการจะสอบเป็นข้าราชการไม่ทราบว่าอาจารย์มีแนวข้อสอบไหมค่ะ ถ้ายังไงรบกวนอาจารย์ส่งมาให้ทางอีเมล์ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • เรียน อ.แสงจันทร์
   พนักงานราชการที่มีเป้าหมายที่จะเป็นข้าราชการครู กศน.ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเมื่อมีการประกาศสอบแข่งขันเมื่อไรต้องพร้อมเสมอที่จะลงสนาม เนื้อหาวิชาที่อาจารย์จะต้องศึกษา มี 3 ด้านดังนี้
   1. วิชาความรอบรู้ ได้แก่ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   2. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ หลักการ แนวคิด นโยบาย และการจัดกิจกรรม
   3. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดทำโครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้
   ขอให้อาจารย์อ่านหนังสือให้เต็มที่ ดิฉันจะมีแบบทดสอบความรู้เพื่อให้อาจารย์ประเมินตนเอง เร็ว ๆ นี้
   อาจารย์ขิง

 19. เรียน ท่านอาจารย์ขิง
  ที่หนูขอแนวข้อสอบกับอาจารย์ (สอบผอ.) ตอนนี้ได้ข่าวว่าจะสอบประมาณ เดือนกันยายน 2552 หนูก็อ่านหนังสือแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่า หนูอยากจะขอความกรุณาจากอาจารย์
  ช่วยบอกแนวข้อสอบให้หนู้ด้วยนะคะ เพราะว่ามีสิทธิ์สมัครสอบเป็นครั้งแรก

  ขอพระคุณอาจารย์มากคะ

 20. เรียน ท่าน ศน.ขิง ที่เคารพ
  จากที่ไปสัมมนา กับ กศน.อุตรดิตถ์ ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ ได้กลับมาทบทวน เรื่องเครื่องมือประกันคุณภาพ โดยเฉพาะด้านผู้เรียน ได้มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุด (27 ส.ค.52) ครับ จะส่งเมล ช่วยดู ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ จิรพงศ์

 21. rพี่ขิงคะอยากรู้ว่า ผลงานของกนูพอจะไปได้ไหมคะ ช่วงนี้เห็นว่าไม่ได้ไปไหน
  ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรรอได้เสมอค่ะ แค่อยากทักทาย ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับนิเทศแล้วดีมากค่ะ
  หนูขออนุญาตcopyแนวปฏิบัติการนิเทศไปใช้นะคะขอบคุณค่ะ
  เคารพรัก

 22. ท่านอาจารย์ผมที่เคารพอย่างสูง…ผมจะดำเนินการต่อโดยกำหนดกรอบความคิดตามที่แนะนำ แต่อยากได้ กรอบแนวคิด จากพี่ขิงอีกนิดเพื่อความกระจ่าง ช่วยอ่านงานวิจัยให้อีกทีครับ ผมจะใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ..นะครับ จะไม่ใช้ PAR แล้วครับ จะได้ดำเนินการต่อไปได้ ก่อนถึงวันที่ 9-10 ก.ย. 52 จะได้ให้พี่ขิงดูอีกครั้ง

 23. เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ
  ผมนั่งดู ETV (วันที่ 31 ส.ค.52) แล้วเข้ามาชมบล็อคของอาจารย์แล้ว
  ได้ความรู้มากทีเดียวครับ

  ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำต่อไปนานๆนะครับ

  • เรียนอาจารย์ ณัฐจักร์ ที่เคารพ
   ขอบขอบคุณสำหรับกำลังใจ แต่ดิฉันต้องการกำลังสำคัญมาช่วยในการทำ blog ขอให้ท่านช่วยนำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน.อ.กบินทร์บุรี มาเผยแพร่ใน panchalee blog
   อาจารย์ขิง

 24. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพค่ะ
  วันนี้ได้ดูรายการสายใย กศน.ด้วย (อาจารย์สวยเป็นพิเศษเลยนะ) SAR อ.ตรอนยัง
  แก้ไขไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วหนูจะเมล์ไปให้นะคะ

  • จุ๊บแจงที่รัก เขียน SAR ต้องเร่งมือหน่อย เดี๋ยว สมศ. เข้าประเมินปลายปีนี้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก
   อาจารย์ขิง

 25. ดูรายการสดจาก ETV ได้รับความรู้การทำ blog มากขึ้น เป้าหมายแรกของ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาจะนำมาใช้ในงานห้องสมุดได้เชิญวิทยากรจากห้องสมุดกรมการแพทย์มาช่วยเหลือเร็วๆนี้ สำหรับห้องสมุดกำลังเริ่มต้นพัฒนา สิ้นเดือนตุลาคม คงจะดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

 26. สวัสดีค้า ศน.ขิง ที่เคารพ…
  กำลังชมศน.ขิง ทางอีทีวีจ้า…
  ทุกคนที่นี่ คิดถึงศน.ขิง ทุกคนค้า…
  มีเวลาเรียนเชิญอีกนะคะ
  พี่น้องกศน.อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ

  • เรียน ผอ. ธนกร ที่เคารพ
   พี่ดีใจมาก ที่ แบบฟอร์ม sar เป็นประโยชน์ ต่อสถานศึกษา พี่จะนำชุดฝึกอบรมเรื่องการวิจัยชั้นเรียน ขึ้น blog เร็ว ๆนี้ หวังว่า ผอ. คงจะมาเยี่ยม blog อีก
   ด้วยความเคารพ
   อาจารย์ขิง

   • ขอขอบคุณอาจารย์ที่ทุ่มเทกาย ใจเพื่อพัฒนางาน กศน. ผมจะนำความรู้ชุดฝึกอบรมไปวางแผนในการพัฒนาครู กศน.

   • เรียน ผอ.ธนกร ที่เคารพ
    ขอบคุณ ที่ นำข้อมูลจากblog ไปใช้ประโยชน์
    อาจารย์ขิง

  • เรียน ชาว กศน. ฟากท่า
   ขอบคุณสำหรับคำชม ฝากความระลึกถึง ทุกคน ช่วยบอกด้วยว่า “ยังรักเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความห่วงใย
   รักและคิดถึง
   อาจารย์ขิง

 27. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพ
  เดินทางบ่อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

  ลูกศิษย์ ส. อัญชลีเป็นห่วงค่ะ

 28. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง

  หนูเข้ามาเยี่ยมบล็อกของอาจารย์อยู่เนือง ๆ แต่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ วันนี้คิดว่าน่าจะเข้ามาทักทายอาจารยํสักคร้ง (เขินค่ะ) อาจารย์สบายนะคะ ในทีวียิ่งสวย 555

  บล็อกของอาจารย์มีประโยชน์มากทั้งเชิงองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องการนิเทศงาน กศน.

  ขอบพระคุณมากค่ะ

  • ครูอ๊อดที่รัก
   ขอบคุณที่เข้ามาทักทายและให้กำลังใจ พี่ยังระลึกถึงคุณเสมอ
   รักและคิดถึง
   อาจารย์ขิง

 29. ผอ.ธนกร เกื้อกูล แนะนำให้เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของอาจารย์ ปรากฏว่าดีมาก และจะเข้ามาเยี่ยมชมบ่อย ๆ ขอขอบคุณมากค่ะ

  • เรียน คุณครูถนอม ที่เคารพ
   พี่ดีใจและรู้สึกอบอุ่นมาก ที่มี ชาว กศน. ภาคใต้เข้ามาทักทาย ขอฝาก Panchalee blog เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังใหญ่ กศน.
   ด้วยความเคารพ
   อาจารย์ขิง

 30. พี่ขิง ที่รัก
  คนอื่นชมกันเยอะแล้ว..แต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าการออกรายการโทรทัศน์
  ทำให้ผู้อยู่ในรายการสวยมากกว่าที่คิดไว้มากเลย…และรายการก็มีสาระดีด้วยนะ
  จะบอกให้… แต่จะส่งใจใส่บล็อกไปให้ทำไมยากจริงหนอ
  ด้วยความเคารพรัก
  โส สุโขทัย

  • ดร.โส ที่รัก
   ขอบคุณมากที่ติดตาม Panchalee blog และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลา ทำให้พี่มีพลังที่จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับ กศน.ต่อไป
   ยังรักเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความห่วงใจ
   พี่ขิง

 31. พี่ขิงที่รักเพิ่มอีกนิด
  งานที่กรุณาแนะนำให้ทำกำลังดำเนินการอย่างอีหรุบตุบตั๊บ ยอมรับโดยดีว่ายากยิ่ง แต่สัญญาต้องเป็นสัญญา… ชำนาญการพิเศษยังขนาดนี้ ขอคารวะผู้เชี่ยวชาญพี่ขิงด้วยจริงใจ..ฝากดูแลและรักษาตัวเองด้วยนะจ๊ะ
  เคารพรักเสมอ
  โส สุโขทัย

  • เรียน ดร.โส ที่รัก
   ตอนนี้เข้าใจหรือยังว่า ทำไมพี่ให้เลาท่านทำการบ้าน เป็นเวลาหนึ่งเดือน บอกจาด้วย อย่าลืมเป็นพยานสำคัญให้พี่ด้วย
   รัก
   พี่ขิง

 32. เรียนอาจารย์ขิงที่เคารพ

  วันนี้ลองเข้ามาทำแบบทดสอบเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ

  ยากจังเลยค่ะ

  คิดถึงอาจารย์ค่ะ

 33. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพ

  ดีใจมากค่ะ ที่อาจารย์ได้ตอบจดหมายหนูแล้ว หนูอยากจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการ ชำนาญการพิเศษ จากอาจารย์ อาจารย์ช่วยแนะนำหนูหน่อยนะคะ และขอขอบคุณล่วงหน้ามากค่ะ

 34. เรียน พี่ขิง ที่เคารพรักอย่างยิ่ง
  อู๊ตได้ดูพี่ขิงออกรายการ ETV เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม แล้ว มีความรู้เรื่องการทำบล๊อกมากขึ้น และได้เข้ามาเยี่ยมชมและเป็นห่วงเมื่อเห็นปฏิทินปฏิบัติงานของพี่ขิงแล้ว โปรแกรมยาวจนถึงสิ้นเดือน กย. เลย เป็นห่วง ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ระลึกถึงเสมอ

  • เรียนอาจารย์อู๊ด ที่รัก
   ขอบคุณที่เป็นห่วง สิ้นเดือนกันยายน ตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมสักอาทิตย์ เป็นการพักผ่อน ฝากความคิดถึง กศน. อุทัยธานีทุกคน
   รักและคิดถึง
   พี่ขิง

 35. หนู เสาวนิต อยู่ กศน.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ค่ะ ที่ได้ส่งงานวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษา กศน. ให้ อาจารย์ แนะนำ/และช่วยเหลือค่ะ หนูพยายามติดต่ออาจารย์ ไม่สามารถติดต่ออาจาย์ได้ค่ะ

  • เรียน อ.เสาวนิต ที่นับถือ
   เมื่อวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม พี่ได้ไปประเมิน ผู้บริหารเชี่ยวชาญที่เพชรบูรณ์ คิดว่าอาจารย์จะติดต่อมา เพราะพี่ได้ถืองานวิจัยของอาจารย์ไปด้วย พี่พยายามติดต่ออาจารย์แต่ก็ติดต่อไม่ได้ วันที่ ๘-๑๑ กันยายนนี้ จะไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องวิจัยในชันเรียน หวังว่าอาจารย์คงเข้ารับการอบรมด้วย
   อาจารย์ขิง

 36. เรียน อาจารย์ขิง
  หนูโหลดตัวอย่างsar ของอาจารย์มาใช้ ขอบพระคุณมากค่ะ พอดีหนูดู สายใยกศน.จาก http://www.etvthat.tv เยี่ยมมากเลยค่ะ ถ้าว่างๆหนูจะเข้ามาดูblog ของอาจารย์อีกค่ะ

  • เรียนครูอี๊ด ที่รัก
   เมื่อวันที่ 10 กันยายน นี้ พี่ไปเป็นวิทยากร อบรมเรื่องวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับ ครู กศน. เพชรบูรณ์ ได้นำเอกสารประกอบการอบรม และ ppt ไว้ใน blog แล้ว ครูอี๊ดเข้าไปศึกษาได้
   อาจารย์ขิง

 37. เรียน ท่านอาจารย์ ครับ การเขียน ภาคผนวก SAR ที่ต้องสรุป ผลรายงานตนเอง 2 ปี นั้น
  ปี 2550 21 ม. และ ปี2551 9 ม. และข้อเสนอแนะของแต่ละปี
  ด้วยหรือไม่ และควรนำเสนอในรูปแบใดหรือเขียนอย่างไรดี

  น้องที่ กศน.น้ำหนาว กำลังดำเนินการอยู่ ครับ

  • เรียน ผอ.ดำริห์ ที่เคารพ
   การนำสรุปผลการประเมินตนเอง ๒ ปีย้อนหลัง ไว้ในภาคผนวก ให้นำตารางที่เป็นสรุปผลการประเมิน ที่แสดงให้เห็นคุณภาพโดยรวมและเป็นรายมาตรฐาน พร้อมทั้งแสดงจุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางพัฒนา ของแต่ละปี
   อาจารย์ขิง

 38. เรียน ศน.ขิงค่ะ
  นกไปอบรมงานประกันที่ทรัพย์ไพรวัลย์ เมื่อ 24-26 ส.ค.มา แล้วถ้าจำไม่ผิด ได้ยินว่าศน.บอกมีภาพเกี่ยวกับปรัชญาคิดเป็น ซึ่งนำไปใช้ได้เลย แล้วบอกว่าสวยด้วยจะเอาขึ้นบล็อกให้โหลด แต่นกไม่รู้ว่าศน.นำขึ้นหรือยัง หรือนำขึ้นแล้วแต่นกหาไม่เจอเอง พอดีจะเอามาทำซีทรู สำนักงานหน่ะค่ะ ยังไงขอขอบพระคุณในความกรุณาล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ

  • เรียน อาจารย์นก
   เรื่องแผนภูมิปรัชญาคิดเป็น จะนำขึ้น blog ประมาณ วันจันทร์ที่ 21 กันยายน นี้ ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม
   อาจารย์ขิง

 39. เรียน พี่ขิงที่รัก
  ทราบว่าพี่จะไปปฏิบัติธรรมสิ้นเดือนประมาณ 1 อาทิตย์พอดีออกพรรษา
  แต่คิดว่าพี่จะหยุดนิ่งได้(กาย)แต่ใจจะหยุดคิดเรื่องงานของพี่น้อง กศน.ได้หรือ?
  เพราะที่เพิ่มเติมทุกวันนี้คือ.. ความห่วงใย ที่เงียบหายไปเพราะติดงานเลือกตั้ง
  นอกนั้นทุกอย่างคงติดตามงานวิชาการพี่เหมือนเดิม ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับ
  สาระดีที่มีให้ศึกษา ..ด้วยความเคารพรักเสมอ..โส สุโขทัย

  • เรียน ดร.โส ที่รัก
   ก่อนอื่นต้องบอกว่า ยังรักเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความห่วงใจ ขณะนี้พี่ได้นำบทความเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กศน. พร้อม .ppt ซึ่งนำไปใช้อบรมครู กศน. ที่เพชรบูรณ์ แล้ว จึงได้นำมาเผยแพร่ใน blog
   พี่ขิง

 40. เรียน อ.อัญชลี ธรรมะวิธีกุล ครับ

  วันนี้เป็นเกียรติอย่างสูง ที่ทางอาจารย์ขิง และคณะได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ กศน.อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการตรวจประเมินสนามสอบ และล้อมวงสนทนาร่วมกันกับ ผอ.กศน.อำเภอบางระกำ, ข้าราขการ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน ถึงจะใช้เวลาเพียงน้อยนิด แต่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวิจัยทางการศึกษา และเรื่องราวที่สามารถทำไปประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และองค์การเป็นอย่างดี
  จึงแวะมาขอขอบพระคุณอาจารย์ขิงเป็นอย่างสูงครับ

  กิตติชัย กิตติธาราทรัพย์ (บรรณารักษ์)
  กศน.อำเภอบางระกำ

  • เรียน อาจารย์กิตติชัย ที่เคารพ
   พี่ได้มีโอกาสไปเยี่ยม กศน.บางระกำหลายครั้ง พบว่า กศน.บางระกำมีพัฒนาการที่ดีมาเป็นลำดับ ทั้งด้านอาคารสถานที่ โดยเฉพาะห้องสมุดจัดได้ดีมาก มีสื่อที่หลากหลาย มีกิจกรรมดี ๆ บรรณารักษ์ให้บริการเยี่ยม ทีมงานของ กศน.อำเภอดีมาก นักศึกษา กศน. ตั้งใจ และมุ่งมั่นในการเรียน มีเป้าหมายในการเรียน ไม่ขาดสอบ และมีความพร้อมในการสอบ คุณภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจากความทุ่มเท และความมุ่งมั่นในการทำงาน ของผู้บริหารและทีมงานทุกคน และได้รับการสนับสนุนจากเครื่อข่ายเป็นอย่างดี พี่ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ปีหน้าพี่คงไปนิเทศที่พิษณุโลกเหมือนเดิม จะหาโอกาสไปเยี่ยม ชาว กศน. บางระกำ
   รักและเคารพ
   อารย์ขิง

 41. พี่ขิง ที่รัก
  พบกันแล้วก็สบายใจ..แม้ว่าความจำจะสั้น แต่รักนั้นยาว..อยากให้พี่ขิงช่วยนำเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียนกับแผนชุมชน /บทบาทครูกศน.กับแผนชุมชน และการติดตามผลการจัดทำแผนชุมชน ลงbloG เป็นองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา
  ด้วยความเครพรัก..โส สุโขทัย

 42. พี่ขิง ที่รัก
  โสเพิ่งเสร็จจากการเข้าอบรมตำรวจบ้านมาหายเหนื่อยเลยเมื่อเปิดอ่าน blog
  ขนาดพี่ถือว่าเป็นการบ้าน.. สำหรับโสถือเป็นการใหญ่มีไว้กันลืมนึกถึงกัน..ยืนยันอีกครั้งว่า ความจำสั้นแต่รักฉันยาว..และขออนุญาตนำความรู้ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มีอยู่ในblogไปเผยแพร่ให้ตำรวจ ตชด.ของท่านผู้กำกับสิทธิรัตน์ได้ทำความเข้าใจ ในวันที่ 24 กันยายนนี้แทนความคิดถึงนะจ๊ะ…ด้วยเคารพรักเสมอ..โส สุโขทัย

  • เรียน ดร.โส
   วันที่ 23 – 25 พี่ไปอบรมครู กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และวันที่ 26 – 27 ไปประชุมเกี่ยวกับนโยบาย กศน. ปี 2553 ที่หัวหิน 28 -30 เป็นวิทยากรเรื่องการเขียน sar ที่นครสวรรค์ หลังจากนั้นคงมีเวลาเขียนบทความให้ ดร.โสได้
   พี่ขิง

 43. สวัสดีค่ะพี่ขิง

  เมื่อวันที่ 10 -11 กันยายน ได้ถอดองค์ความรู้เรื่องการสร้างเครือข่าย กศน.กับผู้ร่วมถอดองค์ความรู้ จำนวน 30 คน ที่มาจากภาคต่าง ๆ ทำให้ได้รับความรู้ว่า เครื่องมือการถอดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ในการทบทวน ประเมินผลการทำงานของคน กศน. จัดที่ภูชมจันทร์รีสอร์ท อ.ปากช่อง แจกหมอนคนละใบมีอิสระทางความคิด เสียดายดูวันที่แล้วพี่ขิงไม่ว่าง ตอนนี้กำลังสรุปผลการถอดองค์ความรู้ และจัดทำคู่มือการสร้างเครือข่าย กศน. เพื่อนำเสนอต่อ กพร.อย่างเร่งด่วนก่อน อย่างไรแล้วล่ะก็ จะส่งให้พี่ขิงอ่านนะจ๊ะ

  • เรียน ครูณัฐ ที่รัก
   น่าเสียดายกิจกรรมดี ๆที่อาจารย์จัด พี่ไม่มีโอกาสไปร่วมด้วย ถ้าสรุปถอดองค์ความรู้เป็นเอกสารแล้ว กรุณาส่งให้พี่ได้เรียนรู้ด้วย จะขอบคุณมาก
   รักและคิดถง
   พี่ขิง

 44. พี่ขิง ที่รัก
  เงียบหายไปนานคิดถึงแย่เลย!ไปต่างจังหวัดและตระเวณงานเลี้ยงส่ง..เลี้ยงเกษียรของบรรดาภาคีเครือข่ายนัวเนียอ่อนเพลียหัวใจ..พี่ขิงสบายดีนะ..เริ่มต้นทำงานหนักในปีงบประมาณใหม่ต่อไปเพราะใจต้องการ..ด้วยความเคารพรักสวัสดีปีงบประมาณใหม่..
  โส สุโขทัย

  • เรียน ดร.โส ที่เคารพ
   ช่วงต้นปีงบประมาณ งานคงไม่มากนัก อยากให้ อาจารย์เขียนคู่มือให้เสร็จ เพราะถ้าถึงกำหนดส่งงานแล้วงานยังไม่เสร็จจะทำให้เหนื่อยมาก
   รักและคิดถึง
   พี่ขิง

 45. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง

  ผมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กรณาเขียนตำราและบทความว้ชาการให้ขาว กศน.ได้ศึกษาและนำไปใชประโยชน์ หวังว่าคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์อีกในโอกาสต่อไปครับ เคารพอย่างสูง

  • เรียน อาจารย์พงษ์แสนชัย ที่รัก
   ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วย ที่สามารถสอบแข่งขันเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ. กศน. อำเภอได้ในอันดับต้น ๆ ถือว่าอาจารย์เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ช่วงที่อาจารย์เข้ารับการอบรบถ้าต้องการข้อมูลด้านใดก็ส่งข่าวให้พี่ทราบด้วย พี่จะได้จัดทำบทความนำเสนอใน Blog
   รักและคิดถึง
   อาจารย์ขิง

 46. พี่ขิง ที่รัก
  กราบขอบคุณพี่ที่เตือนน้อง แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เหมือนมีวิบากกรรมมีให้ทำไม่หยุดหย่อนถึงอย่างไรก็ต้องสู้ตามที่ตั้งใจ โสยังคงรออ่านบทความพี่เสมอ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนกับแผนชุมชน /บทบาทครูกศน.กับแผนชุมชน และการติดตามผลการจัดทำแผนชุมชน และพบข่าวพี่จากการไปทำงานนครสวรรค์ด้วยความสนใจแต่เห็นภาพด้านหลังเท่านั้น..
  รักและคิดถึงเสมอ
  โส สุโขทัย

 47. เรียน อ.ขิง ที่เคารพ

  พี่ขิงค๋ะ หน่องมาปฏิบัติงานที่บ้านสร้างแล้วนะคะ หากมีเอกสารในเรื่องประกันคุณภาพต้องหารือ จะได้รบกวนพี่นะคะ

  เคารพรัก
  หน่อง

 48. พี่ขิงที่รัก
  โสเงียบหายไปเพราะมีงานเข้าที่หนองคายกับประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ๕๓ ที่ตาก
  คิดว่าคงจะได้พบพี่เร็วๆนี้ ตามโปรแกรมงานของพี่ อ่านรายงานคู่มือคนอื่นแล้วยินดีด้วย
  กำลังจะพยายามให้มีโอกาสเช่นกัน

  ด้วยความเคารพรัก
  โส สุโขทัย

  • เรียน ดร. โส ที่คิดถึง
   ว่าง ๆไปเยียม รอง ฯก้อย ที่อยุธยาบ้าง เพื่อจะได้ไอเดียดี ๆบ้าง
   พี่ขิง

 49. ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างแบบฟอร์มความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดคะ
  และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องคะ ขอบพระคุณอย่างสูง กศน.วัดโบสถ์

 50. พี่ขิงที่รัก
  กำลังมุ่งมั่น.. ดีใจมากที่พบพี่ในงานบุญ..ปีนี้เป็นปีอะไรทำบุญหลายวัดสบายใจดี
  ด้วยรักและคิดถึงเสมอ
  โส สุโขทัย

 51. เรียน อ.ขิงที่เคารพ
  พึ่งเข้ามาครั้งแรกครับ แต่ได้เปิดรายละเอียดศึกษาหลายเรื่อง โดยเฉพาะฐานข้อมูลงานวิจัยสำหรับผู้บริหารแต่ยังไม่ค่อยจะตรงกับที่จะทำ คือผมต้องการจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร ศศช.โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับงาน ศศช.มาก ผมต้องขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยชี้แนะ และอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังทำอยู่คือ คู่มือสำหรับครู สอนให้อ่านออก เขียนได้ พิมพ์เสร็จแล้วหนามากครับ ๒๐๐ กว่าหน้า ขนาดใช้ตัวหนังสือ ๑๘ คิดว่ายังเล็กไป และคิดว่าจะแยกเป็น ๒ เล่ม คงต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ ทีนี้ด้วยนะครับ

