UNESCO International Literacy Prizes 2012

โครงการในประเทศภูฏาน, โคลอมเบีย, อินโดนีเซียและรวันดาได้รับรางวัลด้านการรู้หนังสือ  UNESCO International Literacy Prizes 2012 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก นางอิรินา โบโกวา ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลจากยูเนสโกด้านความรู้หนังสือสำหรับปี 2012 จำนวน 4 รางวัลคือ

1. King Sejong Literacy Prizes

  • โครงการพัฒนาการศึกษาของชุมชนในประเทศอินโดนีเซีย


ผลของโครงการนี้ มีผู้ได้รับการพัฒนา จำนวนเกือบ 3 ล้านคน  โดยมีศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมากกว่า 75,000 หมู่บ้านทั่วประเทศอินโดนีเชีย เพื่อที่จะสร้างและรักษาสังคมการเรียนรู้ โดยมีโปรแกรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตัล (digital literacy)  การเรียนรู้ผ่านผู้ประกอบการธุรกิจ (entrepreneurship literacy) โปรแกรมพัฒนาการอ่าน(reading improvement programmes) โปรแกรมการฝึกอบรม(tutor training)และการลงทุนให้กับการศึกษาผู้ใหญ่ (adult literacy) และเพิ่มการศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงผ่านการผสมผสานด้านทักษะชีวิตและความรู้พื้นฐาน

  • โครงการการรู้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่ ของคริสตจักร Pentecostal ในประเทศรวันดา

วิสัยทัศน์เบื้องหลังของโครงการนี้นี้คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบองค์รวมและยั่งยืนของคนรวันดาบนพื้นฐานความรู้และความเคารพสำหรับคุณค่าของมนุษย์รวมทั้งสิทธิของความเป็นมนุษย์ให้กับการศึกษาที่มีคุณภาพ โปรแกรมจะมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเยาวชนออกจากโรงเรียน จำนวนเกือบ 30,000 เป็นประจำทุกปีและศูนย์เรียนรู้(literacy centres) มีมากกว่า 3,500 ศูนย์ และมากกว่า 100,000 คนได้รับประโยชน์จากศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ (vocational training centres) ห้องสมุดชุมชน (community libraries)

2. UNESCO Confucius Prizes for Literacy

  • โปรแกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่องของประเทศภูฏาน

การดำเนินงานในประเทศที่มีแต่ภูเขาประชากรอยู่กระจัดกระจาย, โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่อง( Non-formal and Continuing Education Programme :NFCEP) โครงการการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ดำเนินงานภายใต้แผนระดับชาติของภูฏาน ในด้านความสุขมวลรวมประชาชาติก็มีการขยายอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นในชุมชนชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผ่านการให้ ความรู้พื้นฐานและทักษะการทำงานในกว่า 950 ศูนย์ และมีผู้เรียนมากกว่า 13,000 ในแต่ละปี    และเป้าหมายของโปรแกรมคือการบรรลุรู้หนังสือของผู้ใหญ่ 70% ภายในปี 2013 และ 100% ในปี 2015

  • ระบบปฏิสัมพันธ์  (Transformemos Educando) ประเทศโคลัมเบีย

โปรแกรมได้รับการยอมรับสำหรับกิจกรรมการสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและความรุนแรง ช่วยให้ประชากรเป้าหมายที่มีช่องว่างในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก โปรแกรมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบโต้ตอบและเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน 1,200 ห้อง พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (projectors )และทีวี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โปรแกรมมีแบบจำลองใน 24 เว็บไซต์และเข้าถึงประชากร 300,000 คน

  • รางวัล King Sejong Literacy ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี
  • รางวัล UNESCO Confucius Prizes for Literacy ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนของจีน
  • ผู้ได้รับรางวัลสี่แต่ละคนจะได้รับ $ 20,000 USD, ประกาศนียบัตรและเหรียญ

*********************************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s