ผลการปฏิบัติงานปี2554

<li>4 ตุลาคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>7 ตุลาคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>13-15 ตุลาคม 2553 นิเทศการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี<br>
<li>22 ตุลาคม 2553 ประชุมจัดทำงบประมาณการนิเทศ ปี 2554 ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>26 ตุลาคม 2553  ประชุมหัวหน้านิเทศภาค  ห้องประชุมหน่วยศึกษาเทศก์<br>
<li>28-30 ตุลาคม 2553 ประชุมผู้บริหาร ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย<br>
<li>1 พฤศจิกายน 2553 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ปี 2554 ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>8 พฤศจิกายน 2553 ประชุมจัดแนวทางการนิเทศ ปี 2554 ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>11 พฤศจิกายน 2553 ประชุมข้าราชการตามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน.<br>
<li>12 พฤศจิกายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>15 พฤศจิกายน 2553 สัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นจริงได้ด้วย ICT ณ ฮอลล์ 5 – 6อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี<br>
<li>15 – 19 พฤศจิกายน 2553 ปฏิบัติหน้าหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>16 – 19 พฤศจิกายน 2553 ประชุมสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553)<br>
<li>22 พฤศจิกายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>29 พฤศจิกายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>29 พฤศจิกายน 2553 ประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>29 พฤศจิกายน 2553 ร่วมพิธีมอบชุดหนังสือและอุปกรณ์ให้กับห้องสมุดประจำอำเภอ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 <br>
<li>3 ธันวาคม 2553 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ กระทรวงศึกษาธิการ<br>
<li>15 ธันวาคม 2553 ประชุมคัดเลือกบุคคลและสถานศึกษาขึ้นตรงกับสำนักงาน กศน. ดีเด่นประจำปี 2553 ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน.<br>
<li>16 ธันวาคม 2553 ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2554 ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>20-21 ธันวาคม 2553 ปฏิบัติหน้าหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>21 ธันวาคม 2553 ประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ <br>
<li>22 ธันวาคม 2553 ประชุมการตรวจประเมินตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับสำนัก  ห้องประชุม 1 กศน. ชั้น 6<br>
<li>23-24 ธันวาคม 2553 ปฏิบัติหน้าหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>27-30 ธันวาคม 2553 ประชุมสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน. <br>

<li>10–11 มกราคม 2554  วิทยากรฝึกอบรมเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี
<br>
<li>19 มกราคม 2554  วิทยากรการอบรมพนักงานราชการเรื่องการนิเทศติดตามงาน กศน. ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ  มหานาค กรุงเทพฯ<br>
<li>20-21 มกราคม 2554  นิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กศน.นครสวรรค์<br>
<li>22 มกราคม 2554 ประชุมทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ” โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ<br>
<li>24-28  มกราคม 2554 บรรณาธิการข้อสอบปลายภาค  โรงแรมอู่ทองอินทร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>
<li>1-3 กุมภาพันธ์ 2554 นิเทศติดตามผลงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี<br>
<li>9-11 กุมภาพันธ์ 2554 นิเทศติดตามผลงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร<br>
<li>14 กุมภาพันธ์  2554ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>15-17 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยากรประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ณ กุลละวณิชย์ รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา<br>
<li>21 กุมภาพันธ์  2554 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>23-25 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยากรประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กศน. พิษณุโลก<br>
<li>28 กุมภาพันธ์ 2554 ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. <br>

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s