  • เรียน รองฯสมชาย ที่เคารพ
   การศึกษาเรื่องการบริหาร ศศช เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์จริง ๆและเป็นเรื่องที่พี่สนใจ เพราะมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ ศศช มาบ้าง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตากได้ทำงานที่นั่นหลายปี แต่ 2 – 3 ปีมานี้ไม่ค่อยได้ไปสัมผัส ไม่แน่ใจว่าสภาพการจัดการศึกษา ของ ศศช. เปลี่ยนไปหรือไม่ คงต้องลงพื้นที่อีกสักครั้งคงจะพอมีกรอบความคิดและมองเห็นแบบแผนงานวิจัยบ้าง สำหรับคู่มือครู ศศช. เป็นนวตกรรมที่มีนักวิจัยทำกันมาก พี่ได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษางานวิจัย ที่ตากและแม่ฮ่องสอน พบว่าพัฒนาการเกี่ยวกับนวตกรรม มีการพัฒนาไปมาก ตามบริบทและกลุ่มเป้าหมาย ศศช. ตอนนี้พี่ให้คำปรึกษางานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ทำแล้วมีความสุข เพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ งาน กศน. มีเรื่องดี ๆที่น่าสนใจศึกษา อีกมาก ท่านรองมีอะไรให้พี่รับใช้ ไม่ต้องเกรงใจนะค่ะ เพราะเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์อยู่แล้ว
   อาจารย์ขิง

  • เรียน รองสมชาย ที่เคารพ
   ด้วย สำนักงาน กศน. มอบหมาย ให้ ศน. ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ขอความกรุณาช่วยเก็บข้อมูลเบื้องต้นให้ด้วย(ตามแบบบันทึกดังแนบ) แล้วพี่จะไปนิเทศติดตามผลอีกครั้ง ขอบคุณมากค่ะ
   อาจารย์ขิง

 52. เรียนอ.ขิงที่เคารพครับ
  หากจะพูดว่าเกรงใจอาจารย์ใหมเกรงใจมากครับ แต่มีเรื่องที่จะขอคำแนะนำในเรื่องการเขียนตำราเรียนครับ ผมได้มีโอกาสที่จะเป็นอาจารย์สอนพิเศษปี๕๔ ให้ม. จอมบึง สำหรับครูตามพระราชดำริให้จบปริญญาตรีซึ่งมีครู กศน.เรา เกือบร้อยคนและยังมีครูตชด. ครูสพท.อีกรวมแล้วเกือบสองร้อย โดยรับสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน กศน. แต่ยังไม่มีตำราครับ วิชาดังกล่าวคือ การบริหารการศึกษาเพื่อชุมชนและวิชาการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง อาจารย์พอจะทำคล้อยๆสารบัญขั้นตอนการเขียนตำราหรือวิธีการที่ดีให้หน่อยได้ไหมครับ ตอนนี้ผมก็ได้ศึกษาตำราหลายๆเล่มที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนของสถาบันต่างๆแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มอย่างไงครับ ต้องขอความกรุณานะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ

  • เรียน รองฯสมชาย ที่เคารพ
   การเขียนตำรา ก่อนอื่น ต้องนำหลักสูตร วิชาบริหารการศึกษาเพื่อชุมชน และวิชาการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง มาวิเคราะห์ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดทำกรอบในการเขียนเนื้อหา แล้วออกแบบการเขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบของการเขียนตำรา ถ้ารองฯเขียนกรอบเนื้อหาแล้วส่งมาให้พี่ดูก็ได้
   อาจารย์ขิง

 53. สวัสดีคะพี่ขิง
  อู๊ต กศน.อุทัยธานี ขอเรียนให้พี่ขิงทราบว่า อู๊ตจะเดินทางไปรับตำแหน่ง รก.ผอ.กศน.อำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท ในวันพฤหัส ที่ 12 พ.ย. 52 นี้ แล้วนะคะ อู๊ตไปอยู่จังหวัดชัยนาทแล้วหวังว่า พี่ขิงคงจะกรุณาให้คำปรึกษาเหมือนเดิมนะคะ คิดถึงเสมอคะ แต่ไม่กล้าโทร.หา เพราะกลัวว่าจะรบกวนพี่ขิง เลยเลือกที่จะใช้ช่องทางนี้ส่งความคิดถึงไปให้ นะคะ เคารพรักคะ

  • เรียน ผอ.สุรัตน์ ที่รัก
   พี่รู้สึกปลื้มมากที่จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งได้เป็น ผู้บริหาร กศน. การเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้บริหาร กศน. จะมีการฝึกอบรมที่เข้มข้นมาก ผอ.คงจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน สำหรับพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้ ผอ. เหมือนเดิม
   พี่ขิง

 54. เรียน อ.ขิงที่เคารพ
  ม.จอมบึงกำหนดเนื้อหามาให้ครับอาจารย์ วิชา การบริหารจัดการศึกษาเพื่อชุมชน ก็จะประกอบด้วย(ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการศึกษา/ ภาวะผู้นำ/ การคิดอย่างเป็นระบบ/ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร/ การบริหารจัดการชั้นเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้นเรียน/ การทำงานเป็นทีม และกระบวนการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ/ การจัดโครงงานทางวิชาการ/ โครงการฝึกอาชีพและกิจกรรมพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน/ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อชุมชน) อาจารย์ครับตอนนี้ผมได้ศึกษาเนื้อต่างๆเหล่านี้เป็นจำนวนมากๆแล้วเขียนเนื้อหาของตนเองขึ้นมา อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับ

  • เรียน รองฯสมชาย ที่เคารพ
   พี่ได้วิเคราะห์หลักสูตรของ ม. จอมบึงแล้ว คิดว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั่ว ๆ ไป แต่ถ้าจะนำไปจัดการเรียนการสอนกับกล่มเป้าหมาย ที่เป็นครู ศศช ตามพระราชดำริ และครู ตชด. แล้ว หลักสูตรดังกล่าว จะต้องบูรณาการเรื่องโครงการพระราชดำริ และ เรื่องการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่สำหรับผู้เรียนกล่มเป้าหมายดังกล่าว ถือว่าเป็นนวตกรรมที่มีประโยชน์มาก ต่อการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าจัดการศึกษาตามพระราชดำริ บนพื้นที่สูง รองฯสมชาย รองเขียนกรอบเนือหา แล้วนำไปให้ผู้เชียวชาญ ด้านเนื้อหา ด้านพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านพัฒนาสื่อ รวมกัน ประมาณ 5 คน พิจารณา แล้วเขียนสื่อออกมานำไปทดลองใช้ 1ภาคเรียน แล้วประเมินผล ดูคุณภาพของสื่อ ถ้าพบข้อบกพร่องตรงไหน ก็ปรับปรุงจนสื่อมีคูณภาพ สามารถนำไปเสนอผลงานทางวิชาการได้ ทั้งระดับชำนานการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ แบบนี้ละที่เราเรียกว่าผลงานวิชาการ เพราะเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ทำอย่าเป็นระบบ มีคูณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ
   อาจารย์ขิง

 55. สวัสดีครับท่านศน.ขิงที่เคารพอย่างสูงไม่ได้พบกับท่านนานจัง รอที่อุตรดิตถ์ไม่ไหวขอพบทางนี้นะครับ งานกศน.เรากำลังสนุกครับจัดกิจกรรม 3 D ให้กับน.ศ.และเยาวชนในช่วงนี้ครับ น.ศ.พื้นฐานไม่ลดลงครับ เปิดเทอมนี้ตั้งใจทำหลักสูตรสถานศึกษาและ คิดว่าจักต้องทำคู่มือ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์กศน.อำเภอ. อยากได้แนวทางการจัดทำ รายละเอียดเนื้อหา หัวข้อที่ควรบรรจุไว้ เป็นเอกสารทางวิชาการสำหรับบริหารหลักสูตรของเราครับท่าน คิดถึงท่านเป็นคนแรกที่จักให้แนวทางการจัดทำได้ครับ
  อากาศอุตดิตหนาวแล้ว กรุงเทพฯคงยังไม่เท่าไร ถ้าเดินทางไปอุตดิตเตรียมเครื่องกันหนาวมาด้วยครับ ระวังลักษาสุขภาพด้วยครับ รักเคารพอย่างสูง อำนาจ อินมั่นคง

  • เรียน ผอ.อำนาจที่เคารพ
   ดีใจจริง ๆที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกัน ทุกครั้งที่ได้คุยกับ ผอ.ทำให้พี่มีพลังในการทำงานเพิ่มขึ้น เพราะ ผอ. เป้นคนที่มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความคิดที่จะพัฒนางาน กศน.ตลอดเวลา ทำงานอย่างมีความสุข พี่จะขอเป็นกำลังใจให้ ผอ.ตลอดไป สำหรับเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา เดิมพี่ตั้งใจว่าจะชวน ผอ. นำหลักสูตร ๒๕๕๑ มาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แต่ปรากฎว่า สำนักฯได้ขยายเวลาทดลอง อีก ๑ ปี คงต้องรอผลการทดลองก่อน เพราะทราบว่าหลักสูตรที่ทดลองในปี ๕๒ มีรายวิชามากไป ซึ่งถ้าจะจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับจริง คงไม่ได้ แต่ทำเพื่อศึกษากระบวนการจัดทำหลักสูตรไว้ก่อนคงได้ สำหรับคู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีโครงสร้างการเขียน อย่างน้อย ๓ ตอนคือ
   ตอนที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
   ตอนที่ ๒ กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
   ตอนที่ ๓ การนำหลักสุตรไปใช้
   ถ้าจะทำเป็นงานวิชาการพี่ขอแนะนำให้ทำคู่มือ หลักสูตร ๕๑ เพื่อไม่ให้ล้าสมัย และประโยชน์ของคู่มือ สำหรับรายละเอียดในตอนที่ ๒และ๓ พี่ขอปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตร ๕๑ ก่อน

   • ขอบคุณครับ พี่ขิงสบายดีนะครับ ผมจะตั้งใจทำDummy เสนอให้พี่ขิง ได้ดูแน่นอน ผลงานวิชาการเรื่องรองๆ ครับที่ตั้งใจทำเรื่องนี้เพราะดูแต่ละสถานศึกษาแล้ว ทำบ้างไม่ทำบ้าง ทำพอเสร็จให้มี ตามแต่ถนัดหลักเกณฑ์ของกศน.อำเภอจริงๆยังไม่พบครับ คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกศน.เรามากๆครับ

   • เรียน ผอ.อำนาจ ที่เคารพ
    การพัฒนาคู่มือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กศน. พี่ขอแนะนำหนังสือ ๕ เล่ม
    ๑. แนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน:๒๕๔๖)
    ๒. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ๒๕๔๗)
    ๓. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน : ๒๕๕๒)
    ๔ การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักการและแนวปฏิบัติ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หรรษา นิลวิเชียร : ๒๕๔๗)
    ๕. แนวทางการนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กศน. : ๒๕๕๒)
    พี่ขิง

   • เรียน ท่าน ศน.อัญชลีฯ ที่เคารพอย่างสูง
    ขอบคุณมากสำหรับหนังสือที่แนะนำ ผมจะติดตามและรวบรวม เป็นเอกสารที่มีคุณค่าครับท่าน
    ขอบพระคุณมากครับ

 56. ศน.ขิงที่เคารพอย่างสูง งานมากไม๊ครับระยะนี้ กศน.อ.พิชัย กำลังคึกคักครับเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนนี้นศ.พื้นฐานเพิ่มครับมากกว่าภาคเรียนที่แล้วนะ ทีมงานให้ความร่วมมือดีมากๆพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้จะรับผิดชอบนศ.ลดลงเหลือ60ก็ตามครับ
  วันจันทร์ที่16นี้ ผมและทีมงานนัดกันทำแผนกศน.ตำบลครับไม่มีรูปแบบมาก่อนแต่จะร่วมกันคิดว่าแผนปฏิบัติกศน.ตำบลจะบรรจุข้อมูลที่จำเป็นอะไรบ้างเช่น ข้อมูลพื้นฐานตำบล เป้าหมายผู้รับบริการ โครงการแต่ละกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งปม. ท่านศน.ครับควรจะเพิ่มอะไรบ้าง ท่านช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยครับ กศน.อ.พิชัย ต้องการกำลังใจ และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและเป็นแนวปฏิบัติงานตลอดไปครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ วันจันทร์นี้จะขึ้นโปรเจคเตอร์ใหห้ทีมงานได้ช่วยกันทำแผนตำบลครับ

  • เรียน ผอ. อำนาจ ที่เคารพ
   การทำแผนชุมชน เป็นการกำหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทำแผนขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตน ให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ การทำแผนชุมชน คนในชุมชน มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทาง และทำกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง บุคคล หน่วยงานภายนอก จะช่วยให้คำปรึกษา ด้านความรู้และสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนให้บรรลุผล
   แต่ที่ กศน. เข้าไปทำแผนชุมชน ไม่แน่ใจว่าจะใช่แผนชุมชนหรือไม่ เพราะ กศน. เป็นภาครัฐ มีเป้าหมายที่จะจัดตั้ง กศน.ตำบลทุกตำบลทั่วประเทศ ดังนั้นการทำแผนภาครัฐจัดทำแผนขึ้นเพื่อ ให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหดไว้ ถึงจะเป็นแผนอะไรก็ตาม กระบวนการจัดทำต้องสามารถสท้อนสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านให้ได้ และกิจกรรมที่จัดจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน พี่มีความเชื่อว่า ท่าน ผอ.และ น้อง ๆ ครู กศน. พิชัย จะสามารถจัดทำแผนชุมชนที่ นำไปขับเคลื่อนเพื่อ จัด กศน. ให้กับประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ฝากความคิดถึงชาว กศน. พิชัย ทุกคนค่ะ
   พี่ขิง

   • -ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำที่สำคัญที่สุดที่ได้รับจากพี่ขิง ผมจะนำไปเป็นนโยบายให้ทีมงานได้นำไปปฏิบัติ โดยยึดชุมชน ประชาชน เป็นหลักในการจัดกิจกรรม และเน้นเรื่อง การเข้าถึง เข้าใจ ชุมชนให้มากที่สุดก่อนจะทำเป็นโครงการ และกิจกรรมออกมาครับ ผมตั้งใจใช้โอกาสที่กศน.บูม เรื่องกศน.ตำบลเป็นเครื่องมือ จูงใจ กระตุ้นให้ทีมงานครูอาสาฯและหัวหน้าตำบลจัดทำสารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรมให้เป็นรูปเล่มทุกตำบลครับ และนำแผนตำบลมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการปี 2553 ครับท่าน ยังต้องการการชี้นำ แนวทางการจัดกิจจกรรมกศน.ให้บรรลุผลตลอดไปครับ ขอให้พีขิงมีสุขภาพที่ดีตลอดไปครับ

 57. เรียนอ.ขิงที่เคารพ
  ศน.ครับพอดี เราจะจัดอบรมครู ศรช.และครูอาสา(ปกติ)ที่ตากครับ จึงจะของคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่จะอบรม ผมได้ปรึกษากับทีมงานและทีมงานได้วางหัวข้อเนื้อหาอบรมไว้ดังนี้ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี ๓ D /บทบาทครู ,เจตคติในการทำงาน/ภารกิจหลักของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ /การดำเนินงาน กศน.ตำบล/ความสำคัญของการวิเคราะห์และการจัดทำแผนการสอน/การวิเคราะห์หลักสูตรและปรับสาระการเรียนรู้/การวางแผนการจัดการเรียนรู้/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(กรต,โครงงาน,ทดสอบย่อย)/การวัดผลประเมินผลการศึกษา,การเทียบโอน/การบริหารงานเอกสารหลักฐานการศึกษาและระบบงานทะเบียน/การจัดเวทีชาวบ้านและการจัดทำแผนชุมชน/การทำงานกับเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม/และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ จะดำเนินการจัดอบรมในวันที่ ๒๒-๒๔ พ.ย.นี้ครับอาจารย์ จึงขอคำแนะนำอาจารย์คิดว่าควรเพิ่มหรือลดหรืออะไรที่สำคัญควรให้จะให้ความรู้ครูเราอีกบ้างครับ เพื่อเป็นการพัฒนาครู ขอบคุณครับ

  • เรียน รองฯ สมชาย ที่เคารพ
   การอบรมครู กศน. แต่ละปี เนื้อหาในการอบรม ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายและบริบทต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เพราะครู กศน.เป็นกำลังสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงาน กศน. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๓ กรอบหลักสูตรในการอบรมครู ควรประกอบด้วยสาระสำคัญ อย่าง น้อย ๔ ส่วน คือ
   ๑. นโยบายและจุดเน้นปี ๒๕๕๓ เช่น นโยบายสถานศึกษา ๓ D , กศน. ตำบล,ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต,ห้องสมุด ๓ ดี
   ๒.งานตามบทบาทหน้าครู กศน. เช่น ครู ศรช. การบริหารจัดการ ศรช.,การประชาสัมพันธ์, การสำรวจข้อมูลชุมชน ฯลฯ
   ๓. งานจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัญ ได้แก่การศึกษาพื้นฐาน,การศึกษาต่อเนื่อง(การศึกษาอาชีพ,การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน)และการศึกษาตามอัธยาศัย
   ๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดทำระบบสารสนเทศ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ฯลฯ
   เนื้อหาสาระที่ รองฯ เขียนไว้ มีทั้งหมด ๑๓ หัวข้อ ใช้เวลา ๓ วัน ถือว่าเนื้อหามาก อาจทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเบื่อ ก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ คงต้องวิเคราะห์ว่า ครู กศน. ต้องการอบรมเรื่อง อะไรบ้าง อาจดูข้อมูลจากรายงานผลการนิเทศ ผลการประเมินภายใน ภายนอกของสถานศึกษา หรือสำรวจความต้องการจาก ครู กศน. ถ้าเนื้อหาสาระยังมากอยู่ คงต้องพิจารณาเนื้อหาใดครูสามารถศึษาด้วยตนเองได้ ก็จัดทำเป็นเอกสารให้ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง เนื้อหาใดที่ยาก เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก็จัดฝึกอบรม
   ระยะนี้พี่ไม่ได้ไปที่ ตาก ฝากความคิดถึง ชาว กศน. ตาก ทุกคนด้วยค่ะ
   อาจารย์ขิง

 58. เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพอย่างสูง
  ผมจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พย.52
  ขออนุญาตนำเนื้อหาสาระจากตำราวิชาการที่อาจารย์เขียนไว้ไปใช้ในการอบรมครั้งนี้ครับ
  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  • เรียน ผอ.พงค์แสนชัย ที่เคารพ
   ในช่วงที่ ผอ.ไปอบรมที่สถานบันฯ พี่ไปเป็นวิทยากรที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทำผลงาน ที่สถาบันฯ ระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๗ พย. ๕๒ คงได้พบกับ ผอ.ค่ะ
   อาจารยขิง

 59. เรียน อ.ขิงที่เคารพ
  ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างมากนะครับที่ได้ให้ขอเสนอแนะดีๆสำหรับการทำงานด้านต่างๆ ในช่วงนี้ตากกำลังเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ถึง ๕ จุดด้วยกัน เพื่อจะให้ส่วนหน้าพระราชวังมาตรวจเพื่อรับเสด็จ ท่าสองยาง ๒ ศศช. แม่ระมาด ๒ ศศช. และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีแห่งใหม่ที่อำเภอเมืองอีก ๑ จุด ที่ผ่านมาผมดูแล้วไม่ค่อยได้เชิญ ศน.มารับเสด็จเลย จึงถือโอกาสชวนอาจารย์นะครับ กำหนดการที่ทางหน่วยต่างๆได้พูดกัน คือ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒และคงหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากอาจารย์ในเรื่องอื่นอีกนะครับ

  • เรียน รองฯสมชาย
   พี่รู้สึกภูมิใจแทนชาว กศน.ตาก ที่เป็นหน่วยงาน สถานศึกษา ที่มีคุณค่าได้มีโอกาสทำงานถวายสมเด็จพระเทพฯ และเป็นงานที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให แก่ผู้ด้อยโอกาส และขาดโอกาส ทางการศึกษา อย่างแท้จริง
   อาจารย์ขิง

 60. หน่อยกำลังศึกษาเรื่องบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อทำผลเผอิญพบ blog -ของพี่โดยบังเอิญถ้าพี่พอมีเวลาหน่อยจะmailมาของคำปรึกษามาเป็นระยะนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  ธนภรณ์ ขุนทอง (หน่อย)

  • เรียน อาจารย์ หน่อยที่เคารพ
   การทำบทเรียนสำเร็จรูป เป็นสื่อที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ ด้วยตัวของผู้เรียนเอง นอกจากผู้เรียนจะมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียน เขายังค้นพบวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เขาจะภูมิใจมาก โดยเฉพาะเด็กระดับประถม พีอยากให้หน่อยลองทำบทเรียนสำเร็จรูป Mail หรือโทรมาคุยได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
   พี่ขิง

 61. กราบเรียน อาจารย์ ขิงที่เคารพรัก
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปลองสนามสอบ ศึกษานิเทศก์ ที่สำนักงาน กศน.ก่อนไปสอบ ได้อ่าน web นี้ ของอาจารย์นี่แหละค่ะ ได้ประโยชน์มากมาก ข้อสอบข้อเขียนหลายข้อก็ได้ความรู้ไปจากที่นี่ ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่เขียนเรื่องนิเทศการศึกษาได้ดี เป็นวิทยาทานให้มากมาย
  แต่ ดิฉันมีข้อสงสัยว่าทำไม คนไปสอบน้อย กลัวหรืออย่างไร จึงไปไม่ครบ และทำไมข้อสอบจึงได้ยากขนาดนี้ แต่ ชื่นชมค่ะ แม้ว่าจะ ยาก แต่ก็ เยี่ยม
  ฝากอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ที่นะคะ ขอบคุณค่ะ
  อิ๊ด

  • เรียน อาจารย์ ยุพาพร ที่เคารพ
   ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ เป็นคำถามที่ดีมาก
   . การนิเทศแบบ Mentoring คือผู้ที่ทำหน้าที่นิเทศต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่สามารถช่วยเหลือครู ในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือ พัฒนาความก้าวของครู ผู้นิเทศอาจเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
   ครูต้นแบบ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ภูมิปัญญา เป็นต้น เรื่องที่นิเทศ เช่น
   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำผลงานทางวิชาการ วิธีสอนคณิตศาสตร์ การทำวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น วิธีการนิเทศ มีหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีที่นำมาใช้จะต้องมีความเหมาะสมกับเรื่องที่นิเทศ
   เช่นการจัดทำผลงานทางวิชาการ ผู้ทำหน้าที่นิเทศ จะใช้วิธีการต่าง ๆหลายวิธี เช่น การแนะแนว การให้ข้อมูล การสร้างความรู้ความเข้า การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้น การให้กรอบความคิด การให้แนวทาง และการให้กำลังใจเป็นต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการแนะแนวเป็นวิธีการหนึ่ง ที่Menter(พี่เลี้ยง)นำมาใช้ในการนิเทศ
   อาจารย์ขิง

 62. เรียน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ท่าน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
  ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงขอประทานอภัย ที่นำเว็บของท่าน สน.ไปวางไว้ในหน้าเว็บ โดยมิได้ขอหรือแจ้งความจำนงค์ต่อท่านทราบ ก่อนที่จะกระทำการใดๆ โดยที่ไม่บอกกล่าวให้ท่านได้ทราบ โดยเห็นในสิ่งที่ท่านทำดีมากครับ จึงขอนำมาศึกษาต่อยอด และขออนุญาตท่านเลยนะครับ และจะนำสิ่งที่ดีที่ควรทำ ท่านสน.อย่าถือสาหาความเลยนะครับผม เพราะเป็นคนที่รู้เท่าไม้ถึงการครับ……………ขอบพระคุณอย่างสูงครับ จาก ครู กศน.ตำบลระวิง

  • เรียน คุณครู ที่เคารพ
   ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยม Panchalee Blog และรู้ศึกเป็นเกียติมากที่ท่าน ลิงก์ไปยัง Blog ของท่านเท่ากับเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นหาความรู้ พี่ทราบว่าท่านมีประสบการณ์ กศน. ดี ๆ มาก ขอเชิญชวนมาแลกเปลี่ยน ใน Blog บ่อย ๆ นะคะ
   อาจารย์ขิง

 63. อ.ขิง คะ หนูขออนุญาตดาวน์โหลด sar อำเภอน้ำหนาว ไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนะคะ…ขอบพระคุณ อ.เป็นอย่างสูงคะ..

  • เรียน คุณmauy เพชรบูรณ์
   ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ ที่ SAR น้ำหนาว เป็นประโยชน์ต่อ กศน. เพชรบูรณ์
   อาจารย์ขิง

 64. อ.ขิงคะ หนูได้โหลดตัวอย่าง แบบบันทึกหลังการสอนมาไว้ใช้แล้วขอบพระคุณ อ.มาก ๆ เลยคะ สำหรับคำแนะนำและประสบการณ์ที่ถ่ายทอดให้สำหรับครูใหม่ไร้ประสบการณ์อย่างหนูซึ่งขาดคุณสมบัติอยูอีกตั้งโขสำหรับการเป็นครู แต่หนูเชื่อว่าความตั้งใจที่หนูพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป้นครูที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการเป็นครูที่ดี โดยมี อ.ขิง เป็นแบบอย่างนั้นจะ เป็นจริงในเร็ววันนี้ ครูในอุดมคติที่มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูที่ดีและเป็นผู้ให้อยู่เต็มหัวใจ

  ปล.การมาเยี่ยมน้ำหนาวและข้าวพญาลืมแกง ทำให้คณะอาจารย์น้ำหนักขึ้นหรือเปล่าคะ ถ้าเป็นเช่นนั้นหนูก็จะดีใจคะ ขอให้ชาวน้ำหนาวผ่านการประเมินภายนอกด้วยเถิ้ด!
  ด้วยความเคารพ ครูใหม่น้ำหนาว

  • ขอขอบคุณ ท่าน ผอ. และน้อง ๆ กศน. น้ำหนาวทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และ ต้องขอชื่นชมระบบประกันคุณภาพภายในของ กศน.น้ำหนาว คิดว่าการประเมินภายนอกคงไม่มีปัญหา
   อาจารย์ขิง

 65. ผมขอความอนุเคราะห์รายละเอียดข้อมูลการประเมินสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดระดับชำนาญงานให้เป็นตำแหน่งสูงขึ้น รายละเอียดเป็นอย่างไร ผมอยากฃ่วยให้ทีมงานผม ทำให้สำเร็จครับ

 66. ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุขตลอดปี 2553 เคารพอย่างสูง พงค์แสนชัย

  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ ผอ.พงค์แสนชัย
   ปี 2553 พี่ขออวยพรให้ ผอ.และครอบครัวมีความสุขมาก ๆนะค่ะ
   อาจารย์ขิง

 67. เรียน อ. ขิง

  ดิฉันได้เข้ามาอ่านบทความรวมทั้งดาวโหลดเอกสารของอาจารย์เป็นครั้งแรก ค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ ดิฉันเรียนถามอาจารย์พร้อมทั้งให้อาจารย์ข่วยแนะนำเรื่องเนื้อหาที่จะเตรียมตัวสอบข้าราชการครู กศน. ค่ะ ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีการสอบครู ดิฉันเป็นพนักงานราชการ มีเป้าหมายที่จะเป็นครู กศน.ค่ะ ตอนนี้ต้องเตรียมตัวไว้ตลอด ดิฉันทราบเนื้อหาวิชาที่จะสอบแล้วค่ะจากข้อความที่อาจารย์ตอบข้างต้น เนื้อหาที่อ่านกลัวว่าไม่ตรงจุด ดิฉันอยากได้แบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินตนเอง ค่ะ ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ
  พันธิภา ประวาสุข กศน.อำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

  • เรียน อ.พันธิภา ที่เคารพ
   ดิฉันขอเวลาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง คงประมาณสองอาทิตย์ เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหลักสูตร ๒๕๔๔ เป็น ๒๕๕๑ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งโครงสร้าง วิธีเรียน และการวัดผลประเมินผล อาจารย์คอยติดตามในBloG นะคะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพ

    ขอบคุณท่านมากนะคะ จะติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะ

 68. เรียน อ.ขิง ที่เคารพ

  ดิฉันอยากได้ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้รายบุคคลของนักศึกษา กศน.เพื่อมาใข้สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลามาพบกลุ่ม ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

 69. กราบเรียน ท่านอาจารย์ขิงที่เคารพรัก

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขตลอดไปนะคะ

  อ.เอื้อง

  • สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์เอื้อง
   ขอให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุข พบแต่สิ่งดีดี และมีชีวิตที่สวยงาม ค่ะ
   จาก … พี่ขิง

 70. ขออนุญาติท่าน ศน.อัญชลีฯ โหลดเอกสาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน เพื่อปฏิบัติและเป็นแนวทางของการทำงานในหน้าที่ต่อไปครับ

  ขอบพระคุณอย่างสูง

  จาก ธงชัย ชาวงค์ศรี

  • เรียน อ.ธงชัยที่เคารพ
   ดิฉันได้เขียนคู่มือครู กศน. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำโครงงาน เป็นของหลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน 2544 แต่ในภาคเรียนที่ 1/2553 กศน.จะใช้หลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการทำโครงงานเปลี่ยนไปหลายประการ เช่น การทำโครงงานจากสาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมาก จะต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนแล้วจะนำมาปรับเอกสารคู่มือ และเผยแพร่ใน Panchalee Blog อาจารย์คอยติดตามนะคะ
   อาจารย์ขิง

 71. เรียนอาจารย์ขิง ที่เคารพ
  ดิฉันอยากได้เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ หลักการ แนวคิด นโยบาย และการจัดกิจกรรม เพื่อไว้อ่านเตรียมสอบ ครู กศน.ค่ะ ไม่ทราบว่าเนื้อหานี้หาได้จากหนังสืออะไรได้บ้างค่ะ ที่อ่านแล้วตรงประเด็นคะ ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

  กศน.อำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

  • เรียน อาจารย์พันธิภา
   หนังสือเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด นโยบาย และการจัดกิจกรรม หาเอกสารความรู้ได้จากเอกสารประกอบการอบรม ครู กศน. ที่ สถาบันภาค ทั้ง 5 ภาค กศน.จังหวัด สถาบันการศึกษาต่อเนื่องศิรินธร จดทำขึ้น อาจารย์รองเข้าไปดูใน web ของหน่วยงานดังกล่าว และหนังสือที่สำนักส่งไปบางเล่มจะอยู่ในห้องสมุดประชาชน
   อาจารย์ขิง

 72. ผมสนใจเข้ารับการอบรมการใช้หลักสูตรกศน.ขั้นพื้นฐาน 15-19กุมภาพันธ์2553 ที่อยุธยาครับจะมีโอกาสให้กศน.อำเภอเข้ารับการอบรมด้วยได้ไหมครับ

  • เรียน ผอ.อำนาจ ที่เคารพ
   วันที่ 15 – 19 มกราคม 2553 เป็นการอบรมแม่ไก่ หลังจากนั้น สถาบันภาค จะอบรมเข้มให้กับ ผอ.อำเภอและครู ศรช. สำนักประชุมชี้แจง ผอ.จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผอ.ต้องได้อบรมแน่นอนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 73. เรียน ท่าน ศน. อัญชลี ฯที่เคารพอย่างสูง
  ดิฉันพึ่งได้เข้ามาอ่านตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่นของอาจารย์และได้รับประโยชน์มากค่ะ ดิฉันเรียนถามอาจารย์พร้อมทั้งให้อาจารย์ข่วยแนะนำเรื่อง ผลงานเชี่ยวชาญด้วยค่ะ ดิฉันเป็นครูสังกัด อบจ. อุบล ฯ อยู่กล่มสาระการงานอาชีพ เน้นเรื่องงานประดิษฐ์ ดิฉันยังไม่กระจ่าง เรื่องผลงาน ดิฉันขอความอนุเคราะห์ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ้น ด้วยคะ ดิฉันหวังว่าท่านคงจะให้แสงสว่างแก่คนที่จะทำผลงานเชี่ยวชาญ ด้วยความตั้งใจด้วยค่ะ ดิฉันจะติดตามและรบกวนท่าน ที่เกี่ยวกับตัวอย่างที่พอจะมีคุณค่ามหาศาล แก่ดิฉัน ขอขอบพระคุณมากค่ะ
  สุพัตรา บุญโสภา ร.ร.พิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 74. กราบสวัสดี คุณครูที่เคารพ เนื่องในวัครูนี้พรอันประเสริฐที่มีในโลกนี้จงนำสู่ ท่านศน.ขิง และให้ท่าน ศน.เป็นกำลังแรงใจให้กับคณะครูกศน.ทุกคน ตลอดไป

  • ขอบคุณมากค่ะ และขอให้พรแก่ คุณธงชัย และศิษย์ทุกท่าน ค่ะ
   ร้อยคำพรจากใจ มอบให้ท่าน
   สุขสราญยิ่งยศ งามสดใส
   สิ่งที่คิดที่หวัง สมตั้งใจ
   ขอคุณพระคุ้มภัย ให้ศิษย์เทอญ
   อาจารย์ขิง

 75. สอบถาม ท่านศน.ขิง เรื่องแนวทางปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ของ กศน. มีแนวทางปฏิบัติ หรือเปล่าครับ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในส่วนนี้ครับ ขอท่านศน.ขิง ช่วยชี้แนะด้วย ขอบพระคุณครับ

  • เรียน อาจารย์ธงชัย ที่เคารพ
   1.คำว่า “กิจการนักศึกษา” จะใช้กับระดับอุดมศึกษา
   2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เราเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 1)กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน
   ของ กศน. ใช้คำว่ากิจกรรมนักศึกษา สำหรับแนวปฏิบัติเรื่องนี้ยังไม่เคยพบ จะหาข้อมูลจาก กป. อีกครั้ง แต่มีหลักการของการจัดกิจกรรมดังนี้
   กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติมจากในกลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนช่วยกันคิดช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง ความเป็นระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้สิทธิหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ ของผู้เรียน 2) กิจกรรมมุ่งปลูกฝังระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ เช่น ลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์
   หลักในการจัดกิจกรรม
   1) กำหนดวัตถุประสงค์
   2) กิจกรรมจะต้องเหมาะสมกับ วัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน
   3) บูรณาการกับชีวิต
   4)ใช้กระบวนการกลุ่ม
   5) จำนวนสมาชิกเหมาะสมกับกิจกรรม
   6)กำหนดเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม
   7)กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
   8) ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา
   9) ยึดหลักมีส่วนร่วม
   1o) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
   อาจารย์ขิง

 76. สวัสดีครับท่านศน.เชี่ยวชาญ ที่รักและเคารพอย่างสูง ท่านสบายดีนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพนะครับ ผมอยากบอกเล่าเรื่องการไปนิเทศกศน.ตำบลของกศน.พิชัย อต.ตามที่เคยบอกไว้ว่าจะเล่าให้ฟังครับ เริ่มเรื่องนะครับ ครูกศน. ทุกๆคนยังตั้งใจพบกลุ่มน.ศ.มากครับ ผู้บริหารอบต.ทุกแห่งให้ความสำคัญกับน.ศ.และครูกศน.ดีมากครับ ร่วมพบน.ศ.และ เปิดกศน.ตำบล ดีทุกแห่งสนับสนุนเรื่องสถานที่ พบกลุ่มครับ อุปกรณ์รับสัญญาณไทยคมของกศน. รับสัญญาณไม่ได้ น.ศ.และครู ใช้หนังสือที่ได้จากงปม.เรียนฟรี 15 ปีทุกคนครับ เพราะมาพบกลุ่มร้อยละ 40 ครับ น้อยไปหน่อยแต่ผมรับได้ และแนะนำให้ครูติดรายชื่อนศ.ทุกระดับที่ป้ายนิเทศของกศน.ตำบลโดยเรียงตามบ้านเลขทีของนศ.(ไม่เรียงตามระหัสนศ.)เพื่อให้นศ.รู้จักกัน และเพื่อให้นศ.ที่มาพบกลุ่มประจำๆบอกต่อให้นศ.ที่ไม่ค่อยมาพบกลุ่มเรื่องการเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นโครงงานครับ ภาพรวมแล้วนศ.พอใจต่อการจัดกิจกรรมของกศน.อำเภอ โดยเฉพาะหนังสือเรียนจากงปม.เรียนฟรี15ปี อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าคือเมื่อวันเสาร์ที่23นี้ไปนิเทศการจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นศ.กศน.ที่วิทยาลัยการอาชีพพิชัย(วก.) รุ่นนี้มีนศ.เข้าอบรม50คนได้รับความกรุณาจากวก.มาก ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 50ชุด ครูผู้สอน 2ท่าน ได้รับคำชมเชยจากผู้สอนว่า นศ.ของเรามีความตั้งใจเรียนมากๆครับไม่ขาดเรียนห้องเรียนบรรยากาศดีมากครับ ติดแอร์ แสงสว่างดีมาก เครื่องสะอาด และเป็นระเบียบครูผู้สอนพูดไพเราะครับ โอกาสหน้าจะเล่าเรื่อง ห้องสมุด3ดีครับ

 77. แฮปปี้วาเลนส์ไทย์เดย์ ขอให้ท่านศน.ขิง มีความสุขมากๆครับ
  ด้วยปัญญาอันน้อยนิด จึงได้มีการโยกย้ายหน้าที่การงาน ตามที่ความรู้ความสามารถพึงมีและพึงได้ แต่ก็ยังให้ความเคารพ ท่านศน.ขิงเป็นคุณครูในดวงหฤทัยเสมอ…โขงครับ

  • Happy Valentine ค่ะคุณโขง
   ขอบคุณมากสำหรับคำอวยพร การโยกย้ายหน้าที่การงาน ก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้ ของชีวิต เป็นการแสวงหาตัวตนของเรา ถ้าเราเรียนรู้กับงานที่เราทำตลอดเวลา เราก็จะค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้น บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตยังหาตัวเองไม่เจอ คุณโขงมีประสบการณืดี ๆที่ กศน.หลายอย่างนำไปเชื่อมโยงและต่อยอดกับงานใหม่ให้ได้ ก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ แล้วอย่าลืมมาทักทายใน Blog บ่อย ๆ นะคะ
   อาจารย์ขิง

 78. เรียน อาจารย์ขิง ที่นับถือ

  ได้ยินเพื่อนพ้องน้องพี่กล่าวขวัญถึงด้วยความชื่นชม จึงอยากรู้จักท่าน และขอคำแนะนำในการทำผลงานทางวิชาการ
  เพราะคุณยายเหลือเวลาปฏิบัติงานราชการอีกเพียง 2 ปี คือปี
  2555 ก็๋จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ก็อยากได้สายสะพายระดับ 9 เป็นเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูล จึงใช้ความพยายามโดยขณะนี้ได้ทำวิจัยเรื่อง ” การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ด้วยชมรมอาสายุวกาชาด ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองยโสธร”
  ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 หากอาจารย์ขิงจะกรุณาดูแลคนแก่ผู้ฝักใฝ่สักคน จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง และจะส่งผลงานมาให้อาจารย์ดูให้นะคะ
  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • เรียน คุณยาย ที่เคารพ
   ต้องขอแสดงความชื่นชม ที่มีใจสู้ในการทำผลงานทางวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีกับน้อง ๆชาว กศน. อีกหลายคน ที่จริงดิฉันเคยปฎิบัติงานนิเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี 2527 – 2537เป็นเวลา10 ปี ไปมาครบทุกจังหวัดและมีความผูกพันกับชาว กศน. ในภาคนี้มาก สำหรับผลงานของอาจารย์ดิฉันยินดีอ่านให้ และจะพยามยามอ่านให้ดีที่สุด อาจารย์อาจจะส่งเอกสารให้ดิฉันโดยตรง หรือแจ้งไปที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กศน.ระบุชื่อให้ดิฉันเป็นผู้กลั่นกรองผลงานของอาจารย์ก็ได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์ขิง ที่รัก

    ขอบคุณเป็นอย่างมากในคำแนะนำ คุณยายเกิดพลังขึ้นมาทันทีเลย
    และยินดีที่จะทำตามที่อาจารย์ขิงเสนอแนะ แล้วคุณยายจะส่งไปตามนี้นะคะ

    ขอบคุณเป็นอย่างมาก

    คุณยาย

   • เรียน คุณยาย ที่เคารพ
    ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ขอให้กำลังใจค่ะ
    อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์ขิงที่รัก
    ได้ส่งรายงานวิจัย บทที่ 1-3 ไปแล้ว ทาง e-mail : panchalee@nfe.go.th ไม่ทราบได้รับหรือยังคะ จะรอรับคำชี้แนะค่ะ

    คุณยาย

   • เรียน คุณยาย ที่เคารพ
    ได้รับแล้วค่ะ แต่บทที่ 3 เปิดไม่ได้ กรุณาส่งมาใหม่นะคะ
    อาจารย์ขิง

   • เรียน คุณยาย ที่เคารพ
    ได้รับแล้วค่ะ จะพยายามรีบอ่านให้ค่ะ เพราะตอนนี้มีงานวิจัย ที่จะต้องส่งเดือนมีนาคม และงานที่ได้ปรับปรุง หมดเขตส่งเดือนมีนาคม หลายเล่ม ค่ะ
    อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์ขิงที่รัก
    ได้รับคำตอบแล้วดีใจมาก มิเสียแรงฮึดเฮือกสุดท้าย ก่อนเกษียณ คุณยายได้จดหมายให้ อ.เขนยทราบว่า ขอให้ส่ง ให้ส่งให้อาจารย์ขิงเป็นผู้อ่าน 1 ใน 4 ท่าน แล้วค่ะ ขอบคุณมาก
    ขอบคุณเป็นที่สุดจ้า
    คุณยาย

 79. เรียน อ.ขิง
  หนูส่งคู่มือและรายงานให้ท่านแล้ว แต่ตอนนี้อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย
  เรื่องการทำคู่มือ เพราะงานวิจัยหาแล้วไม่ค่อยมี อยากได้เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขงาน
  ให้ดีขึ้น
  ขอบคุณค่ะ

  • เรียน อาจารย์ต่ายที่รัก
   ขณะนี้พี่อยู่ กศน. เพชรบูรณ์ วันที่ 5 มีนาคม จะเข้าไปทำงานที่หน่วยศึกษานิเทศก์ คงได้เอกสารที่อาจารย์ส่งให้ และตั้งใจไว้ว่าสัปดาห์หน้าจะนำบทความเรื่องการสร้างและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน ขึ้น Blog เพราะมีอาจารย์หลายท่านแจ้งมาว่าหาเอกสารเกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติงานยากมาก ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับคู่มือ ใน Blog มีบทคัอย่อหลลายเรื่อง ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 80. ถึง…พระอาจารย์ ที่เคารพ
  ขอบคุณท่านอาจารย์.มากครับที่ให้ข้อกระจ่างงานวิจัย จะเร่งดำเนินการ และตั้งใจจริงให้ดีที่สุด สมกับท่านพระอาจารย์มุ่งหวัง… รักและเคารพ… ถึง กทม.แล้วทดสอบสัญญาณ เน็ตครับ…อาคม

 81. เรียน ท่านอาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง

  ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษครับที่ไม่ได้เขียนรายงานความก้าวหน้าหลังจากที่ไปรับตำแหน่งครับเนื่องจาก ต้องไปปรับระบบการทำงานและต้องเตรียมสะสางบางเรื่องครับ ขอเรียนให้อาจารย์ทราบเบื้องต้นว่า ขณะนี้ได้เตรียมการเปิดกศน.ตำบลวันที่ 29 มีนาคม 2553 โดยเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิด ถ้าท่านอาจารย์พอมีเวลาว่างขอเรียนเชิญนะครับ สำหรับผลงานท่านอาจารย์ที่เขียนไว้ผมได้นำไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องครับ
  เคารพอย่างสูง พงค์แสนชัย

  • เรียน ผอ.พงค์แสนชัย ที่เคารพ
   ประมาณ เดือนเมษายน พี่จะออกนิเทศการเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก ระยะที่ 2 ของปีงบประมาณ 2553 ถ้ามีโอกาสจะไปแวะเยี่ยมค่ะ
   อาจารย์ขิง

 82. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง

  ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษอาจารย์ที่ไม่ได้รายงานความก้าวหน้าในการไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งใหม่ เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องไปเรียนรู้และปรับระบบงานใหม่ ในเบื่องต้นขอเรียนว่าขณะนี้ได้เตรียมการเปิด กศน.ตำบล วันที่ 29 มี.ค.53 นี้ครับถ้าอาจารย์ว่างขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรตินะครับ งานที่อาจารย์เขียนไว้ในblog และ การบรรยายใน youtube ผมติดตามอยู่และนำไปใช้พัฒนางานเสมอครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ พงค์แสนชัย

 83. เรียนอาจารย์ขิง
  ดิฉันยากค้นหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะค้นหาได้จากไหนบ้างค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
  เอมอร

  • เรียน อาจารย์เอมอร ที่เคารพ
   ใน Panchalee Blog เข้าไปที่หมวดหมู่งานวิจัยมีบทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หมวดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์สามารถนำไปใช้ในบทที่ 2 และอภิปลายผลในบทที่ 5 ได้ค่ะ ขอให้อาจารย์ประสบความสำเร็จนะคะ
   อาจารย์ขิง

 84. เรียน อาจารย์ขิงที่รัก
  ขณะนี้คุณยายกำลังเตรียมการรับการประเมินประกันคุณภาพจาก สมศ. อยากขอคำชี้แนะ การนำเสนอ PP. ต่อคณะกรรมการ
  รบกวนขอรายการที่ควรนำเสนอด้วยค่ะ

  ขอบคุณนะคะ
  คุณยาย

  • เรียน คุณยายที่เคารพ
   ตอนนี้อาจารย์และน้องๆ ครู กศน. คงเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอก สำหรับการทำ Powerpoint ข้อมูลที่นำมานำเสนอ มี 3 ส่วน คือ
   1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ประวัติความเป็นมา บริบทของอำเภอ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทย์ เป้าหมาย ขอสถานศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร หลักสูตร กิจกรรม ข้อมูลนักศึกษา ทรัยากร งบประมาณ ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน โครงการดีเด่น(ข้อมูลเหล่านี้อยู่ใน SAR บทที่ 1)
   2. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา การดำเนินการประกันคุณภาพ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพ ระบบประเมินภายใน
   มาตรฐานและตัวบ่งชี้ (ข้อมูลใน SAR บทที่ 2)
   3. ผลการประเมินภายใน ได้แก่ จุดเด่น จุดด้อย การนำผลการประเมินภายในไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ข้อมูลจาก SAR)
   การทำ Powerpoint คงต้องให้เหมาะสมกับเวลาที่ ผู้ประเมิน กำหนดให้นำเสนอ ดิฉันจะพยามยาม หาต้วอย่างที่เป็นแบบอย่างได้ ส่งไปให้ทาง Mail นะคะ
   อาจารย์ขิง

 85. เรียน ท่านอาจารย์ขิง ที่เคารพ
  ขอเรียนถามว่า พนักงานราชการที่มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู กศน. ต้องทำงานมาอย่างน้อยกี่ปี ขอบพระคุณค่ะ

  • พนักงานราชการต้องทำงานมาอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป จึงมีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู กศน.
   อาจารย์ขิง

 86. สวัสดีคะอาจารย์ขิง หนูเป็นครูกศน.อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ไปรับอาจารย์ ไป Happy dayที่จัดจังหวัดกาญจนบุรีคะ ไม่รู้ อาจารย์จะจำได้ป่าวคะ หนูเข้ามาดูงานในนี้แล้ว น่าสนใจ และได้ความรู้มากด้วย

  • เรียน อาจารย์รภัทร ที่คิดถึง
   ดีใจที่เข้ามาทักทาย พี่ยังจำอาจารย์ได้ และยังคิดถึงอยู่เสมอ พี่ถ่ายรูปอาจารย์ไว้แล้วจะส่งไปให้ทาง Mail นะค่ะ ขอบคุณอาจารย์และน้อง ๆ ครู กศน.ทุกคน ที่ให้การต้อนรับ งาน Happy day สนุกและประทับใจมากค่ะ ถ้ามีเวลาว่างจะไปเยี่ยมที่ท่ามะกาค่ะ
   อาจารย์ขิง

 87. สวัสดีคะ อ.ขิง
  หนูดีใจมากเลยเลยที่ อ.ขิง จำหนูได้ คิดถึงอ.ขิงมากเลย ถ้าว่าง อ. ขิงแวะมาเที่ยวอีกนะคะ อ.ขิง คะ หนู อยากได้แนวข้อสอบการสอบข้าราชการ กศน. เพื่อไว้เตรียมตัวในการสอบคะ ขอรบกวน อ. ขิงส่งเข้ามาในเมล์หนูอึ่งหน่อยนะคะ หรอบอกแนวการสอบให้หนูหน่อยนะคะ เพราะว่าข้อสอบ กศน. มีการวิเคราะห์มาก บางทีหนูวิเครคาะห์ไม่ค่อยเป็น เลยขอรบกวน อ. ขิง ติวหน่อยนะคะ เผื่อจะเตรียมตัวด้วย ขอบคุณมากคะ

 88. เรียน ท่าน อ.ขิงที่เคารพ
  หนูทราบว่าอีกไม่กี่เดือนจะมีการสอบข้าราชการ กศน. หนูเป็นพนักงานราชการ ครูอาสา ปฏิบัติงานเกิน 3 ปีค่ะ อาจารย์ค่ะ หนู อยากได้แนวข้อสอบการสอบข้าราชการ กศน. พร้อมทั้งเนื้อหาหลักสูตรคะ เพื่อไว้เตรียมตัวในการสอบคะ ขอรบกวน อ. ขิงส่งเข้ามาในเมล์หนู (pravasook@hotmail.com) นะคะ หรือบอกแนวการสอบให้หนูหน่อยนะคะ เพราะว่าหนูไม่เคยสอบเลยค่ะ เลยขอรบกวน อ. ขิง ช่วยเป็นพี่เลี้ยงติวให้ด้วยนะคะ เผื่อจะเตรียมตัวด้วย ขอบคุณมากคะ วันนี้เป็นวันปีใหม่แบบไทยๆ หนูขออวยพรให้ อาจารย์และครอบครัวมีความสุขตลอดไปนะคะ

  • เรียน สาวลับแล
   อาหารลับแล หมี่พัน ข้าวพัน ข้าวพันผัก และหน่อไม้ทอด อร่อย มากๆ
   ขอบคุณสาวลับแลที่ช่วยให้ได้กินอาหารที่ มีประโยชน์และอร่อย
   อาจารย์ขิง

 89. เรียน อ.ขิง
  อ.ขิงค่ะหนูขอรบกวนสอบถามอาจารย์
  1.ไม่ทราบว่า กศนเราจะมีการเปิดสอบ ผอ /รองของ กศน รือป่าวค่ะ
  2.การทำผลงานวิทยะฐานชำนาญการพิเศษ น่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรและแนวการทำควรทำประเภทไหนจึงมีแนวโน้มว่าผ่าน

  • เรียน payom เคารพ
   1. ขณะนี้ กศน. มีตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง จำนวน 15 แหน่ง กำลังรับโอน ค่ะ
   2.การทำผลงาน วิทยะฐานชำนาญการพิเศษ ของ กศน. สามารถทำได้หลาย รูปแบบ เช่น งานวิจัย รายงานการพัฒนา นวตกรรม เช่น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดการสอน เอกสารประกอบการสอน หนังสือเสริมการเรียน หมวดวิชาต่าง ๆ
   อาจารย์สามารถ ศึกษาได้จาก หมวดหมู่ งานวิจัย จะมีบทคัดย่องานวิจัย ซึ่งสามารถศึกษาหัวข้อวิจัย
   วัตถุประสงค์ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • เรียน อาจารย์ชะตา ที่เคารพ
   ดิฉันขอแสดงความยินดีที่อาจาย์ได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ และขอชื่นชมผลงาน “ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องยากับชีวิตประจำวัน” ซึ่งเป็นนวตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบ ระดับขั้นพื้นฐาน อย่ายิ่ง และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนานวตกรรม ของกศน.ต่อไป
   อาจารย์ขิง

 90. กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง….ผมอาคมครับกลับมาอยู่บ้านแล้ว ดูแลสุขภาพและสู้กับความเจ็บปวดอยู่ ผมคิดถึงพระอาจารย์มาก ครับ ยังไม้รู้ว่าจะฝากงานไปให้อย่างไร เรื่องผลงานนะครับ เพราะผมคงทำอะไรไม่ได้ตอนนี้
  รักและเคารพอย่างสูง……อาคม

  • เรียน ผอ.อาคม ที่รัก
   ต้นเดือนมิถุนายนนี้ พี่จะไปหาที่เพชรบูรณ์ ขอให้ ผอ.รักษาสุขภาพใจ และกาย สู้ให้ถึงที่สุด พี่ระลึกถึง และเอาใจช่วยตลอดเวลา เรื่องผลงานของ ผอ.ไม่ต้องกังวลพี่จะดูแลให้ดีที่สุด ช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองของเราไม่ดีเลย ทำให้พี่ทุกข์ใจมาก ต้องพึ่งหลักธรรม ซึ่งพอจะผ่อนคลายไปได้บ้าง
   รักและห่วงใยเสมอ
   พี่ขิง

 91. เรียนท่านอาจารย์ที่เคราพ
  ผม นายพัลลภ ขอรบกวนอาจารย์ในเรื่องการเขียน ข้อมูลความตระหนักและข้อมูลความพยายาม ผมยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเขียน ว่ามีหลักในการเขียนอย่างไร อาจารย์ช่วยชี้แนะให้ผมหน่อบครับ เพราะผมจะต้องเขียน SAR
  ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

  • เรียน อาจารย์พัลลภ ที่เคารพ
   1. ความตระหนัก(awareness) หมายถึง ความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและแสดงถึงความตระหนัก เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ยกมาดังกล่าว เป็นการดำเนินการเตรียมการหรือเตรียมความพร้อม
   ในการจัดการศึกษา เป็นการให้ความสำคัญกับปัจจัยที่จะทำให้การจัดการ
   ศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
   2.ความพยายาม(attempt) มีร่องรอยความพยามยามในการดำเนินการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ เช่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนและนำผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจักการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
   มีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง เป็นตัน
   ขอให้อาจารย์ดูตัวอย่าการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ตอนที่ 4 ของอำเภอน้ำหนาว ซึ่งอยู่ใน Panchalee Blog ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 92. เรียน ท่าน ศน.อัญชลี ที่เคารพ รัก ครับ
  เข้ามาขอบคุณ สำหรับการลงตัวอย่างระบบสารสนเทศ ของกศน.ตรอน ให้เป็นตัวอย่าง กศน.ศรีสำโรง พัฒนาระบบสารสนเทศ ไว้ 10 ระบบ (ดูเหมือนเยอะ แต่ละระบบมีเนื้องานเฉพาะเรื่องนะครับ ระบบไม่ใหญ่หรือครอบคลุมเนื้อหามาก) ได้ให้ครูที่รับผิดชอบเขียนแผนพัมนาระบบสารสนเทศ แต่ปรากฎว่า นึกกันไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไร ตัวอย่าง ที่ลงไว้ มีประโยชน์มาก ครับ เป็นแนวทางที่ดี ที่เดียว ขอขอบคุณ ท่าน ศน. ที่ทำเว็บ บล็อค ที่ให้ประโยชน์กับคน กศน. มากมาย ครับ
  ตอนนี้ (31 พ.ค.53) มาให้กำลังใจ ผอ.แฉล้ม และทีมงาน ครับ กำลังรับการประเมิน จาก สมศ. ครับ ทุกคนกำลังใจดี ครับ แม้จะไม่ค่อยมั่นใจก็ตาม
  รัก เคารพ และคิดถึงเสมอ ครับ
  จิรพงศ์

  • เรียน ผอ.จิรพงศ์ ที่คิดถึง
   ระยะนี้ไม่ค่อยได้พบกัน เนื่องจากภารกิจมากมาย ระบบสารสนเทศที่นำเสนอใน Blog เป็นการทำระบบเพื่อบอกตนเองและผู้ประเมินภายนอกว่าสถานสึกษามีข้อมูล สารสนเทศ อะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ การทำระบบสารสนเทศที่อำเภอตรอน เป็นการทำงานร่วมกันของครูที่มีข้อมูล สารสนเทศ ที่ตนเองรับผิดชอบ นำมาจัดระบบร่วมกันใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แต่ยังคิดว่าจะพัฒนาต่อไปอีก เป็นลักษณะเอกสารคู่มือระบบสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาสาระ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1. บทนำ 2. วิธีดำเนินการ 3. ระบบสารสนเทศและวิธีการใช้ 4. การะประเมินและพัฒนาระบบสารสนเทศ ถ้าผอ. มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ช่วยส่งความเห็นมาด้วย จักขอบคุณยิ่ง ฝากกำลังใจไปถึง ผอ. แฉล้ม และทีมงาน กศน. กงไกรลาศ ด้วยค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • ขอบคุณครับ จะลองใช้กรอบเนื้อหาทั้ง 4 ตอน ลองเขียนดูครับ คู่มือนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดี ว่าเราทำระบบสารสนเทศอย่างไร และคนภายนอกรวมทั้งผุ้ประเมินดูแล้ว น่าจะเข้าใจและเห็นรูปธรรมชัดขึ้น ทำมาประมาณปีกว่าแล้ว เพิ่งนึกได้ตอนไปช่วยดู กศน.กงไกรลาศ รับการประเมิน และก็พอเหมาะ กะที่มีตัวอย่างลงใน บล็อก พอดี ครับ
    กศน.กงไกรลาศ น่าจะผ่านการประเมินครั้งนี้ครับ จากที่ฟังผลสรุปจากคณะกรรมการ ทางทีมงาน กศน.กงไกรลาศ ฝากขอบคุณท่าน ศน.ขิง ด้วยครับ ที่ได้ให้ครับปรึกษา น้องที่ชื่อพัลลภ นะละครับ ก็เข้ามาปรึกษาในบล็อก เช่นกัน และได้คำตอบที่ชัดเจน นำไปเขียน SAR ครับ
    ไว้เขียนคุ่มือสารสนเทศ และได้ข้อคิดอย่างไร คงได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันอีกครับ ขอบคุณครับ

   • เรียน ผอ.จิรพงศ์
    ก่อนอื่นขอฝากแสดงความยินดี กับ กศน.กงไกรลาศ ด้วยค่ะ เรื่องระบบสารสนเทศเป็นเรื่องทิ่มีความสำคัญระดับต้น ๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษา ถ้ามีการพัฒนาต่อก็จะเป็นระโยชน์ต่อชาว กศน. เพราะการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตัองเป็นนักคิด นักปฏิบัติ และนักพัฒนา ไปพร้อม ๆกัน จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและอยูในโลกของความเป็นจริง
    อาจารย์ขิง

 93. สวัสดีค่ะ อาจารย์ขิง

  ลีเองนะคะ
  หนูได้เข้าไปดูเวปของศูนย์วิทย์ฯ รังสิตแล้ว
  เห็นมีรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ด้วย
  อาจารย์สบายดีนะคะ

  • สวัสดีค่ะ อาจารย์ลี
   ดีใจมากที่อาจารย์เข้ามาทักทาย ช่วงนี้จะอยู่ที่ สนง. ตลอด เพราะมีงาน PMQA ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการอีกหลายรายการ นอกจานั้นก็อ่านผลงานทางวิชาการให้สมาชิกหลายท่านที่ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ถ้าอาจารย์ต้องการข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ กศน.ติดต่อมาได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ

   อาจารย์ขิง

  • เรียน คุณ yuko
   นิยาม แปลตามพจนานุกรม เป็นคำนาม หมายถึง การกำหนด,ทาง,อย่าง,วิธี แต่ถ้าเป็นคำกริยา หมายถึง กำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอน เช่นการนิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัย(Definitions) คือการกำหนดความหมายของคำบางคำที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งคำนั้นมีความหมายเฉพาะในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ โดยมีทั้งนิยามทั่วไป และนิยามปฏิบัติการ ยกตัวอย่าง “รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการประชาสัมพัธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ได้นิยาม การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็ปไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(www.nfe.go.th)และเว็ปไซต์สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ(www.northnfe.net)
   นอกจากนั้นเราจะพบคำนิยาม ใน หนังสือแบบเรียน ตำรา ระเบียบ กฏหมาย ต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนหรือคณะผู้จัดทำ ต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านได้เข้าใจเป็นความรู้พื้นฐานก่อนที่จะศึกษาสาระสำคัญต่าง ๆต่อไป ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ถามมาอีกครั้งได้นะคะ
   อาจารย์ขิง

 94. เรียน ท่าน ศน.อัญชลี ที่เคารพอย่างสูง
  กระผมนายภัทรพล ทองหล่อ พนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.นครสวรรค์กระผมได้ติดตามผลงานมาตลอด ตั้งแต่ทราบว่า panchalee blog แต่เป็นครั้งแรกที่เขียนเข้ามาชื่นชม ใน blog มีอะไรให้อ่านมาก และมีประโยชน์ อยากทราบเกี่ยวบทเรียนทางวิทยาศาสตร์บ้างไม่ค่อยเจอเลย จักขอบพระคุณอย่างสูง
  ภัทรพล ทองหล่อ
  สำนักงาน กศน.นครสวรรค์

  • เรียน อาจารย์ภัทรพล ที่เคารพ
   ขอบคุณมากที่เข้ามาทักทาย สำหรับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ใน Panchalee Blog มีบทคัดย่อผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้จะนำเสนอผลงานวิจัย ของศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 2 เรื่อง คือ 1) รายงานผลการใช้คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์แห่งชีวิต และ 2) รายงานผลการพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 95. เรียน ท่านศน.อัญชลี ที่เคารพ
  กระผม นายบุญชัย พุกใหญ่ ผอ.กศน.อำเภอฟากท่า ได้ติดตามข่าวสาร สาระความรู้ดี ๆมานานแล้วครับท่าน ตอนนี้กำลังปรับปรุงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร 51 อยู่ครับ
  และมีปัญหาที่กำลังถกกันอยู่ว่า ปรัชญาของสถานศึกษา กับปรัชญาของหลักสูตรสถานศึกษาใช่ตัวเดียวกันหรือไม่ ขอเรียนถามท่านศน.ครับ ขอบคุณครับ

  • เรียน อาจารย์บุญชัย ที่เคารพ
   หลักการของการนำหลักสูตร 51 ไปใช้ในเบื้องต้น สำนักมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งนำปรัชญาคิดเป็นมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปรัญานี้ใช้กับการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของ กศน.อำเภอนั้นจะครอบคลุมการ จัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบยังแบ่งออกเป็น การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ดังนั้นการกำหนดปรัญาของสถานศึกษา และปรัชญาของหลักสูตร 51 ถ้าจะนำปรัชญาคิดเป็นมาใช้ก็ต้องพิจรณาว่าสามารถเป็นแนวทางหรือเป็นหลักการที่จะทำให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ แต่ถ้าจะกำหนดปรัชญาใหม่ต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับปรัชญา “คิดเป็น” หรือไม่ เพราะการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา ที่ดิฉันตอบมานี้ถ้ายังไม่ชัดเจนกรุณา ถามมาใหม่อีกครั้งนะคะ ฝากความคิดถึง ผอ.และ ทีมงาน กศน.ฟากท่าทุกคนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 96. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง
  หนูเป็นพนักงานราชการ ครูอาสา สังกัด กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด หนูได้ติดตามข่าวสาร สาระความรู้ดี ๆ จากBlog ของท่านอาจารย์มานานแล้ว เพื่อหาความรู้ในการเตรียมสอบเป็นข้าราชการครู แต่หนูยังไม่เคยสอบซักครั้งเลย ทำให้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี ขอให้ท่านอาจารย์ขิงช่วยชี้แนะด้วย E-mail : onoil1976@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

  • เรียน พนักงานราชการ
   การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปี 2550 มีการสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)และสอบสัมภาษณ์(คะแนนเต็ม100คะแนน)วิชาที่สอบ มีดังนี้ค่ะ
   1) สอบข้อเขียน มี 3 วิชา
   1.1 วิชาความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประกอบด้วย การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการปัจจุบัน นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   1.2 วิชาความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบดว้ย หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบาย การจัด กศน. ของสำนักฯ การจัดกิจกรรม กศน.
   1.3 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดทำโครงการ การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ การวิจัยชั้นเรียน
   2. การสอบสัมภาษณ์ มีประเด็นเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ การมีปฏิสัมพันธ์
   การเตียมตัวสอบ
   1. เตรียมเอกสาร ตำรา ข้อมูลต่าง ๆให้พร้อม
   2. จัดทำตารางดูหนังสือ
   3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ผู้รู้
   4. ใกล้เวลาสอบ จะมีการติว(โดย กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ)ขั้นนี้ต้องเป็นขั้นตอนของการเติมเต็มและการทบทวน
   ถ้ามีการเตรียมตัวอย่างดี รับรองว่าสอบได้แน่ค่ะ

   อาจารย์ขิง

 97. เรียน พี่ขิงที่เคารพ
  ผมขอเรียนถามว่าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(สายบริหารสถานศึกษา แบบ ก.ค.ศ3/2) ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดหรือเปล่าครับเพราะดูแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์รายวิชาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแบบฟอร์มเฉพาะเหมือน กศน.จังหวัดหรือเปล่าครับเพราะผมไมได้ติดตามเรื่องเกณฑ์ประเมินวิทยาฐานะใหม่เลยครับ
  ขอบคุณครับ
  พานิช กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  • เรียน ผอ.พานิช ที่เคารพ
   พี่ได้ศึกษาแบบ ก.ค.ศ. 3/2 แล้ว การรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 คิดว่าแบบรายงานนี้น่าจะเหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. มากกว่า พี่ได้ไปขอความรู้จากอาจารย์ที่ดูแลเรื่องวิทยฐานะของ กศน. ทราบว่ากำลังจะดำเนินการเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะ ถ้ามีความชัดเจนอย่างไรจะเรียนให้ ผอ.ทราบอีกครั้ง นะคะ
   อาจารย์ขิง

 98. เรียนท่าน ศน.อัญชลีที่เคารพ
  ดูตารางงานของท่านแล้ว ท่านมาเป็นวิทยากรการทำหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ที่จังหวัดเพรชบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ช่วยนำข้อมูล/องค์ความรู้ที่ท่านเป็นวิทยากรขึ้นบล็อกของท่านให้ด้วยนะครับจะได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองไปก่อน ถ้ามีโอกาสช่วยขยายผลให้ทางอุตรดิตถ์บ้างนะครับ และขออภัยท่านด้วยที่ไม่ได้อยู่ต้อนรับท่านที่มาเยี่ยมที่เขาค้อ ขอบคุณครับ

  • เรียน ผอ. บุญชัย ที่เคารพ
   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เพชรบูรณ์ ได้ทดลองนำร่อง ที่อำเภอหนองไผ่ และอำเภอวังโป่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์ ผอ. อำเภอ และครูกศน. ได้รับประสบการณ์และสามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานของ กศน.ได้หลายประเด็น มีความชัดเจนเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก แผนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการจัดทำคู่มือครู ซึ่งจะนำผลงานขึ้นเผยแพร่ ในPanchalee Blog เร็ว ๆ นี้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • เรียน ผอ. บุญชัย ที่เคารพ
   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เพชรบูรณ์ ได้ทดลองนำร่อง ที่อำเภอหนองไผ่ และอำเภอวังโป่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์ ผอ. อำเภอ และครูกศน. ได้รับประสบการณ์และสามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานของ กศน.ได้หลายประเด็น มีความชัดเจนเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก แผนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการจัดทำคู่มือครู ซึ่งจะนำผลงานขึ้นเผยแพร่ ในPanchalee Blog เร็ว ๆ นี้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 99. เรียนท่านอาจารย์ขิง
  ทราบจากเพื่อนร่วมงานว่ามี blog ของอาจารย์ซึ่่งดีและมีประโยชน์มาก เข้ามาเยี่ียมชมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริง ๆ ค่ะ ความรู้มากมายจนนึกชื่นชมว่าอาจารย์เอาเวลาที่ไหนมาแบ่งปันเรื่องราวได้มากมายขนาดนี้ ทั้ง ๆ ที่เชื่อว่างานประจำก็คงมีอยู่มาก
  ขอเป็นอีกคนนะคะที่ร่วมชื่นชมและฝากตัวเป็นศิษย์ในเรื่องที่ยังไม่รู้อีกมากมายด้วยค่ะ
  ขอบพระคุณยิ่งและสวัสดีค่ะ
  ครูฯ กศน.เชียงใหม่

  • เรียน ครู กศน. เชียงใหม่ ที่เคารพ
   ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยม Panchalee Blog และคำชมซึ่่งมีคุณค่า เป็นกำลังใจต่อดิฉันมาก ข้อมูลใน Blog เป็นผลผลิตจากการทำงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ กศน.ต้องขอบคุณ พี่น้องชาว กศน. ทุกคนที่ได้ร่วมทำงานวิชาการด้วยกัน ขณะนี้กำลังจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตร 51) ของ กศน. หนองไผ่ และ กศน.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการทำเชิงระบบ เป็นกระบวนการ ทำให้ ครู กศน. เข้าใจถึง หลักสูตรแกนกลาง หลักสุตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลการียนรู้
   ซึ่งจะนำหลักสูตรสถานศึกษา และคู่มือครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในสาระที่เป็นวิชาเลือก ในระดับการศึกษา ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ะ อย่าลืมติดตามนะค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน ท่าน ศน.ขิง ที่เคารพ
    ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง สำหรับสิ่งดี ๆ ที่ท่านกำลังทำอยู่
    จะติดตามต่อไปนะคะ
    ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
    ครู (ชำนาญการ) กศน.เชียงใหม่

   • เรียน ครู กศน. เชียงใหม่ ที่เคารพ
    ขอบคุณที่เข้ามาทักทาย และให้กำลังใจค่ะ
    อาจารย์ขิง

 100. เรียน อาจารย์ขิง
  อาจารย์คงสบายดีนะคะ หนูยังระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอ
  ส่วนตัวหนู ก็คิดอยากทำอะไรที่ตัวเองชอบมากกว่า
  แต่ตอนนี้ได้แค่คิดไปก่อน ก็ดูข่าวคราวงานราชการรับโอน
  หรือเปิดรับใหม่ต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่
  แล้วจะมาทักทายใหม่ค่ะ
  ลี

  • เรียน อาจารย์ลี ที่รัก
   พี่ยังคิดถึงอาจารย์เสมอ ระยะนี้ออกทำงานต่างจังหวัดบ่อยมาก ไม่ค่อยได้อยู่ที่ สำนักฯ คิดว่าสิ้นปีงบประมาณคงมีเวลาว่าง แล้วจะไปเยี่ยมที่ กพร. สป. ศธ.
   อาจารย์ขิง

 101. สวัสดีครับ อาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง
  อ.ขิงสบายดีนะครับ ผมติดตามท่านเสมอๆ ไปเพชรบูรณ์ 3 กค.นี้ไม่พบท่านเพราะผมไปรับท่านที่ปรึกษาดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ เพื่อประเมินผู้ขอรับรางวัลมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิที่กศน.อ.พิชัยอุตรดิตถ์ครับ วันที่ 4 กค.ก็เดินทางต่อไปหัวหินครับ ทำหลักสูตรกลุ่มเป้าหมายพิเศษอาทิตย์หนึ่งครับ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ดูแลกศน.อุรดิตถ์และแสดงความยินดีกับกศน.อุตรดิตถ์ทั้ง 3 อำเภอประกันสมศ.รับรองทั้งหมดครับ

  • เรียน ผอ.อำนาจ ที่เคารพ
   ขอบคุณที่เข้ามาทักทาย ได้ทราบว่า กศน.พิชัย ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว พี่คงจะไปแลกเปลี่นประสบการณ์ด้วย เร็ว ๆ นี้ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 102. ขอเชิญเข้าชม http://www.phichai-nfe.ob.tc ครับกำลังพัฒนาระบบช่องทางการสื่อสารอีกหนึ่งแห่งกับเรา กศน.อ.พิชัย อุตรดิตถ์ครับ จากทีมงานเทคโนโลยี กศน.พิชัย

 103. เรียนท่าน ศน.อัญชลีที่เคารพ

  ได้ข่าวว่า สำนักงาน กศน.จะมีการสอบบรรจุข้าราชการครูของ กศน.ไม่ทราบว่าผู้มีสิทธิสอบนอกจากครูอาสา แล้วบุคคลอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน กศน.จะมีสิทธิสอบด้วยหรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับ

  • เรียน ผอ.บุญชัย ที่เคารพ
   เรื่องการสอบบรรจุข้าราชการครู กศน. ถ้ามีความชัดเจนอย่างไรจะแจ้งให้ทราบค่ะ

   เรียน ผอ. บุญชัย ที่เคารพ
   การสอบบรรจุข้าราชการครู กศน. ถ้ามีความชัดเจนอย่างไรจะแจ้งให้ทราบค่ะ
   อาจารย์ขิง

 104. เรียนอาจารย์ขิงที่เคารพค่ะ
  วันนี้หนูเข้ามาหาความรู้ใน Panchalee Blog ขอบคุณอาจารย์ที่ดูแล กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอย่างดี
  คิดถึงอาจารย์เสมอค่ะ

  • เรียน อาจารย์แจงที่รัก
   ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แจง และชาว กศน.ตรอน จ. อุตรดิตถ์ ทุกท่าน ที่ กศน. ตรอนผ่านการประเมินภานนอก จาก สมศ. ที่มีผลคะแนนดีมากค่ะ
   อาจารย์ขิง

 105. เรียน….อาจารย์ขิงที่เคารพ รัก อย่างสูง
  วันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา หนูมีโอกาสเข้ารับฟังบรรยายจากอาจารย์ได้รับความรู้มากมายเลยคะ พร้อมและน้อมรับจะนำไปปฎิบัติ โดยเฉพาะคู่มือครู ซึ่งสามารถนำไปสอนได้เลย ถ้าปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วจะรบกวนส่งมาให้อาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยนะคะ อาจารย์คะ ใกล้จะสอบครูผู้ช่วยแล้ว อาจารย์พอมีแนวข้อสอบที่จะช่วยติวน้อง ๆ บ้างไหมคะ ขอรบกวนส่งใน mail ff24jaja @ hotmail.com ขอบพระคุณมากคะ

  • เรียน อาจารย์จันทนี ที่รัก
   ดีใจที่เข้ามาทักทาย และทราบว่าอาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือครูและมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เรื่องสอบครูผู้ช่วย ที่ดงเจริญรู้สึกว่าจะมีครูเตรียมตัวสอบหลายท่าน พี่คงต้องคุยกับ ผอ.พัชรินทร์ ให้ติวเข้มให้กับครูดงเจริญ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 106. เรียน ท่านอาจารย์ขิง
  หนูเคยมีโอกาสได้พบอาจารย์ครั้งแรก…นานพอควร ณ ที่ กศน.พิจิตร และได้พบอีกครั้ง ที่เดิมเมื่อ พฤหัส 15 ก.ค. 53 เป็นครั้งที่สอง อาจารย์พูดกับดิฉันว่า ” มีอะไรให้พี่ช่วย….บอก” ดีใจ…ค่ะ และซึ้งมาก (ตอนนั้นขนลุก) หนูเลยบอกไปว่า ” เจอกันในบล๊อคค่ะอาจารย์”
  วันนี้ล่ะ หนูก็จะรบกวนส่งแนวข้อสอบ ของพนักงานราชการสอบข้าราชการ ทางเมลล์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  ครูดงเจริญ

  • คุณครูดงเจริญ ที่รัก
   ดีใจมากที่เข้ามาทักทาย พี่รู้สึกสบายใจมากที่ได้พูดกับอาจารย์ ถึงแม้เป็นประโยคสั้น ๆ แต่ก็ออกมาจากใจ ที่เคยตั้งใจไว้ตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกันมากนัก ถ้าอาจารย์ไปถึงเป้าหมายพี่จะดีใจมาก ช่วงนี้อาจารย์ดูหนังสือให้เต็มที่เพราะแบบฝึกหัดที่จะส่งไปให้เป็นการทบทวนและประเมินความรู้ของตนเองว่ามีความรู้พอที่จะลงสนามแข่งขันได้หรือไม่
   อาจารย์ขิง

 107. เรียนถามอาจารย์ขิงค่ะ
  หนูเพิ่งโอนจากตำแหน่งบรรณารักษ์มาเป็นครู คศ.2 เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ระดับ 7 ยังไม่มีวิทยฐานะ อยากเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการได้วิทยฐานะ ข้อมูลมีว่า
  – รับราชการ ตำแหน่ง จนท.ห้องสมุด + บรรณารักษ์ ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2536
  – จบการศึกษาปริญญาตรี
  – โอนเป็นครู มีนาคม 2553
  – อายุราชการ 17 ปี
  เมื่อไหร่หนูถึงจะมีสิทธิในการทำวิทยฐานะค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ

  • เรียน ครูใหม่ ที่เคารพ
   ดิฉันได้สอบถามข้อมูลนี้จากเจ้าที่ที่รับผิดชอบ แล้วทราบว่า สำนักกำลังทำเรื่องขออนุมัติ กคศ. ไป 7 ราย กำลังรอการพิจารณาอยู่ ไม่ทราบว่าอาจารย์อยู่ใน 7 รายนี้หรือเปล่า เพราะถ้ามีกรณีอย่างอาจารย์ ให้สอบถามไปที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กศน. 02- 2822159 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 108. เรียน ท่านอาจารย์ขิงที่เคารพ

  ดิฉันเป็นข้าราชการครู ที่กน.อำเภอบ้านไผ่ และได้ติดตามความรู้ที่อาจารย์นเสนออยู่เสมอ วันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาอาจารย์ คือขณะนี้ดิฉันกำลังศึกษา ป.โท และกำลังจะทำ IS ในเรื่องนิเทศการศึกษา ดิฉันนำเสนอชื่อเรื่อง IS ว่า การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านไผ่ แต่ไม่ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ทำเป็นการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งดิฉันได้นำเสนอชื่อว่า การพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และได้รับอนุมัติแล้ว โดย
  ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่มีประสิทธิภาพ
  ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า
  1. เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. เป็นข้อสนเทศเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาต่อไป

  แต่ดิฉันมีความรู้เรื่องนิเทศ กศน.ค่อนข้างน้อย แต่ที่ทำเรื่องนี้ เพราะดิฉันมองเห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆ และดิฉันได้เข้ามาช่วยงานนิเทศ ที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่นพอดี และดิฉันพยามยามศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ดิฉันยังไม่พบงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ของหน่วยงาน กศน. ดังนั้นถ้า ท่านอาจารย์มีงานวิจัยของ กศน. ในเรื่องนี้ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ หรืออาจารย์ช่วยให้ข้อคิดแนวทางทางในการจัดทำ เรื่องการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา กศน.ด้วยคะ
  ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
  คำนึง อุยตระกูล

  • เรียน อาจารย์คำนึง ที่เคารพ
   ในPanchalee Blog มีบทความเกี่ยวกับการนิเทศ กศน. การนิเทศภายใน 16 บทความ คิดว่าอ่านแล้วจะสามารถสร้างกรอบความคิดการวิจัยได้ งานวิจัยของอาจารย์ถ้านิยามศัพท์เฉพาะได้ชัดเจนใน 3 ข้อ จะทำให้มีทิศทางในการศึกษา คือ 1. นิเทศภายใน 2ระบบนิเทศภายใน 3. ประสิทธิภาพการนิเทศภายใน ส่วนแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเทศ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เคยมี แต่คิดว่าบริบท ของ กศน. ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้งานวิชาการที่ทำไว้นานแล้วไม่สอดคล้องกันกับที่จะนำมาใช้ในปัจจุบัน ถ้าอย่างไรอาจารย์ส่งเค้าโครงงานวิจัย มาที่ anchalee@nfe.go.th เพื่อดิฉันจะได้ใหคำแนะนำที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 109. เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

  คือตอนนี้หนูตกงานอยู่บ้านเลี้ยงลูก พอดีได้ข่าว กศน. เปิดสอบพนักงานราชการ หนูอ่าน
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้อที่ 3 ของการประเมิณครั้งที่ 1 ว่า ข้อ 3. ประวัติ ผลงาน
  และแนวทางการทำงาน กศน. ในจังหวัด หรือ กทม. (50 คะแนน)
  พิจารณาจากใบสมัคร ผลงาน และแนวทางการทำงาน กศน.ในจังหวัดหรือ กทม. ในตำแหน่งที่สมัคร

  ขอเรียนถามอาจารย์อีกข้อนะคะ คือหนูขอแนวนโยบายและโครงการตามแนวทางของสำนักงาน กศน. ได้รึเปล่าคะอาจารย์ กรุณาตอบด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

  • เรียน แม่น้องไตเติ้ลว ที่เคารพ
   ความรู้และนโยบายเกี่ยวกับ กศน. มีดังนี้ ค่ะ
   – สถานศึกษา 3 D
   – ห้องสมุด 3 ดี
   – กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
   – หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
   – พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
   – พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
   – แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
   – ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
   – นโยบายจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปี 2553
   – การประกันคุณภาพการศึกษา กศน.
   ข้อมูลดังกล่าวสามรถสืบคันได้จาก www.
   www. nfe.go.th
   dnf.5nfe.go.th
   http://www.nfe.go.th/0405/
   และ http://www.ของสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด
   ข้อมูลจากห้องสมุดประชาชน
   ขอให้โชคดีนะคะ พี่ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 110. เรียน อาจารย์ขิง
  น้องๆ บรรณารักษ์จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณอาจารย์ขิงค่ะ ที่ได้ให้ความรู้+ กำลังใจ ในการทำผลงานทางวิชาการ พอจะเห็นแนวทางกันบ้างแล้วค่ะ แต่โอกาสหน้าขอรบกวนอาจารย์ขิงต่อน่ะค่ะ

  • เรียน อาจารย์ริสา ที่รัก
   วันที่ 23-27 สิงหาคม 2553 พบกันอีกครั้งที่สุโขทัย เป็นรายกาของบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษโดยเฉพาะ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 111. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพยิ่ง
  ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะสำหรับคำตอบ ถ้ามีความก้าวหน้าอย่างไร จะเรียนขอความอนุเคราะห์อาจารย์เป็นระยะนะค่ะ
  ด้วยความเคารพยิ่ง
  ครูใหม่

 112. เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพ คะ
  หนูจะเรียนถามอาจารย์ว่าตอนทำ 6ว. หนูทำเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ้าตอนนี้หนูจะทำชำนาญการพิเศษ หนูจะทำเรื่องคู่มืออบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุดเรือนจำ อาจารย์ว่าเหมาะสมมั้ยคะ หรืออย่างไร อาจารย์ชี้แนะหนูด้วยนะคะ จักเป็นพระคุณยิ่งคะ…หมวยเพชรบูรณ์ คะ

  • เรียน อาจารย์หมวย ที่รัก
   พี่ไม่มีข้อมูลว่าขณะนี้ อาจารย์ตำแหน่งบรรณารักษ์หรื่อตำแหน่งครู เพราะการทำผลงานแตกต่างกันมาก ขอข้อมูลด้วยค่ะ
   อาจารย์

 113. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพ คะ
  หนูตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการคะ กำลังจะทำชำนาญการพิเศษคะ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ…หมวยเพชรบูรณ์ คะ

  • อาจารย์หมวย ที่รัก
   ขณะนี้พี่กำลังให้คำปรึกษาการทำผลงานชำนาญการพิเศษของบรรณารักษ์ ที่สุโขทัย 5 ท่าน ผลงานชำนาญการพิเศษของบรรณารักษ์ใช้หลักเกณฑ์เดิม ไม่ใช่งานวิจัย แต่เป็นรูปแบบการศึกษาค้นคว้า เพื่อใช้ในการส่งเสริมการอ่าน หรือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การทำไม่ยุ่งยากเหมือของครู คงต้องคุยรายละเอียดกันอีกครั้ง วันที่ 20-24 กันยายน 2553 พี่จะไปอบรมครูที่ กศน.หนองไผ่ คงได้พบกัน แต่เกรงว่าจะช้าไป เพราะตอนนี้สุโขทัยได้เริ่มทำผลงานแล้ว
   อาจารย์ขิง

 114. เรียนอาจารย์ขิงที่เคาพรอย่างสูง
  ผมทำงานในตำแหน่งครูอาสาฯ ที่ กศน.อำเภอมานานหลายปีแล้วครับได้รับข่าวสารบางส่วนว่าจะให้โอกาสบุคลากรที่ทำงานติดต่อกันมาอย่างน้อย 3 ปี ได้สอบบรรจุครูผู้ช่วย กศน. ในครั้งต่อไปนี้ ซึ่งผมเองก็ทำงานในตำแหน่งครูอาสาฯมา 5 ปีแล้วครับ และได้เตรียมความพร้อมในครั้งนี้ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ผมเองยังไม่เคยสอบบรรจุครูผู้ช่วย กศน. เลยสักครั้ง ผมจึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ขิงช่วยแนะนำแบบทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งที่จะมาถึงนี้ด้วยครับ
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
  ครู กศน.

  • เรียน ครู กศน. ที่เคารพ
   ดิฉันกำลังสร้างแบบทดสอบอยู่ ยังไม่ค่อยเรียบร้อย เพราะช่วงนี้ภาระกิจเยอะมาก แต่จะพยายามให้เสร็จเร็ว ๆ นี้ ค่ะ อาจารย์พยามดูหนังสือให้เต็มที่ สำหรับจุดเน้น กศน. ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสาระในสถานการณ์ในช่วงที่สอบ
   ดังนั้นอาจารย์จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายและจุดเน้น ตลอดเวลา เช่น ถ้าในช่วงนี้ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ราคาถูก สถานศึกษา 3 D ห้องสมุด 3 ดี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   อาจารย์ขิง

 115. เรียน อาจารย์ที่เคารพ
  ผมเรียน ผ่านเน็ตได้ไหมครับ
  เพราะผมไม่ว่างวันอาทิตย์
  ผมต้องอยู่เวร
  ผมทำงานเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตอะคับ
  ช่วยตอบด้วยคับ
  อาจารย์
  ขณะผมสมัครไว้แล้ว

 116. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพค่ะ
  ตอนนี้ พี่น้องบรรณารักษ์สุโขทัย ส่งใบสมัครไป กจ. แล้วค่ะ ช่วงนี้กำลังขมักขเม้นกับการเบิกจ่ายงปม.+ งานวัน กศน. + เตรียมเปิด หสม.คีรีมาศ โดย รมต.ศธ. หลายคนกำลังเริ่มเก็บข้อมูล และลองเขียนบทที่ 1-5 หวังว่าช่วงต้นปี งปม.54 คงไม่รับความอนุเคราะห์จาก อ.ขิง อีก ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ปล.น้ำในแม่น้ำยม(ใกล้กับที่อ.ขิง พัก) เกือบล้นขอบตลิ่งอีกนิดเดียว แต่ที่ สนง.กศน.สท ปลอดภัย ดีค่ะ

  • เรียน บรรณรักษ์ (ว่าที่ชำนาญการพิเศษ)
   ช่วยเขียนงานให้เสร็จไว ๆเพราะคนอ่านกำลังรอ
   อาจารย์ขิง

 117. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพครับ
  ตอนนี้ผม เป็นครู ศรช.อยู่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรครับ ซึ่งตอนนี้ผมเป็นหัวหน้า กศน.ตำบลหนองไม้กองครับ เริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ตอนนี้ก็ทำงานได้ประมาณ 8 เดือนแล้วครับ ผมสามารถเป็นพนักงานราชการที่กำลังจะแต่งตั้งได้หรือไม่ครับ ซึ่งผมทำงานยังไม่ถึง 1 ปี แต่ผมได้รับเครื่องราชชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 จากที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนที่ผมเคยทำงานมาครับ

  • เรียน อาจารย์วิวัฒน์ ที่เคารพ
   ขณะนี้ สำนักฯกำลังสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับครู ศรช. แต่ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กศน.ตำบล ค่ะ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบ
   อาจารย์ขิง

 118. เรียน อาจารย์ขิง
  ข้อมูลที่อาจารย์ให้ไว้เปิดไม่ได้ทุกอำเภอเลยค่ะ อยากขอข้อมูลใหม่ค่ะ ขอให้อาจารย์ส่งมาใหม่ได้ไหมค่ะ ถ้าข้อมูลมากเกินไปส่ง Email ไม่ได้ก็ขอเป็นแผ่น แค่ 1 แผ่น ก็ได้ค่ะ และหนูจะ Copy ให้ทุกอำเภอเองค่ะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
  1. PPT หลักสูตรสถานศึกษา 2. ระเบียบเทียบโอน 3. หลักสูตรม.ปลาย,ม.ต้น,ประถมของนครชัยศรี 4. หลักสูตรสถานศึกษา ประถม (2) 5. หลักสูตรหนองไผ่ 6. หลักสูตรกระทงตาก

 119. เรียน อ.ขิงที่เคารพรักยิ่ง
  คิดถึงอาจารย์มากเลยค่ะ งานก็ยุ่งๆไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะโทรฯมาคุยกับอาจารย์ มาอ่านในเว็บบล๊อกของอาจารย์ได้รับความรู้มากมายโดยเฉพาะงานวิจัย อย่างไงหนูก็ไม่เคยลืมอาจารย์ที่ให้ความรู้ คำแนะนำมากมายนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายงาน ผอ.ป้ายแดงอย่างหนู (ลูกศิษย์อ.ขิง) คงต้องบอกว่าสู้ๆๆๆๆต่อไป อย่างไงก็ขอกำลังใจจากอาจารย์ด้วยนะคะ มีอะไรจะให้คำแนะนำที่ดีๆบอกหนูได้ทุกเรื่องนะคะ ยกเว้นเรื่องเดียวที่อย่าแนะนำคือ เรื่องการสละโสดนะคะ (อิอิ)
  แล้วหนูจะเข้ามาอ่านในเว็บของอาจารย์บ่อยๆนะคะ อย่าลืมค่ะหน้าหนาวเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันค่ะ
  ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆกับการทำงานนะคะ

 120. ค่ะ หน้าหนาวอาจารย์จะอยากเที่ยวไหยบอกมานะคะ ทำงานมากพักผ่อนบ้างนะคะ

 121. เรียน อ.ขิงที่เคารพรักยิ่ง
  คิดถึงอาจารย์มากเลยค่ะ งานก็ยุ่งๆไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะโทรฯมาคุยกับอาจารย์ มาอ่านในเว็บบล๊อกของอาจารย์ได้รับความรู้มากมายโดยเฉพาะงานวิจัย อย่างไงหนูก็ไม่เคยลืมอาจารย์ที่ให้ความรู้ คำแนะนำมากมายนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายงาน ผอ.ป้ายแดงอย่างหนู (ลูกศิษย์อ.ขิง) คงต้องบอกว่าสู้ๆๆๆๆต่อไป อย่างไงก็ขอกำลังใจจากอาจารย์ด้วยนะคะ มีอะไรจะให้คำแนะนำที่ดีๆบอกหนูได้ทุกเรื่องนะคะ ยกเว้นเรื่องเดียวที่อย่าแนะนำคือ เรื่องการสละโสดนะคะ (อิอิ)
  แล้วหนูจะเข้ามาอ่านในเว็บของอาจารย์บ่อยๆนะคะ อย่าลืมค่ะหน้าหนาวเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันค่ะ

  • ผอ.นาย ที่รัก
   ยังคิดถึงเสมอ ตอนนี้ ผอ. คงเปลี่ยนจากป้ายแดง เป็นป้ายดำแล้ว การเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้บริหารทำให้น้องสาวของพี่เป็นหญิงแกร่ง ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ หน้าหนาวพบกันค่ะ
   อาจารย์ขิง

 122. เรียน ท่านศน.ขิงที่เคารพ
  ทางทีมงานกศน.อำเภอฟากท่า กำลังสรุปงานประจำปีและเขียนรายงานประเมินตนเอง
  ( SAR ) ของสถานศึกษา มีข้อข้องใจเกี่ยวกับการเขียนรายงาน SAR ในส่วนของเกณฑ์การ
  ประเมินจะใช้กี่เกณฑ์ เนื่องจาก 6 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี้มี 4 เกณฑ์คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี
  ดีมาก( จากเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ) แต่จากการเข้ารับอบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดตาม 6 มาตรฐาน 27 ตัวบงชี้มี 5 เกณฑ์คือ ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ขอรับคำแนะนำด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

  • เรียน ผอ.บุญชัย ที่เคารพ
   การรายงานประเมินตนเอง ให้ใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก เหมือนเดิม ไม่ต้องกังวลกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เนื่องจาก วัตถุประสงค์การประเมินและเครื่องมือประเมินต่างกัน เช่นเดียวกับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
   อาจารย์ขิง

 123. เรียน อาจารย์อัญชลี ครับ
  ผม นายกานนท์ แสนเภา กำลังศึกษา ป.เอก ที่ ม.มหาสารคาม เอกบริหารและพัฒนาการศึกษา
  ผมกำลังเขียนเค้าโครงการวิจัย ชื่อเรื่อง “การพัฒนาระบบการกำกับติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผมจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ ว่า ระบบการกำกับติดตาม น่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับ

  • เรียน อาจารย์กานนท์ ที่เคารพ
   การพัฒนาระบบการกำกับติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็น ดังนี้ค่ะ
   1.ควรจะสร้างกรอบความคิดก่อน เช่น
   1)แนวคิดเชิงระบบ
   2) หลักในการกำกับดูแล(เพื่อสร้างธรรมาภิบาล)
   – หลักนิติธรรม
   – หลักคุณธรรม
   – หลักความโปร่งใส
   – หลักการมีส่วนร่วม
   – หลักความรับผิดชอบ
   – หลักความคุ้มค่า
   3)กลไกในการกำกับดูแล
   – การจัดโครงสร้าง
   – ระบบบริหารงาน
   – ขั้นตอน กระบวนการทำงานมาตรฐาน
   4) วิธีการกำกับดูแล
   – การประชุม
   – การตรวจ ติดตาม
   – การประเมิน
   5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   2.นิยามศัพท์เฉพาะ
   – ระบบการกำกับติดตาม หมายถึง …..
   – แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง …….
   3สร้างคำถามและตอบคำถาม
   1) กำกับติดตามอะไร
   2) ทำไมต้องติดตาม
   3) ติดตามอย่าไร
   4) ควรมีระบบการติดตามหรือไม่
   5) ระบบการกำกับติดที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร(อาจใช้เทคนิคเดลฟาย)
   อาจารย์ขิง

  • เรียน อาจารย์กานนท์ ที่เคารพ
   การทำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ส่วนใหญ่ มี 4หรือ 5 ขั้นตอน
   ขั้นที่1 ออกแบบ
   ขั้นที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้
   ขั้นที่ 3 ทดลองใช้
   ขั้นที่ 4 ประเมินผลการใช้
   ขั้นที่ 5 ขยายผล
   อาจารย์ขิง

 124. เรียน ท่านอาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง
  ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์ด้วยที่ขาดการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่กศน.อำเภอ ช่วงนี้เพิ่งปิดการใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาครับ แต่ผมยังติดตามบทความสาระวิชาการที่ท่านอาจารย์นำเสนออย่างต่อเนื่อง และได้นำไปใช้พัฒนางานของสถานศึกษาด้วย ถ้าหากมีข้อขัดข้องในการทำงานจะได้นำเรียนขอคำปรึกษาจากท่านอาจารย์ในโอกาสต่อไป
  เคารพอย่างสูง พงค์แสนชัย

  • เรียน ผอ.พงค์แสนชัย ที่คิดถึง
   ช่วงเดือนสิงหาคม 2553 พี่ไปทำงานที่ กศน.สุโขทัย ด้วยความคิดถึงได้ถามชาว กศน.สุโขทัย ถึงผอ.พงค์แสนชัยทราบว่าสุขสบายดี กำลังสนุกกับการทำงาน ดีใจด้วยและเป็นกำลังใจให้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 125. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) เสร็จแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยอ่านและแนะนำเพิ่มเติมให้สมบูรณ์จะส่งให้ทางE-Mail ของอารย์ ชื่อMail อะไรคะ โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 กำลังระบาดอาจารย์ดูแลสุขภาพดีๆนะคะต้องเดินทางไปหลายจังหวัด

 126. เรียน อาจารย์ขิงที่รัก
  คุณยายได้นำส่งเอกสารผลงานทางวิชาการที่ กจงเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมทั้งได้แสดงความจำนงให้อาจารย์ขิง เป็นผู้อ่านตามที่อาจารย์ขิงแนะนำค่ะ
  ต้องขอความกรุณาอาจารย์ขิง ด้วยนะคะ ช่วยดูแลคนแก่ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี ก็จะเกษียณแล้ว มีข้อเสนอแนะอื่นใดจะให้แก้ไขไปพลางก่อนก็ได้นะคะ คุณยายจะหมั่นเปิดอ่าน และปรับแก้ไปด้วย
  มีคนกระเซ้าว่า คุณยายอยู่ในภาคอีสาน ทำไมต้องให้มาเป็นภาระของอาจารย์ขิง ซึ่งรับผิดชอบภาคเหนือด้วย คุณยายตอบว่า “ด้วยแรงศรัทธาจ้ะ”
  ขอบคุณนะคะ

  • เรียน คุณยาย ที่เคารพ
   ขอแสดงความชื่นชมที่มีความมุ่งมั่นทำผลงานจนสำเร็จ ถ้า กจ.ส่งงานมาให้อ่านจะแจ้งงให้ทราบค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • เรียน ผอ. ชนะที่เคารพ
   ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือครู
   1.นำหลักสูตรมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้ กิจกรรม/ใบงาน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
   2.ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   3. จัดทำเอกสารคู่มือครู ประกอบด้วย ปก คำนำ คำแนะนำการใช้คู่มือ สารบัญ แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1,2,3,……แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ภาคผนวก(แผนการจัดการเรียนรู้) แผนการจัดการเรียนรู้อาจนำไว้ตอนหน้าของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ก็ได้ค่ะ
   สัปดาห์หน้าจะนำตัวอย่างคู่มือครู จัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตาก ขึ้น Panchalee Blog ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 127. เรียน อ.ขิง
  ขอถามว่าคู่มือการใช้หลักสูตรกระทงสาย จะขึ้นbolg เมื่อไร คนข้างห้องให้ถาม รัก จะเที่ยวงานกล้วยไข่เผื่อนะค๊ะ พจน์ค่ะ

  • อาจารย์พจน์ที่รัก
   คู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตาก กำลังดำเนินการจัดทำอยู่ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 128. สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
  ภาคเรียนที่ 2/2553 หนูสอนวิชาเลือก วิชาเทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นสาระทักษะการเรียนรู้ ในระดับม.ต้น หลักสูตรของกองพัฒฯ หนูได้ส่งแผนการสอน รายละเอียดหลักสูตร และกรอบการทำแบบเรียนสำเร็จรูป และได้เขียนบทเรียนสำเร็จรูปไปให้อาจารย์นะคะส่งไปที่ mail ของอาจารย์แล้วนะคะขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

  รักและเคารพอย่างสูง
  อำนวยนครสวรรค์ (มดค่ะ)

  • เรียน อาจารย์มด ที่รัก
   ได้อ่านหลักสูตร แผนการสอน กรอบบทเรียนสำเร็จรูปแล้วค่ะ
   อาจารย์ขิง

 129. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง

  ขอเรียนให้อาจารย์ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรับการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดครับ (10-12 พย 53ยังไม่ทราบผลครับ)พอมีช่องเวลาเล็กน้อยก็รีบเข้ามาศึกษาเรียนรู้งานที่อาจารย์เผยแพร่ไว้เพื่อจะได้นำไปพัฒนาองค์กร และขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ขิงให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนางานกศนให้ก้าวไกลเปนที่แพร่หลายสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส/พลาดโอกาสต่อไปครับ
  เคารพอย่างสูง พงค์แสนชัย

  • เรียน ผอ.พงค์แสนชัย ที่เคารพ
   การประเมินโดยต้นสังกัดเป้นการประเมินที่เป้นประโยขน์ต่อสถานศึกษา ที่ทำให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา กศน. เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับประเมินภายนอก ปี 2555
   บทความที่นำเสนอใน Panchalee Blog ขณะนี้ คือ การวิจัย : แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ ศรช.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นผลงาน ผอ. เชี่ยวชาญ รายล่าสุด ในบทความได้ให้ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูล และผลการวิจัย จากประประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาการทำผลงานเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ ปี 2545 – 2553 รวม เป็นเวลา 9 ปี
   พบว่า ผลงานที่ผ่านจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้นถ้าจะศึกษาแนวทางการทำผลงานควรศึกษาผลงานที่ผ่านการประเมินไม่เกิน 2 ปี พี่ขอเสนอว่า ผอ.ควรทำงานวิจัยควบคู่กับการทำงานในหน้าที่ปกติ จะทำให้งานมีคุณภาพ ได้พัฒนาตน และมีผลงานที่จะเสนอประเมินวิทยะฐานะ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 130. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง

  ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะำนำการทำงานและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ถ้าอาจารย์มานิเทศลำปางขอเรียนเชิญที่กศน.เถินและแม่พริกยินดีต้อนรับครับ เคารพอย่างสูง พงค์แสนชัย

  • เรียน ผอ.พงค์แสนชัย ที่เคารพ
   ปี 2554 พี่ยังรับผิดชอบนิเทศในพื้นที่เดิม คือกลุ่มศูนย์อู่ข้าวอู่น้ำ และกลุ่มห้าขุนศึก รวม 9 จังหวัด ถ้าจะไปแม่พริกคงจะไปเยี่ยมเป็นการส่วนตัวค่ะ
   อาจารย์ขิง

 131. สวัสดีค่ะอาจารย์
  อาจารย์ขิงสบายดีนะคะทางอุตรดิตถ์อากาศเริ่มหนาวแล้วถ้าอาจารย์มีเวลาว่างมาเที่ยว
  ที่นี่นะคะ
  จุ๊บแจง

 132. เรียน อาจารย์อัญชลีที่เคารพ
  ดิฉันชื่อ ณัฏฐิดา ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขา การศึกษานอกระบบ ให้กับมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง อยากจะขอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ ถ้าท่านอาจารย์จะกรุณาส่งให้ทางe-mail * mawmeaw_@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงคะ
  เหตุผลที่ต้องขอความกรุณาจากอาจารย์เพราะนักศึกษาที่มาเรียนมักจะบ่นว่าข้อมูลที่พบมีน้อยเหลือเกิน หรือไม่ตรงประเด็นที่ต้องการบ้าง ดิฉันจึงอยากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากท่านอาจารย์คะ หากว่าทานมีข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ ดิฉันขอรบกวนฝากขอความกรุณาท่านอาจารย์แบ่งปันให้กันบ้างนะคะ
  ต้องขอขอบคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์ล่วงหน้าด้วยนะคะ

  • เรียน อาจารย์ณัฏฐิดา ที่เคารพ
   ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยม Panchalee blog ขอโทษด้วยที่ตอบคำถามของอาจารย์ช้า เพราะกำลังทำการบ้านว่าจะตอบคำถามอย่างไรให้ถูกต้องทั้งหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เนื่องจากการตอบคำถามอาจารย์เป็นรายบุคคลแล้วทราบว่ามีสมาชิกหลายท่านนอกจากจะมาศึกษาบทความต่าง ๆ ใน blog แล้วสนใจอ่านจากการตอบคำถามต่าง ๆ ใน blog ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง กศน. จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) เพื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมว่ามีผลกระทบทางบวกหรือทางลบต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร และนำมากำหนดทิศทางในการจัด กศน. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กศน. จะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อภายนอกทุกปี เพื่อนำมากำหนดนโยบายและจุเน้นกำดำเนินงาน กศน. ประจำปี ดังนั้นข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกดังกล่าวถ้าจะส่งให้อาจารย์เกรงว่าจะล้าสมัย พอดีช่วงนี้ดิฉันกำลังเตรียมความพร้อมเพื่่อรับการประเมิน ตังชี้วัด(PMQA) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 หลังจากนั้นจะมีบทความเกี่ยวกับ กศน. เพื่อให้ผู้้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ ผอ. กศน. จังหวัด ซึ่งจะมีการเปิดสอบ ประมาณ ต้นปี 2554ซึ่งคิดว่าบทความดังกล่าว คงจะเป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษาสาขาการศึกษานอกระบบ ด้วยค่ะ
   อาจารย์ขิง

 133. สวัสดีค่ะ กำลังเรียน ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา อาจารย์ให้หา บทความเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 2 บทความ แล้วสรุปความรู้ที่ได้จากบทความ อยากได้บทความใหม่ ๆ ค่ะ

  • เรียน คุณนันทรัตน์ ที่เคารพ
   ขอบคุณที่มาเยียม Panchalee blog สำหรับบทความเรื่องการนิเทศการศึกษา สัปดาห์หน้าจะนำเผยแพร่บน blog ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 134. เรียน อ.ขิง ตอนนี้อากาศที่บ้านไร่กำลังเย็นสบายมีดอกทิวลิปและดอกลิลลี่กำลังบาน ว่างๆ เรียนเชิญอาจารย์มาเที่ยวนะคะ ตอนนี้กำลังศึกษาการประเมินโครงการตามตัวอย่างของอาจารย์คะจะถ่ายทอดความรู้ให้ครู ศรช. ประเมินโครงการตามกิจกรรมที่น้องๆกำลังจัดอยู่เวลาเพราะที่ทำอยู่เป็นการสรุปโครงการง่าย อ่านแล้วไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าประเมินโครงการตามขั้นตอนคงจะนำไปใช้ประโยชนืได้มากกว่านี้ และเป็นการฝึกให้น้องๆ ประเมินโครงการให้เป้นด้วยคะ

  • เรียน อาจารย์ปู ที่รัก
   ต้องขอแสดงความชื่นชม ท่าน ผอ. ณรงค์ อาจารย์ปู และน้อง ๆ ครู กศน. บ้านไร่ ทุกคน ที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และพัฒนาคุณภาพการจัด กศน. มาอย่างต่อเนื่อง ฝากความคิดถึง ชาว กศน. บ้านไร่ ทุกคน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 135. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อสุจิตรา อยากถามเรื่องการเรียนที่ กศน. ค่ะ

  ดิฉันไปสมัครเรียนแล้วแต่ไม่ได้ไปสอบ

  จะมีสิทธิ์ไปเรียนอีกหรือเปล่าค่ะ

  ดิฉันเรียนที่ กศน.มหาสารคามค่ะ

  คือดิฉันเรียนไม่จบที่อาชีวมหาสารคาม อยากเรียนจบมากๆ

  อยากไปเรียนต่อค่ะ เพราะตอนนี้ดิฉันก็อายุ 21 ปีแล้ว

  ดิฉันกลุ้มใจมากไม่รู้จะทำยังไงดี

  ช่วยให้คำปรึกษาดิฉันด้วยนะค่ะ

  • เรียน คุณสุจิตราที่เคารพ
   1.นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ได้ไปสอบ ถ้าไม่เกิน 6 ภาคเรียน นักศึกษาสามารถไปลงทะเบียนในภาคเรียนต่อไป คือภาคเรียนที่ 1/2554(เปิดภาคเรียน พ.ค. 2554)
   2. ถ้าเกิน 6 ภาคเรียน ก็สามารถไปสมัคเรียนใหม่ได้ ให้นำผลการเรียนที่อาชีวมหาสารคาม ซึ่งอาจมีบางวิชาที่สามารถเทียบโอนได้
   สรุปคุณสุจิตตราสามารถเรียน กศน.ได้จน ม.ปลาย นอกจากนี้ กศน.ยังมีหลักสูตร ปวช. ขอให้คุณสุจิตรา ไปติดต่อที่ กศน. อำเภอที่ไปสมัครเรียนได้เลย ถ้ามีปัญหาอะไร ส่ง E-mail มาหาดิฉันได้ไม่ต้องเกรงใจ นะคะ anchalee@nfe.go.th
   อาจารย์ขิง

 136. เรียน ท่านศน.อัญชลีที่เคารพ
  ทราบข่าวมาว่า สนง.ได้รับอนุมัติจาก สนง.กคศ.ให้ดำเิินินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
  ข่าวดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ ผู้มีสิทธิสอบได้แก่กลุ่มเป็าหมายใดบ้างและจำดำเนินการสอบช่วงไหนครับ
  ขอบคุณครับ

  • เรียน ว่าที่ ครู กศน. ตำบล ที่เคารพ
   ขณะนี้มีข่าวว่า จะมีการสอบ ผอ. กศน. จังหวัด, ผอ. กศน. อำเภอ และครูผู้ช่วย ประมาณ ต้นปี 2554 (มค.,กพ.) สำหรับรายละเอียดยังไม่ทราบ ให้ติดตามจาก nfe.go.th ขัอสำคัญ ครู กศน.ท่านใดจะสอบรีบดูหนังสือเตรียมตัวสอบได้แล้ว ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 137. เรียน อาจาย์ขิงเคารพ
  ตอนนี้น้องครู ศรช. จะสอบเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานราชการ ขอความอนุเคราะห์แนวข้อสอบจากท่านอาจารย์มาติวให้น้องๆ บ้างจะได้ไหมคะถ้าอาจารย์อนุเคราะห์ส่งมาทางเมล์ให้ก็ได้นะคะ siriporn.pupujaa@gmail.com ขอบคุณในความอนุเคราะห์คะแล้วจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีมีกิจกรรมอะไรจะรายงานและขอคำแนะนำจากอาจารย์เสมอๆ เพื่องาน กศน.

 138. ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของคุณพ่อท่านศน.อัญชลีฯ ที่นับถืออย่างสูงยิ่ง
  อำนาจ อินมั่นคง

 139. หนูได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาข้อมูลในBlog อาจารย์เรื่อยๆค่ะ อยากได้เนื้อหาที่จะสอบครูผู้ช่วย เพราะไม่ทราบว่าต้องอ่านอะไรบ้าง โชคดีที่วันนี้ได้เจอคู่มือเตรียมความพร้อมสอบข้าราชการครูกศน.ซึ่งหนูก็กำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือที่จะสอบครูผู้ช่วยและได้ยินว่าใกล้จะสอบครูผู้ช่วยแล้ว อาจารย์พอมีแนวข้อสอบที่สอบบ้างไหมคะ ขอรบกวนส่งใน mail pravasook@ hotmail.com ขอบพระคุณมากนะคะ ขอให้อาจารย์ลงเนื้อหาที่จะสอบครู กศน.เรื่อยๆนะคะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบครู กศน. ค่ะ

  • เรียน อาจารย์พันธิภา ที่เคารพ
   ช่วงวันหยุดปีใหม่ ตั้งใจจะนำสรุปย่อเนื้อหาสำหรับเตรีมสอบขึ้นหลายเรื่อง แต่มีภารกิจที่สำคัญเลยไม่ได้ทำ ตั้งแต่วันที่ 12 มค. 54 เป็นต้นไปจะนำเนื้อสาระที่สำคัญขึ้น Blog อย่างต่อเนื่องคอยติดตาม นะคะ
   อาจารย์ขิง

  • ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่นำสาระเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการสอบครู กศน. เป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ และยังมีวิชาที่ต้องทำความเข้าใจอีกคือวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพครู ขอให้อาจารย์นำเนื้อหาสาระเหล่านี้ขึ้น Blog ด้วยนะคะ
   ขอบพระคุณมากคะ

 140. เรียนอาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง
  เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่2554 ขออาราธณาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้อาจารย์ขิงและครอบครัวมีความสุขตลอดปี2554และตลอดไปครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง พงค์แสนชัย

  • เรียน ผอ. พงค์แสนชัย ที่เคารพ
   สวัสดี ปี 2554 ขอให้ ผอ.และครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 141. เรียนอาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง
  ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของคุณพ่อท่านศน.อัญชลีฯ ที่นับถืออย่างสูงยิ่ง
  อำนาจ อินมั่นคง (ผมเพิ่งทราบครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับ)

  เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่2554 ขออาราธณาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้อาจารย์ขิงและครอบครัวมีความสุขและตลอดไปครับ
  ด้วยความเคารพอย่างสูง พงค์แสนชัย

 142. เรียน ศน.อัญชลีที่เคารพ
  ผมได้อ่านประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยของ สนง.กศน.แล้วยังมีข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสอบว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณดังนี้ครับ
  1. อัตราจ้างตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดกศน.อำเภอมีสิทธิสอบหรือไม่
  2. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไปโดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากสนง.กศน.ปฏิบัติหน้าที่ในสนง.กศน.จังหวัด ( เดิมจ้างด้วยเงินบำรุงของสนง.จังหวัดเงินหมดจึงได้รับจัดสรรจาก สนง.กศน. )
  ขอบคุณพระคุณท่านอย่างสูงครับ

  • เรียน ครู กศน. ตำบล ที่เคารพ
   บรรณารักษ์อัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ถ้ามีคุณสมบัติครบ มีสิทธิ์สมัครครูผู้ช่วย ได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 143. เรียน อาจารย์ที่เคารพ พินเป็นผู้รับผิดชอบงานประกันของกศน.อำเภอได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในบล็อกของอาจารย์ระยะหนึ่งเล้ว มีประโยชน์มาจริงๆ ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ลงเนื้อหาสาระดีๆให้พวกเราชาว กศน. มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอรบกวนท่านอาจารย์คะ คือเรื่อง การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง พรบ.กศน. นโยบาย และปรัชญา อาจารย์พอจะมีแนวทางให้ดูเป็นตัวอย่างหรือเปล่าคะ พอเป็นแนวทางให้หน่อยก็ได้คะ คิดไม่ออกว่าจะเป็นแนวไหน รบกวนอาจารย์ช่วยตอบผ่านเมลพินนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ เด็กนราธิวาสคะ

  • เรียน อาจารย์พิน ที่รัก
   ดีใจมากค่ะ ที่ ชาว กศน.จากนราธิวาส เข้ามาเยี่่ยม Panchalee blog การวิเคราะห์ความสอดสอดคล้องระหว่าง พรบ. กศน. นโยบาย และปรัชญา เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมาก ซึ่งดิฉันยังไม่เคยวิเคราะห์มาก่อนเลย จะพยายามวิเคราะห์และนำเสนอเป็นตัวอย่าง ดิฉันขอเสนอวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ ค่ะ
   1) จัดตั้งทีมงานเพื่อวิเคราะห์
   2) เตรียมข้อมูลให้เทียมงาน ได้แก่ มาตรฐาน กศน. พรบ. กศน. นโยบาย(ปีที่วิเคราะห์) ปรัชญา กศน.
   3) จัดทำตารางวิเคราะห์ 4 ช่อง ช่องที่ 1 กำหนดประเด็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์(นำมาจากมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กศน. ช่่องที่ 2 พรบ กศน. ช่องที่ 3 นโยบาย และช่องที่ 4 ปรัชญา
   4)ดำเนินการวิเคราะห์ ทีละประเด็น
   5)สรุปการวิเคราะห์
   ลองวิเคราะห์นะคะ ได้ผลอย่างไรคุยให้ฟังบ้างนะคะ

   อาจารย์ขิง

 144. อ.ขิง ครับ ผมครูกศน.อำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ขอความกรุณาอ.ขิงช่วยส่งแนวการสอบเป็นครูผู้ช่วย กศน.ได้ไหมครับ

  • เรียน อาจารย์ธนวิชญ์ ดาดาษ
   อาจารย์สามารถศึกษาได้จาก เอกสารชุดเตรียมความพร้อมในการสอบข้าราชการครู ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 145. ขอบคุณความรู้ สาระดีๆของอาจารย์ครับที่เผื่อแผ่.แก่ผู้หาความรู้อย่างผม

  คนกศน. เตรียมสอบเป้นครูผู้ช่วยครับ

 146. ความเห็นของคุณกำลังรอตรวจสอบ

  ขอบคุณความรู้ สาระดีๆของอาจารย์ครับที่เผื่อแผ่.แก่ผู้หาความรู้อย่างผม

  คนกศน. เตรียมสอบเป้นครูผู้ช่วยครับ

 147. สวัสดีค่ะ อ.ขิง จาก กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ หนูเคยเข้าไปทำข้อสอบของ อ.ขิง ที่ข้อแรกเริ่มด้วย
  1. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดคือข้อใด
  ก. ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยต้นเอง
  ข. ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากสภาพจริง และได้รับประสบการณ์ตรง
  ค. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ง. ถูกทุกข้อ
  แต่ตอนนี้หนูหาไม่เจอไม่รู้ว่าเข้าไปตรงไหน หรือ อ.ขิงลบไปแล้ว พอดีตอนนั้นทำแล้วจดไว้แต่ได้แค่5 ข้อเอง

  • เรียน อาจารย์สุวรรณ์นา ที่เคารพ
   แบบทดสอบดังกล่าวเป็นแบบทดสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนแบบพบกลุ่มของ หลักสูตร 2544 ค่ะ แบบทดสอบยังมีอยูใน Panchalee blog อยู่ด้านขวามือ เขียนว่า แบบทดสอบ เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนแบบพบกลุ่ม
   อาจารย์ขิง

 148. เรียน ท่านศน.ขิงที่เคารพ
  ตอนนี้ผมกำลังหาหัวข้อในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อทำวิทยฐานะชำนาญการ
  พิเศษในตำแหน่งผู้บริหาร กศน.อำเภอ ขอคำแนะนำจากท่านหน่อยครับ และการเสนองานวิจัย กับการประเมินโครงการอย่างไหนมีความเหมาะสมกับตำแหน่งครับ
  ขอบคุณครับ

  • เรียน ผู้บริหาร กศน. อำเภอ
   การประเมินแบบใหม่ ทราบไม่ให้ส่งการประเมินโครงการ แต่ ผอ.สามารถนำประเมินโครงการมาเขียนเป็นลักษณะรายงานการพัฒนา(ในรูปแบบรายงานการวิจัย) ได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 149. เรียน ท่าน ศน.ขิงที่เคารพ
  ดิฉันเรียนถามอาจารย์ค่ะ ว่า ความรู้ที่เป็นกฏหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการที่จะเตรียมสอบครูผู้ช่วยในเร็วๆนี้ คะ อยากทราบว่าความรู้ที่เป็นกฏหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการมีอะไรบ้างค่ะ
  ขอบคุณมากคะ

 150. เรียน ศน.ขิง
  กศน.อำเภอทัพทัน ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน กศน.ค่ะ ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
  ….นึก…

  • เรียน อาจารย์นึก
   ฝากขอบคุณ ท่าน ผอ.และชาว กศน.ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ข้อมูล ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ กศน.
   อาจารย์ขิง

 151. เรียน ท่าน ศน.ขิงที่เคารพ
  กศน.อำเภอทัพทัน ขอบคุณสำหรับเอกสารการสอบครูผู้ช่วยค่ะ เป็นประโยชน์กับทีมงานทุกคนค่ะ อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ
  …ครู นึก..

 152. เรียนท่าน ศน. ขิงที่เคารพและน่าทึ่ง รู้สึกว่าดีและได้ความรู้จาก Web ของท่านเยอะมาก ขอบคุณมากๆท่แบ่งปันความรู้ท่มีให้กับทุกคน ดูแลและรักษาสุขภาพนะคะ

 153. เรียน ท่านศน.ขิงที่เคารพ
  ขณะนี้ทาง กศน.อำเภอกำลังรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด มีประเด็นที่อยากถามท่านในตัวชี้วัด บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง คำว่าการพัฒนานั้นคลอบคลุมการพัฒนาในด้านใดบ้างจึงจะสามารถมานับรวมเป็นชั่วโมงที่บุคลากรได้รับการพัฒนาได้
  ขอบคุณมากครับ

  • เรียน ผอ.อำเภอ ที่เคารพ
   1 มาตรฐาน กศน. มาตรฐาน ที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กำหนดให้ครู ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้(กว้างมาก)อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 ชั้วโมง
   2. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก กศน.(ของ สมศ.) มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู กำหนดให้ครูไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครู ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง ต่อปี
   ถ้าพิจารณาตาม มาตรฐานของ สมศ. การพัฒนาครู คงต้องพัฒาตามสาระ 5 สาระ (หลักสูคร 51) หรือวิชาครู เช่น วิชาการวัดและประเมินผล เป็นต้น
   อาจารย์ขิง

 154. เรียน อาจารย์ขิง ที่รัก
  เป็นอย่างไรบ้างคะ อ่านงานคุณยายแล้วปวดหัวไหมคะ คุณยายเกรงใจมากเลย
  แต่ก็เป็นผลงานที่ตั้งใจมากนะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ สู้ อ่านและปวดหัวต่อไป คุณยายพร้อมที่จะปรับแก้จ้ะ แต่อย่าถึงขั้นโยนทิ้งเลยนะจ๊ะ
  คุณยาย

 155. เรียน ท่านศน.ขิงที่เคารพ
  การนำประเมินโครงการมาเขียนเป็นลักษณะรายงานการพัฒนา(ในรูปแบบรายงานการวิจัย) ขอท่านขยายความหน่อยครับ ใช่ที่ท่านขึ้นบล็อกงานวิจัยให้เป็นตัวอย่างหรือเปล่า
  และได้ศึกษาแบบรายงานการประเมินวิทยฐานะบางรายการและบางมาตรฐานไม่สอดคล้องกับงาน กศน.จะมีปรับหรือไม่ครับ
  ขอบคุณมากครับ

  • เรียน ผู้บริหาร กศน. อำเภอ ที่เคารพ
   1. การนำประเมินโครงการมาเขียนเป็นรายงานการพัฒนา ใน Panchalee blog มีตัวอย่างที่สามารถนำไปเป็นแนวทางได้ คือ เรื่องรายงานการพัฒนาการเสริมสร้างคุณะรรมจริยธรรม
   2. การประเมินวิทยฐานะ กศน. ขณะนี้ กคศ. กำลังปรับปรุงคู่มือการประเมิน
   3. เมื่อปลายปี 2553 ดิฉันได้ประเมินผู้บริหาร กศน. หนึ่งราย ก็สามารถประเมินได้
   อาจารย์ขิง

 156. เรียน อาจารย์ขิงที่รัก
  วันนี้ไปรษณีย์นำส่งพัสดุ อ่านแล้วพบว่ามาจากอาจารย์ขิง ใจเต้นตึ๊กตั๊ก ยังไม่กล้าเปิด ประจวบเหมาะกับต้องรับไปประสานงานนายกอบต.ทุ่งอต่กี่ยวกับเรื่องที่ดินก่อสร้าง กศน.ตำบล เลยติดค้างไว้ก่อน นอนทำใจก่อนคืนหนึ่ง พรุ่งนี้จึงจะเปิดดู เพราะถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากที่ได้รับทราบผลการตรวจงาน และคุณยายสัญญาว่าจะรีลบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ขิง ทุกประการจ้า………ขอบคุณมากที่สุด

 157. เรียน อ.ขิง ที่เคารพ
  ติดตามข้อมูลใน Panchalee blog ได้รับความรู้และคลายข้อสงสัยเป็นอย่างมากค่ะ
  ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ค่ะ

 158. เรียน อ.ขิงที่เคารพค่ะ
  หลักสูตร กศน.ปี51 นี้เน้นปรัญชา “คิดเป็น” ใช่ไหมค่ะ และถ้าต้องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญานี้ ควรจัดกิจกรรมแบบใดดีค่ะ รบกวนอาจารย์พอมีเอกสารแนะนำบ้างไหมค่ะ

  • เรียน น้อง wanchanok
   “กระบวนการเรียนรู้สู่คิดเป็น 6 ขั้นตอน” มีอยู่ใน Panchalee blog ในเอกสารชุดเตรียมความพร้อมในการสอบข้าราชการครู กศน. เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 ตอนที่ 1 :แนวคิดการจัดการเรียนรู้ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 159. เรียน อาจารย์ อัญชลี ที่เคารพ
  ดิฉันได้ความรู้จาก Blog ของท่านมากเลย แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเป็นประจำ อาจารย์คงจะใจดีมาก เห็นตอบคำถามทุกกระดานเลย วันนี้ขอรบกวนท่านอีกค่ะ
  จากข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมิน ค.ศ. 3 “รายงานการพัฒนา ฯ การหาประสิทธิภาพ 80/80 ของบทเรียนสำเร็จรูป เมื่อทดลองครั้งที่ 1 กลุ่ม เป้าหมาย 3 คน ครั้งที่ 2 กลุ่ม เป้าหมาย 9 คน ครั้งที่ 3 กลุ่ม เป้าหมาย 30 คน ทุกครั้งได้ประสิทธิภาพแล้ว เมื่อนำไปใช้จริงไม่ต้องหาประสิทธิภาพอีก” หมายความว่าอย่างไรหรือคะ (กลุ่มตัวอย่าง 25 คน ได้หาประสิทธิภาพ และเอามาเขียนรายงาน)

  • เรียน อาจารย์ pensri ที่เคารพ
   การทดลองครั้งที่ 1-3 อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาต้นฉบับของสื่อที่อาจารย์ศึกษา ดังนั้นเมื่อทดลองแล้วพบว่าสื่อมมีประสิทธิภาพ 80/80 แล้ว จึงนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง(กลุ่มตัวอย่างจริงที่อาจารย์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 25 คน) เมื่อทดลองจริงแล้ว มีประสิทธิภาพ 80/80 แล้วจึงนำมาเขียนรายงาน แต่ถ้าทดลองแล้วไม่ได้ 80/80 ต้องหาข้อบกพร่อง และพัฒนาต่อไป ทดลองใหม่จนกว่าจะได้ 80/80 แล้วจึงนำมาเขียนรายงาน ค่ะ ดังนั้นที่ผู้ประเมิน ค.ศ.3 เสนอแนะน่าจะหมายถึงนำไปทดลองจริงได้เลย ไม่ต้องนำไปหาประสิทธิภาพอีก(ครั้งที่ 4) การพัฒนาสื่อถ้าบทที่ 3 เขียนขั้นตอนไว้ชัดเจน 3 ขั้นตอนจะทำให้ผู้ทำและผู้อ่านเข้าใจตรงกันคือ ขั้นที่ 1ศึกษาปัญหา ขั้นที่ 2 ออกแบบและพัฒนาสื่อ ขั้นที่3 นำไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้
   อาจารย์ขิง

 160. เรียน ท่านศน.ขิงที่เคารพ
  ผู้บริหารและครูที่จะยื่นประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษต้องผ่านการอบรมหรือ
  การพัฒนาตาม หนังสือ กคศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ลว 7 เม.ย. 54
  ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ยื่นประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษใช่หรือเปล่าครับท่าน

  ขอบคุณครับ

  • เรียน ผู้บริหาร กศน. อำเภอ ที่เคารพ
   ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ได้ยกเลิกเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯเดิม มาใช้เกณฑ์ใหม่ กับการประเมินแบบใหม่ (ว. 17) ดังนั้นการพัฒนาแบบใหม่ ผลการพัฒนานำไปใช้ในการแต่งตั้งฯภายใน 3 ปี ขณะนี้สำนักงาน กศน. กำลัง จัดทำคู่มือสำหรับผู้ดำเนินการพัฒนาและคู่มือสำหรับผู้พัฒนา อยู่ คาดว่าจะเสร็จเร็ว ๆ นี้
   สรุปคือผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องยื่นความประสงค์ขอการพัฒนา ได้รับการพัฒนา และผ่านการประเมิน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการประเมินวิทยฐานะตาม ว.17 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 161. เรียน อาจารย์อัญชลี ที่เคารพ
  ดิฉันอยากทราบว่า
  1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือแผนกลยุทธื์หรือไม่อย่างไร
  คือเมื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2(2552)ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ถามดิฉันว่า รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ได้อย่างไร ในเมื่อไม่ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพราะโรงเรียนดิฉันมีเฉพาะแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีค่ะ
  พอปีการศึกษา 2553 โรงเรียนก็ได้ทำแผนกลยุทธ์ใหม่ โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ภายในปี 2553-2555 และแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ จนปัจจุบันจะขึ้นปีการศึกษา 2554 แล้ว ดิฉันจึงมีความรู้สึกกังวลใจว่าไม่ได้ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลย
  2. ตามประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
  ของสถานศึกษาใหม่นั้น (ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2554)
  จำเป็นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่หรือไม่
  ถ้าทำ วิสัยทัศน์เดิมของโรงเรียนที่จะพัฒนาภายในปี 2555 จำเป็นต้องตั้งวิสัยทัศน์ใหม่หรือไม่
  3. ถูกหรือไม่ที่ดิฉันได้ประชุมครูเพื่อวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ลงตามมาตรฐานใหม่ 15 มาตรฐาน 65 ตัวชี้วัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2554
  4. ขอถามเรื่องโครงสร้้างการบริหารที่โรงเรียนทั่ว ๆ ไป แบ่งเป็น 4 งาน คือ
  1. วิชาการ 2. บุคคล 3. งบประมาณ 4. บริหารทั่วไป แต่โรงเรียนดิฉันกลับมี 5 งาน คือ 1.หลักสูตรและส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา 2.แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 3.บริหารบุคคลและสินทรัพย์ 4.บริหารทั่วไป 5.กิจการนักเรียน
  และงานประกันคุณภาพที่ดิฉันเป็นหัวหน้างานอยู่ในกลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษานั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่สังกัดในกลุ่มวิชาการ
  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  • เรียน ครูประกัน ที่เคารพ
   1 แผนกลยุทธ์ คือแผนนำทางจะบอกทิศทางของการจัดการศึกษา แผนกลยุทธ์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์(ระดับชาติจะใช้คำว่า “ยุทธศาสตร์”) เป้าหมาย จะพบว่าแผนกลยุทธ็จะเป็นส่วนประกอบของ แผนต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนประฏิบัติการประจำปี และ SAR เป็นต้น
   2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ใช้คำว่า “แผนพัฒนาการจัดการศึกษา”)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแผนแม่บทที่กำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด(ไม่กำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานศึกษาหรือนโยบายของต้นสังกัด ส่วนใหญ่ที่พบ มี 3 หรือ 4 ปี)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยภาพรวมของสถานศึกษา(School Profile)
   แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ(รายละเอียดอยูในPanchalee blog หมวดหมู่ประกันคุณภาพการศึกษา) ดังนั้นเมื่ออาจารย์ประเมินภายนอกรอบแรกเสร็จแล้วต้องนำข้อเสนอแนะของ สมศ.ในจุดที่ควรพัฒนา มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเมื่อไม่มีแผนพัฒนาคณะกรรมการประเมินจึงมีคำถามดังกล่าว
   3 ดังนั้นหลังจากประเมินรอบที่สองแล้ว ควรนำข้อเสนอแนะของสมศ.เกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนามาจัดทำแผนพัฒนา อาจจะนำแผนกลยุทธ์ 2553 – 2554 มาจัดทำแผนพัฒนาก็ได้
   4.การกำหนดวิสัยทัศน์ส่วนมากเราจะกำหนดระยะเวลาตามรอบของแผนพัฒนาแต่ก็ต้องทบทวนวิสัยทัศน์ทุกปี ดังนั้นการประกาศมาตรฐานประกันคุณภาพภายในใหม่ก็สามารถนำมาเป็นประเด็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ได้ แม้แต่เรื่องเหตุการณ์ภัยพิบัติในภาคใต้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือใกล้เคียงก็นำมาทบทวนวิสันทัศน์ในการจัดการศึกษาได้
   5. การนำโครงการมาวิเคราะห์หาความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเรื่องที่ดีจะช่วยให้มีการสร้างระบบตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
   6. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน ปกติงานในโรงเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
   1) งานวิชาการ เป็นงานสำคัญที่เป็นหน้าที่โดยตรงของสถานศึกษา คืองานหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
   2) งานสนันสนุนงานวิชาการ เช่น อาคารสถานที่ งานแผนงาน งานธุรการ การเงิน งานกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์กับชุมชน
   ถ้าต้องการถามอะไรถามมาได้อีก ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์อัญชลีที่เคารพ
    ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่อาจารย์กรุณาตอบคำถาม จนดิฉันได้พบทางสว่าง ขณะนี้ดิฉันเรียนป.โท สาขาการบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่่ง จากปัญหาที่โรงเรียนดิฉันไม่มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ดิฉันขอถาม ดังนี้
    1. จะสามารถนำมาทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ได้หรือไม่ หรือจะใช้เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามกฎกระทวงใหม่ (หากเอาชื่อใหม่คือแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จะไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเลยค่ะ)
    2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรค่ะ
    เห็นบางโรงเรียนใช้คำว่า “Strategic Plan” ถูกต้องหรือไม่
    ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

   • เรียน ครูประกัน ที่เคารพ
    1จากปัญหาของสถานศึกษาไม่มีแผนพัฒนาคุณภาพดังนั้น การแก้ปัญหาคือต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกการ(ไม่ใช่การพัฒนาบุคลากรด้านดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพราะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่มี)
    ขอเสนอแนะให้ “วิจัยปฏิบัติการ : การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน …………(ชื่อสถานศึกษาของอาจารย์)”
    ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน
    1) ศึกษาปัญหา
    2) ออกแบบ (รูปแบบของแผนพัฒนาคุณภาพ และกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ โดยจัดทำเป็นเอกสารคู่มือหรือแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ)
    3) ศึกษาความเป็นไปได้(คือนำข้อ 2 ที่ออกแบบไว้ไปถามผู้เชี่ยวชาญ ประมาณ 3 – 5 คน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
    4)นำไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้ คือนำคู่มือที่จัดทำไปจัดประชุมปฏิบัติการให้กับทีมงานที่จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แล้วจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งประเมินผล I-P-O คือประเมินปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต
    และสรุปผลการวิจัย
    2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ใช้คำว่า ธรรมนูญโรงเรียน(School Charter)
    3. การใช้ “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หรือ “แผนพัฒนาการจัดการศึกษา” ได้ทั้งสองคำ ซึ่งต้องไปเขียนนิยามศัพท์เฉพาะในบทที่ 1 ว่า หมายถึงอะไร
    อาจารย์ขิง

 162. เรียน ท่านศน.ขิงที่เคารพ
  ผลการเมินของ สมศ. ในกรณีที่สถานศึกษาเข้ารับการประเมินแล้วไม่ผ่านการรับรองจาก สมศ. ผู้บริหารสถานศึกษาจะขอยื่นประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
  จะมีผลต่อการประเมินหรือไม่ครับ

  ขอบคุณครับ

  • เรียน ผู้บริหาร กศน. อำเภอ ที่เคารพ
   เมื่อต้นปีงบประมาณ 54 ดิฉันเป็นกรรมการประเมินผู้บริหาร วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประเมินแล้วไม่ผ่านการรับรองจาก สมศ.
   การประเมินวิทยฐานะ ประเมิน 3 ด้าน
   ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
   ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
   ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
   ดิฉันขอให้คำแนะนำสำหรับผู้บริหารที่ต้องการประเมินวิทยฐาน ที่สถานศึกษาไม่ได้รับรองจาก สมศ. คือ ขอให้นำข้อเสนอแนะของ สมศ. มาจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา และส่งแผนพัฒนานั้นให้ กศน. จังหวัด แล้วดำเนินการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้ แล้วประเมินการพัฒนาจนสถานศึกษามีคุณภาพครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของ สมศ. แล้วจัดทำรายงาน รายงานต่อ กศน.จังหวัด จากนั้นก็ดำเนินการประกันคุณภาพให้เป็นปกติเพื่อพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. ต่อไป ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดปัญหาในการประเมินวิทยฐานะ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 163. เรียนท่านอาจารย์ขิง
  ด้วยผมสอนอยูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไม่เก่งการจัดทำหลักสูตร อยากขอหลักสูตร “ไม้กวาดดอกหญ้า” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น ใช้สอนเด็กนักเรียน เพราะในพื้นที่ มีดอกแขม /ดอกหญ้าแขมเติมไปหมด และในโอกาสนี้ใคร่ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง
  ทวนทอง

  • เรียน อาจารย์ทวนทอง ที่เคารพ
   ดีใจมากค่ะ ที่อาจารยืเข้ามาทักทาย เพราะเวลาดิฉันลงพื้นที่ที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ก็จะหาโอกาสไปเยี่ยมเสมอ ในหลาย ๆ จังหวัด เช่นจังตาก ที่ด่านเจดีย์สามองค์ ต้องของแสดงความชื่นชมตำรวจตะเวนชายแดนทุกท่าน ที่ให้โอกาสเด็ก ๆ ที่อยู่ชายขอบได้มีโอกาสทางการศึกษา สอนทั้งสายสามัญและวิชาชีพ ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่ค่อยได้รับรู้ถึงภารกิจอันใหญ่หลวงของ”สุภาพบุรุษผู้ปิดทองหลังพระ” วันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2554 ดิฉันไปทำงานในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย คิดว่ามีหลักสูตรไม้กวาดดอกหญ้า แล้วส่งให้อาจารย์ทาง email นะคะ ถ้ามีอะไรให้ดิฉันรับใช้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนบอกมาได้นะคะ ไม่ต้องเกรงใจ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 164. เรียนท่านอาจารย์ขิงที่เคารพ
  หนูได้รับการอบรมจากอาจารย์แล้วรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ตอนนี้หนูมีปัญหาคือหนูกำลังจะทำคศ3 หนูสอนระดับอนุบาล อยากทราบว่าหนูควรจะทำนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีค่ะ แต่ตัวเองอยากทำเรื่องเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ไม่รู้ว่าจะให้ชื่อว่าอะไรดี อาจราย์ช่วยแนะนำหนูด้วยนะค่ะ จะขอบพระคุณอย่างสูงถ้ามีโอกาสหนูจะต้องไปกราบอาจาย์ให้ได้แน่นอนค่ะ เพราะหนูอยู่แค่สระบุรี แต่ดูคิวอาจารย์แล้วไม่ค่อยว่างเลยค่ะ

  • เรียน อาจารย์โสภิดา ที่เคารพ
   ดีใจค่ะที่อาจารย์เข้ามาทักทาย เรื่องการทำผลงาน ครั้งแรกคงต้องคุยรายละเอียดเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ก่อนว่ามีความเหมาะสมกับการสอนแบบโครงงานหรือไม่ อาจารย์กับพี่คงต้องพบกันสักครั้งหนึ่งก่อน เพื่อที่จะได้กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนานวตกรรมและการทำรายงานการพัฒนา ถ้าการกำหนดกรอบแนวคิดที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้แล้ว จะทำให้การทำผลงานไม่ยุ่งยาก และประสบผลสำเร็จ ส่วนมากพี่จะมีเวลาว่างวันหยุดที่สามารถคุยเรื่องทำผลงานได้ อาจารย์กรุณา ส่งหมายเลขเบอร์โทรฯ มาที่ anchalee@nfe.go.th เพื่อพี่จะได้นัดหมายกับอาจารย์ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 165. อาจารย์ค่ะ ได้รับฟังอาจารย์มาให้ความรู้ในเรื่องนิเทศการภายใน และมีความสนใจมาก
  เนื่องจากดิฉันกำลังจะทำผลงานวิชาการในเรื่องการนิเทศภายในได้เรียนอาจารย์ไว้อยาก
  จะขอคำปรึกษา ไม่ทราบว่าจะติดต่ออาจารย์ทางไหนสะดวกค่ะ เพราะอยากเขียนราย
  ละเอียด รูปแบบ เค้าโครงงานคร่าว ๆ พร้อมทั้งหัวข้อให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำค่ะ
  อาจารย์ค่ะ ขอ e-mail อาจารย์ด้วยค่ะ ข้างบนเห็นไม่ค่อยชัดเจนค่ะ ขอบคุณอาจารย์
  มากค่ะ
  หัวข้อวิจัย ผลการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
  เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียน…………….
  หัวข้อควรปรับเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะ (ควรมีคำว่ากระบวนการหรือเปล่าค่ะ)

 166. เรียนอาจารย์ขิงที่เคารพอย่างสูง ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษท่านอาจารย์ด้วยครับที่ไม่ได้โพสปรึกษาการทำงาน เนื่องจากช่วงนี้ฝนฟ้าทำเหตุอยู่เรื่อยต้องคอยระวังทั้ง2อำเภอ(แม่พริกกับเถินเกรงน้ำท่วม)แต่ก็ยังติดตามศึกษางานวิชาการตลอดจนคำสั่งสอนของท่านฯไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่องครับ ผมขอความอนุเคราะห์เรียนปรึกษาท่านฯเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯเชิงประจักษ์ ข้อ 1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา ย้อนหลัง3 ปีติดต่อกัน ในกรณ๊ที่ผมได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก ผอ. กศน.จังหวัดปฏิบัติราชการแทน ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนดหรือไม่ครับ เพราะผมมีผลงานที่คาดว่าเป็นระดับชาติหรื่อคุณภาพเทียบเคียง 2 รางวัลแล้วครับ ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
  พงค์แสนชัย

 167. อาจารย์คะ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป้นการศึกษาที่จัดอยูในระบบหรือนอกระบบ
  คะ

  • เรียน คุณอัญณี ที่เคารพ
   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน โรงเรียนในระบบ และสถานศึกษาสังกัด สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) คือ กศน.อำเภอ ที่มีอยู่ทั่วประเทศทุกอำเภอ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 168. เรียนอาจารย์ที่เคารพ
  ผมทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์อยู่บริษัทฯที่บางสะพาน ต้องการเชิญชวนโรงเรียนที่อยู่รอบ ๆ บริษัทฯ จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จึงขอรบกวนอาจารย์และนำขั้นตอน/วิธีการ/การประสานงานในหารจัดทำหลักสูตรให้กระผมด้วยครับจักขอบพระคุณยิ่ง

  ด้วยความเคารพ
  สมบัติ

  • เรียน คุณสมบัติ ที่เคารพ
   สถานศึกษาที่จะไปประสานงาน มีทั้งสถานศึกษาในระบบ และสถานศึกษานอกระบบ

   1. สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ได้แก่ กศน.อำเภอบางสะพาน ติดต่อที่ ผอ. กศน.อำเภอบางสะพาน โทร 03-2691671
   2. สถานศึกษาในระบบ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม ติดต่อได้ที่ท่านผู้บริหารโรงเรียน ได้ ค่ะ
   สำหรับ กศน. อำเภอบางสะพาน ถ้ามีอะไรจะให้ดิฉันประสานให้ บอกมาได้นะคะ
   อาจารย์ขิง

 169. อาจารย์ขิงค่ะ หนูได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาของ อ.สงัด อุทรานันท์ ชื่อหนังสืออะไรค่ะ สำนักพิมพ์อะไรค่ะ ที่ศูนย์หนังสือจุฬาจะมีขายไหมค่ะ หนูอ่านแล้วอยากจะซื้อหนังสือมาเพื่อนำมาใช้ที่ทำงานค่ะ
  ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 170. อยากทราบชื่อหนังสือ และสำนักพิมพ์ เรื่องการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา (สงัด อุทรานันท์ ,2524)
  และขอถามอักหนึ่งข้อน่ะค่ะ ร้านหนังสือจุฬามีจำหน่ายหรือเปล่าค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • เรียน คุณสมัญญา ที่เคารพ
   ดร. สงัด อุทรานันท์ ท่านได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2532 หนังสือเล่มสุดท้ายที่ท่านฝากไว้ ชื่อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ” พิมพ์ปี 2532 แต่ไม่ได้จำหน่าย เป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2533 ค่ะ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ ทำให้เอกสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัย ของท่าน ที่มีคุณค่าต่อวงการศึกษา ไม่ได้ปรากฎในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบัน
   อาจารย์ขิง

 171. อาจารย์ค่ะถ้าสาวต้องการให้อาจารย์มาช่วยในการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้กับกศน.เมืองนราธิวาส จำนวน 30 คน อาจารย์สามารถไปได้มั้ยค่ะ อาจารย์จกล้าลงพื้นที่มั้ยค่ะ และสาวต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางของอาจารย์มั้ยค่ะ เพราะช่วงนี้งบประมาณจะหมดแล้วค่ะ

  • เรียน อาจารย์สาว ที่เคารพ
   ช่วง เดือนสิงหาคม – กันยายน 2554 ดิฉันมีงานมาก โดยเฉพาะเรื่องการอบรมศึกษานิเทศก์ใหม่ หลักสูตร 30 วัน เดือนตุลาคมไว้นัดกันใหม่นะคะ อบรมครู 30 คน กำลังดี เรื่องลงพื้นที่อำเภอเมืองยะลาคงไม่น่ากลัวใช่ไหมค่ะ ส่วนค่าใช้จ่ายใช้เงินของ ศน. เพราะ หน่วยศึกษานิเทศก์ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ ศน. ทำงานเป็นรายคน กระบวนการทำแผนพัฒนา กศน. ตำบลที่ออกแบบไว้ นอกจากจะได้เอกสารแผนตามนโยบายของสำนักแล้ว สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 172. เรียนก.ศ.น.ถ้าเราเป็นคนต่างจังหวัดมาเรียนต่างถิ่นเราจะต้องย้ายทะเบียนบ้านหรือเปล่าคะแล้วถ้าเราเรียนจบป6มานาน3ปีแล้วแต่ไม่ได้เรียนต่อแล้วเรามาเรียนก.ศ.น ได้ไหมคะเรียนก.ศ.น ต้องเรียนอะไรบ้างคะสำหรับคนต่างจังหวัดแล้วถ้าอายุ15แล้วเรียนก.ศ.น ได้เลยไหมคะ แล้วได้หนังสือเหมือนสายตรงไหมคะมีกิจกรรมเหมือนสายตรงไหมคะแล้วต้องใไส่ชุดนักศึกษาอย่างเดียวหรอคะไม่มีชุดกี่ฬาบ้างหรอคะ ..”ขอบคุณคะ”

  • เรียน น้องปันปัน
   1. อายุ 15 ปี เรียนจบมา 3 ปี สามารถสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านมาก็สมัครเรียนได้
   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียน 56 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ 40 หน่วยกิต วิชาเลือก 16 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นมีการเทียบโอน จบแล้วรับประกาศนียบัตร มีศักดิ์และสิทธิเหมือนในระบบ
   3. สามารถสมัครได้ทุกภาคเรียน ภาคเรียนที่จะถึงนี้ คือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เปิดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคม การเรียนต่างจากในระบบโรงเรียนคือ หนึ่งภาคเรียน มาพบกลุ่ม 18 ครั้ง สัปดาห์ละ 3 ช้่วโมง (ส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์) มีหนังสือเรียนให้เรียนฟรี ผู้เรียนสามารถเรียนไปด้วยประกอบอาชีพไปด้วยได้
   4. การแต่งกายไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน แต่แต่งกายสุภาพ บางแห่งจะเป็นเสื้อยืด (เสื้อกีฬา)ที่มัสัญลักษณ์ของสถานศึกษา
   ถ้ายังสงสัยเรื่องอะไรอีก ถามมาใหม่ได้นะคะ
   อาจารย์ขิง

 173. เรียน อ.ขิงที่เคาราพ
  หนูส่งผลงานวิชาการได้รับการปรับปรุง ขอความกรุณาให้คำแนะนำเรื่องการบันทึก
  รายละเอียดการปรับปรุงผลงานด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  อิ๊ด สุโขทัย

 174. เรียน อาจารย์ขิง
  ดิฉันทำงานเป็นครูอาสาฯ ที่กศน.อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมาขอรบกวนถามท่านอาจารย์ดังนี้
  ขณะนี้ดิฉัน ได้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ที่ ม.วงษ์ชวลิตกุล และได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงาน
  กศน.ตำบลในพื้นที่กลุ่มร่มเย็น จังหวัดนครราชสีมา” ในการเขียนภาษาอังกฤษ กศน.ตำบล ควรเขียนอย่างไรคะ เพราะไม่มีในคัมภีร์ กศน. 50 คำ รบกวนถามท่านอาจารย์ขิงเพื่อความกระจ่าง
  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าคะ
  พจนา มงคลชาติ
  ครูอาสาฯ

  • สวัสดีค่ะอาจารย์พจนา
   “กศน.ตำบล” ดิฉันได้ไปขอความรู้จาก ดร.ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กศน, ท่านให้ใช้คำได้ 2 คำ
   ดังนี้ Kor Sor Nor Tambon or Sub – district NFE. Centre ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 175. เรียน อ.ขิง ที่เคารพ
  ศัวัสดีค่ะอาจารย์ ชื่ออาภา ( ตี้ ) บรรณารักษ์ อ.บ้านด่านลานหอย สังกัด สำนักงาน กศน.สุโขทัยค่ะ ตอนนี้ครบกำหนด การทำผลงาน บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษแล้วค่ะ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.54 อยากให้อาจารย์ช่วยชี้แนะบ้าง ไม่ทราบว่าจะรบกวนอาจารย์หรือเปล่าคะ ตอนนี้กำลังจะส่งใบสมัครค่ะ
  ตี้

  • สวัสดีค่ะอาจารย์ตี้
   อาจารย์ช่วยส่งใบสมัครมาให้พี่ดูก่อนส่งให้สำนักฯนะคะ เพราะว่าส่งให้สำนักแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ส่งมาที่ anchalee@nfe.go.th
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อ.ขิง ที่เคารพ
    ได้ค่ะ จะรีบส่งให้เลยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ

 176. เรียน อ.ขิง
  อาจารย์สวยและใจดีจังเลยค่ะ อยากถามว่าคะแนนE1/E2 คือดิฉันทำเป็นชุดกิจกรรมมีคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนแต่ละชุดแล้วมาหาค่าE1/E2 แต่ละชุดแล้ว ถามว่าการหาE1/E2ของนวัตกรรมนั้นเอาค่าE1ของแต่ละชุดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนชุดใช่ไหมคะ แล้ว E2 ก็เอาำE2ของแต่ละชุดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนชุด หรือว่าเอาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาเป็นค่าE2คะ ถามหลายคนตอบไม่เหมือนกันเลย รบกวนอาจารย์ตอบให้ด้วยค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  • สวัสดีค่ะ คุณอิง
   การหาประสิทธิภาพสื่อ E1/E2
   E 1 คือคะแนนระหว่างเรียน ซึ่งคะแนนมา จากการทำกิจกรรมใบงาน แบบฝึกหัดหรือของแต่ละชุดการเรียนรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนชุดการเรียน
   E2 คือคะแนนหลังเรียน มาจากการทำแบบทดสอบท้ายชุดการเรียนแต่ละชุดรวมกันแล้วหาญด้วยจำนวนชุ่ดการเรียน/หรือจากแบบทดสอบผลสัมรฤธิ์ทางการเรียน(เป็นทดสอบที่เรียนจบทุกชุดการเรียนแล้ว)
   ดังนั้น E2 เลือกคะแนนอย่างใดอย่าหนึ่ง ซึ่งจะต้องเขียนไว้ที่นิยามศัพท์เฉพาะในบทที่ 1 .ให้ชัดเจน
   ถ้ายังไม่เข้าใจถามมาใหม่นะคะไม่ต้องเกรงใจ
   อาจารย์ขิง

 177. อ.ค่ะ
  หนูไม่มีวุฒิตัวจริง

  แต่หนูถ่ายเอกสารไว้ และหนูก็มีหลักฐานการจบม.3ของหนูอย่างอื่่น(ปพ.6 ปพ.8 ใบรับรองการจบ) ถ้าหนูจะเข้าเรียนกศน.ต่อม.6 จะไดไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะน้องนุ่น
   ไปสมัครเรียน กศน. ระดับ ม.ปลายได้ค่ะ แต่สถานศึกษา กศน. จะตรวจสอบวุฒิไปที่โรงเรียนเดิมอีกครั้ง กศน.จะเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ประมาณเดือนตุลาคม 2554 ไปสมัครเรียนได้เลยนะคะ
   อาจารย์ขิง

 178. เรียนถามอ.อีกครั้งนะค่ะ

  แล้วถ้าหนูจะไปขอวุฒิที่โรงเรียน

  หนูต้องไปแจ้งความก่อนหรือเปล่าค่ะ

  คือวุฒิหนูหายอ่ะค่ะ

  • สวัสดีค่ะน้องนุ่น
   น้องนุ่นต้องไปแจ้งความที่สถานนีตำรวจในพื้นที่ใบวุฒิบัตรหาย เช่นหายที่บ้านก็ไปแจ้งสถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่บ้านน้องนุ่นอยู่ วันไปแจ้งความอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย ตำรวจจถามว่าใบวุฒิบัตรหายเมือไร หายที่ไหน ลงบันทึกไว้แล้วให้ใบแจ้งความ ไปใช้สำหรับขอสำเนาวุฒิบัตรจากสถานศึกษา ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะน้องนุ่น
   น้องนุ่นต้องไปแจ้งความที่สถานนีตำรวจในพื้นที่ใบวุฒิบัตรหาย เช่นหายที่บ้านก็ไปแจ้งสถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่บ้านน้องนุ่นอยู่ วันไปแจ้งความอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย ตำรวจจถามว่าใบวุฒิบัตรหายเมือไร หายที่ไหน ลงบันทึกไว้แล้วให้ใบแจ้งความ ไปใช้สำหรับขอสำเนาวุฒิบัตรจากสถานศึกษา ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 179. เรียน อาจารย์ขิงที่รัก
  ขอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยว่า ขณะนี้ปรับแก้ใกล้จะเสร็จแล้ว และใคร่ขออนุญาตอ้างอิงว่าได้ไปขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์ขิง นะคะ
  ขอบคุณค่ะ
  คุณยาย

 180. เรียน ท่าน ศน.
  สอบถามเรื่องการทำรายงานการประเ้มินตนเอง ของ กศน.ตำบล
  ไม่ทราบว่าจะใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ กศน.อำเภอ 6 มาตรฐาน 27 ตัวชี้วัด
  หรือใช้มาตรฐาน กศน.ตำบล 4 มาตรฐาน 13 ตัวชี้วัด ดี ครับ เพราะถ้าใช้มาตรฐาน
  กศน.ตำบล ก็ไม่ตรงกับ กศน.อำเภออีก

 181. เรียน อาจารย์อัญชลี ที่เคารพยิ่ง
  ขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับงานวิจัย (ผลงานทางวิชาการ)ดังนี้ค่ะ
  1. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อสอบจำนวน 40 ข้อ โดยการหาความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น
  2. ข้อสอบย่อย จำนวน 8 ชุด ชุดละ 10 ข้อ จะหาคุณภาพอย่างไรค่ะ และใช้สูตรอะไร (เพราะกรรมการผู้ตรวจบอกว่าใช้สูตรเหมือนกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ ใช้ค่าอำนาจจำแนก (r) ไม่ได้)
  ดิฉันไม่เข้าใจว่าจะต้องใช้สูตรอย่างไร
  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
  เพ็ญศรี

  • สวัสดีค่ะอาจารย์ pensri

   แบบทดสอบย่อยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแบบทดสอบวัดจุดประสงค์(Fomative – test) มีการสร้างดังนี้
   1. ตรวจสอบความตรง(Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้ IOC
   2. ตรวจสอบความเที่ยง(Reliability) มีวิธีหาความเที่่ยง 3 วิธีให้เลือกใช้
   1) วิธีของ คาร์เวอร์(Carver) จะใช้ในกรณีทดลองใช้แบบทดสอบ 2 ครั้ง
   2) วิธีของโลเวทท์(lovett) จะใช้ในกรณีทดลองใช้แบบทดสอบครั้งเดียว
   3) วิธีของลิพวิงตัน(Livingstion) จะใช้ในกรณีทดสอบครั้งเดียวและนำไปหาค่าความเที่ยงตามวิธีตรวจสอบคุณภาพตามแนวอิงกลุ่ม
   การแก้ผลงานเกี่ยวกับแบบทดสอบควรปรึกษาอาจารย์ที่จบทางด้านวัดผล นะคะ
   อาจารย์ขิง

 182. เรียนท่านศน.ขิงที่เคารพ
  ทราบว่าการประเมินในรอบ 3 นั้น ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาไว้ในเกณฑ์การประเมินด้วย อยากทราบว่าอัตลักษณ์ในรูปลักษณ์ของ กศน.นั้นหมายถึงอะไร พอจะยกเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพไ้ด้ไหมครับ
  ขอบคุณครับ

  • สวัสดีค่ะผู้บริหาร กศน.อำเภอ
   ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ของ กศน.อำเภอ/เขต มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2 ตัว คือ
   9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
   10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเน้นไปที่กำหนดภาพความสำเร็จ(Image of Success) ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน หรือเป็นลักษณะโดดเด่นของนักศึกษา กศน.ที่สำเร็จการศึกษาจาก กศน.อำเภอ …….. เช่น ” คน คิดเป็น”
   “คนดี กศน” เป็นต้น การกำหนดอัตลักษณ์ควรจัดเวที ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวได้ระดมความคิด เช่น นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ครู กศน. ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 183. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนูค่ะ ครู กศน.ตำบล พอดีผอ.ให้เขียนหลักสูตร ส่งวันที่ 18 ตุลาคม 54 เรื่อง งานหัตถกรรม (ทอเสื่อกก) แต่หนูเขียนหลักสูตรไม่เป็นเลย แนะนำด้วยค่ะ
  สืบค้นข้อมูลได้ที่ไหนบ้างค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะดค่ะ

  • สวัสดีค่ะครูก้อย
   ใน Panchalee blog มีเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น พร้อมทั้งตัวอย่าง ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 184. เรียน อ. ขิง
  ดิฉันเป็นครูอาสาคนหนึ่ง ที่อยากรู้จักอ.ขิง มากขึ้น ได้รู้จักบล็อก อ. จากกการไปประชุมสร้างอาชีพมีงานทำในวันที่ ยี่สิบเก้า ตุลาคม ห้าสี่ นะคะ จากแนะนำของอาจารย์ ขอเป็นสมาชิกของอาจารย์อีกคนนะคะ

  • สวัสดีค่ะอาจารย์ Yisah
   ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ ดิฉันสร้าง Panchlee blog ขึ้นด้วยหัวใจที่ต้องการมีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ คน กศน. ที่เป็น เวทีที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน หลังจากการบรรยายเรื่องแนวทางการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ที่พัทยาแล้วปรากฏว่า มี ครู กศน. เข้ามาเยี่ยม Panchalee blog วันที่ 31 ตุลาคม 2554 มากกว่า 2000 ครั้ง ซึ่งเป็นความสุขและเป็นกำลังใจที่จะทำให้ดิฉันมีพลังที่จะพัฒนา Panchalee blog .ให้ดีที่สุด ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 185. ชี้ชัดงานศศช.ด้วยนะครับ งานศศช.ตามพระราชดำริ เป็นส่วนหนึ่งของงานกศน.ไหมครับ เพราะปัจจุบันศศช.ทำตลอด (ไม่รู้ว่าหลงทางหรือเปล่า) ช่วยไขแสดงด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

 186. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพ
  อยากบอกว่าคิดถึงอาจารย์ขิงมากๆนะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะ เป็นห่วงค่ะ จะยังไม่ถามเรื่องงานตอนนี้นะคะ เอาไว้ตอนที่มีปัญหาก็แล้วกันค่ะ อย่าลืมพักผ่อนบ้างนะคะ

  • สวัสดีค่ะผอ.กุสุมาที่รัก
   ตอนนี้พี่กำลังเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ถุงน้ำดีอักเสบปวดมาก หมอนัดผ่าตัดวันที่ 16 พ.ย. 54 นี้ผ่าตัดแล้วคงดีขึ้น
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อ. ขิง ที่เคารพ
    นั่นแหละ ถึงว่าเป็นอะไรไม่ทราบคิดถึงอาจารย์มากๆ ว่าต้องมีอะไรซักอย่าง ถึงโพสต์มา ไม่เป็นไรหรอกค่ะ อดทนนะคะ เดี๋ยวก็หาย อาจารย์เก่งอยู่แล้วค่ะ และโชคดีจะตามมาทีหลังนะคะ ให้หายเร็วๆนะคะ ดูแลตัวเองบ้างนะคะ มัวแต่ตอบคำถามอยู่นั่นแหละ อิอิ

   • สวัสดีค่ะ ผอ.สบปราบ
    เมื่อวานพี่ไปโรงพยาบาล ตรวจหัวใจ และปอด หมอนัดผ่าตัดวันที่ 9 มกราคม 2555 ช่วงนี้ทานยาแก้อักเสบและยาแก้ปวด อาการดีขึ้น และต้องไปพบหมอเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะถึงวันผ่าตัด แต่ต้นเดือน ธันวาคม นี้ มีนัดกับ กศน. จันทบุรีเพื่อจัดทำระบบการนิเทศ กศน.จังหวัดจันทบุรี ค่ะ
    อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะครูน้อย
   ดิฉันจะนำวิธีการและขั้นตอนการจัดเวทีประชาคม ขึ้นในPanchalee blog ในสัปดาห์นี้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 187. เรียน ท่านศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ
  เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายครูคืนถิ่นเพื่อให้ข้าราชการครูคืนถิ่นได้ย้านกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง ภายใน 1-31 ธันวาคม นี้
  กระผมอยากเรียนถามท่าน ดังนี้
  1.การขอย้ายกลับถิ่นภูมิลำเนา พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ จะขอย้ายได้ไหมครับ
  2.ตามปกติไม่มีโครงการนี้ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ จะย้ายได้ในกรณีใดบ้างครับ

  จึงเรียนมาเพื่่ิอโปรดพิจารณาคำถามและตอบคำถาม

  ครู อาสาฯ เพชรบูรณ์

  • สวัสดีค่ะครูอาสา
   1. นโยบายครูคืนถิ่นย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ย้ายได้เฉพาะข้าราชการครูค่ะ
   2. การย้ายกลับภูมิลำเนาของครูอาสาถ้าย้ายภายในจังหวัด และที่จะย้ายไปมีตำแหน่งรองรับ(หรือสับเปลี่ยนกัน) ก็ไม่มีปัญหา
   อาจารย์ขิง

 188. เรียน อาจารย์ขิง
  ศศิธร จากกศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่คะ อยากเรียนปรึกษาอาจารย์ว่า มีความสนใจทำผลงานทางวิชาการ ชำนาญการพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน โดยใช้โครงสร้างหลักสูตรที่ทาง ศูนย์ ภาค ได้จัดทำขึ้น มาทำเป็นบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง อาเซียน เพื่อให้นศ. กศน. และผู้ใช้บริการห้องสมุด ได้ศึกษาด้วยตนเอง เรียนถามอาจารย์ว่า มีความเป็นไปได้มั๊ยคะ หรืออาจารย์จะกรุณาแนะนำแนวการทำผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ
  ศศิธร ไชยชนะ 0897590613 sasithornchaichana@hotmail.com

  • สวัสดีค่ะอาจารย์ศศิธร
   การพัฒนาสื่อที่มีเนิ้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่การทำผลงานทางวิชาการกลุ่มเป้าหมายจะต้องชัดเจน เพื่อจะได้พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อที่พัฒนาขึ้นอาจจะเป็นบทเรียนสำเร็จรูป หรือเอกสารประกอบการเรียน ชุดการเรียน เป็นต้น แต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการห้องสมุด อาจเป็นสื่อประเภทส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น ขณะนี้มีอาจารย์จาก กศน.อำเภอ ที่เชียงใหม่สมัครมาเป็นลูกศิษย์ 2 คน แล้วค่ะ แต่ถ้าอาจารย์สนใจสมัครก้ยินดีค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์ขิงคะ
    ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ทราบว่าอาจารย์ต้องเข้ารับการผ่าตัดวันที่9 มค. 55 ขอเป็นกำลังใจให้ครูผู้แสนดีคนนี้นะคะ อาจารย์คะ จริงๆแล้วได้เตรียมเนื้อหาไว้บ้างพอสมควรเกี่ยวกับการทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอาเซียน เพื่อใช้กับนศ. กศน. แต่ติดอยู่ที่ว่าจะใช้เนื้อหาตามโครงสร้างหลักสูตรที่ สถาบัน กศน. ภาคเหนือทำไว้แล้ว ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ ขออาจารย์รับไว้เป็นลูกศิษย์อีกคนนะคะ
    อ. เอื้อง

   • สวัสดีค่ะอาจารยืศศิธร
    หลักสูตรวิชาเลือก ไม่ว่าจะเป็นของสำนักงาน กศน. หรือสถาบัน กศน.ภาค พัฒนาขึ้นมา เมือนำหลักสูตรไปใช้ จะพบปัญหาหลายประการ เช่นไม่สามารถนำไปจัดทำสื่อได้ โครงสร้างมีเนื้อหามากและยากเกินไป เวลาเรียนมากไปหรือน้อยไป เพราะหน่วยงานที่พัฒนาดังกล่าว จัดทำแต่โครงสร้างหลักสูตร ยังไม่ได้นำไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้ ดังนั้นถ้าอาจารย์จะทำผลงานทางวิชาการขอแนะนำให้พัฒนาเป็นหลักสูตรายวิชาเลือกขึ้นมาเอง แล้วจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป จัดทำแผนการสอน แล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ค่ะ เรื่องการผ่าตัดคิดว่าคงไม่มีปัญหา กำลังใจดีมาก ขอบคุณพี่น้องชาว กศน.ทุกคนที่ให้กำลังใจ ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 189. เรียนอาจารย์ขิง และสวัสดีปีใหม่ 2555 ครับ ผมครูสุทัศน์ ได้พบบล็อกของอาจารย์แล้วรู้สึกดึใจมาก เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับเรื่องที่ผมกำลังศึกษาอยู่พอดีเลย ผมกำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สรุปจากการค้นคว้ามี 4 รูปแบบคือ 1)การนิเทศแบบปล่อยปละละเลย 2)การนิเทศแบบบังคับ 3)การนิเทศแบบแนะแนว 4)การนิเทศแบบประชาธิปไตย ซึ่งผมหาข้อมูลได้น้อยมากเลยครับ ได้หาข้อมูลจากThailis จากห้องสมุดหลายแห่ง มีหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไม่กี่เล่มเองครับ รบกวนอาจารย์ขิงได้ให้ข้อมูลด้านเนื้อหาของการนิเทศทั้ง 4 รูปแบบและส่งทางเมลล์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบพระคุณอาจาีรย์เป็นอย่างสูง

  • สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะครูสุทัศน์
   ปีใหม่นี้ไม่เหมือนทุกปี เพราะมีสมาชิกมาเยี่ยม Panchalee blog จำนวนมาก รูปแบบการนิเทศแบบปล่อยปละละเลยและการนิเทศแบบบังคับ เป็นรูปแบบที่ไม่มีในตำรา หลักการและทฤษฎีที่เป็นเชิงวิชาการโดยทั่วไป โดยเฉพาะคำว่า”ปล่อยปละละเลย” ไม่น่าจะเป็นรูปแบบการนิเทศ เข้าใจว่ารูปแบบการนิเทศ ทั้ง 2 รูปแบบ น่าจะเกิดจากสภาพปัญหาของการนิเทศภายใน ดังนั้นข้อสรุปการค้นคว้ามี 4 รูปแบบ น่าจะสรุปว่ามี 4 ลักษณะ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 190. เรียน อ.ขิงที่เคารพ ด้วยความศรัทธาติดตามผลงานเสมอ มีคุณค่าทุกชิ้นงาน ขอคาระวะด้วยความรักและเคารพ จาก สุภสิตา บัวเลี้ยง (อ.อ้อย)
  กศน.บางบ่อ เด็กสป.

  • สวัสดีปี 2555 ค่ะอาจารย์อ๋อย
   ขอบคุณที่ติดตาม Panchalee blog และให้กำลังใจ เร็ว ๆ ถ้า สำนักงาน กศน. มีความชัดเจนเรื่องการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำแล้ว ดิฉันจำนำบทความเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเผยแพร่ ใน Panchalee blog นะคะ
   อาจารย์ขิง

 191. เรียน อ.ขิงที่เคารพ ขออนุญาตเรียนปรึกษาว่าเป็นผู้บริหารควรทำงานวิชาการและงานวิจัยไปในทิศทางเรื่องใดดี ที่จะมีประโยชน์ทั้งองค์กกรและตนเอง (คศ.4) ขอความกรุณาชี้ทางเดินด้วยคะขอบพระคุณยิ่ง

  • สวัสดีค่ะคุณ Supasita
   การทำผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา การเลือกหัวข้อ ต้องพิจาณาในเรื่องต่อไปนี้ 1.หน้าที่และความรับผิดชอบ 2. พันธกิจของสถานศึกษา 3.นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 4. แนวโน้มในการพัฒนา
   การทำงานวิชาการ ส่วนใหญ่ที่ทำกันทำไม่ยากและมีโอกาส ผ่าน คือคู่มือต่าง ๆ สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เช่น คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คู่มือการประเมินโครงการ คู่มือการจัดการศึกษาในพื้นที่สูง เป็นต้น ส่วนงานวิจัย ผู้ที่ส่งผลงาน คศ. 4 ผ่าน รูปแบบงานวิจัย จะเป็นวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ ใน Panchalee blog จะมีบทคัดย่อ ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่ผ่านแล้ว ประโยชน์ของบทคัดย่อ คือสามารถศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่องานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ระยะนี้ดิฉันไม่ค่อยได้นำบทคัดย่อผลงานที่ผ่านแล้วมานำเสนอใน blog เรื่องที่นำเสนอส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบบรรจุ การสอบเข้าสู่ดำแหน่ง กศน.จะมีการอบรมเกี่ยวกับวิทยะฐานะเร็ว ๆ คงจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยนำเสนอใน blog ค่ะ
   อาจารยืขิง

   • ขอขอบพระคุณอาจารย์ขิงมากคะ ถ้ามีโอกาสผ่านมาสมุทรปราการ อย่าเกรงใจช่วยบอกด้วยนะคะ จะเต็มใจอย่างยิ่งในการต้อนรับด้วยใจของชาวปากน้ำ

 192. ขอเจริญพร ท่านอาจารย์ขิง ขออนุโมทนาสาธุ ที่ให้ข้อมูลด้านวิชาการ และอื่น ๆ และขออนุโมทนาสาธุ ท่านอาจารย์ ดร.ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ สนง.กศน.ด้วยนะ)

 193. หนูจบกศน.มา กำลังจะสมัครเข้ามหาลัย ในใบสมัครถามว่า วุฒิเดิม แผนการเรียน แล้วหนูจะกรอกลงไปว่ายังไงค่ะ คือหนูสมัครในอินเตอร์เน็ต เค้ามีแค่ช้อยให้เลือก เรากรอกเองไม่ได้อ่ะคะ หนูควรจะทำไงดีค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณpaerwa
   ไม่ทราบช้อยให้เลือกมีอะไรบ้าง มีช้อยอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามีไม่ตรงกับเราก็ไม่ต้องทำเครื่องหมาย หรือการแก้ปัญหาอีกทางคือ โทร ไปถามมหาวิทยาลัยที่เราสมัคร ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 194. ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเมืองตาก
  ขอถามว่าสำนักงาน กศน. จะเรียกบรรจุคร