ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในไทย

รายที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย จำนวน 2 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อประเทศไทย รายแรกขึ้นทะเบียนสงสัยเป็นผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 รายนี้ติดเชื้อจากประเทศเม็กซิโก เริ่มมีไข้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย แต่มีอาการไม่รุนแรง

รายที่ 2 เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากเม็กซิโกเช่นเดียวกัน เริ่มมีไข้หลังจากกลับถึงประเทศไทยแล้ว 3 วัน มีอาการเล็กน้อย ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครบชุด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้หายเป็นปกติแล้ว ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลังกินยา แสดงว่าไม่มีเชื้อในร่างกายแล้ว และมีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ต่อผู้อื่น สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ

รายที่ 3  พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จำนวน 1 ราย เป็นหญิงอายุประมาณ 50 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 มีอาการเล็กน้อยขณะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 หลังเดินทางเข้ามาถึงไทยไปรักษาเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ผลการตรวจเบื้องต้นให้ผลบวก แพทย์ให้ยาต้านไวรัสทามิฟลู พร้อมส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันเดียวกัน และส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ผลการตรวจยืนยันพบติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เมื่อวานนี้ ( 29 พฤษภาคม 2552) ผู้ป่วยมีอาการไอเล็กน้อย สมาชิกในครอบครัวไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด

ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายอายุประมาณ 50 ปี เริ่มป่วยภายหลังเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา

รายที่ 4   ผู้ป่วยรายนี้เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อเที่ยงคืนวันที่ 25 พ.ค. และเริ่มป่วยเช้าวันที่ 26 พ.ค. 52 มีอาการเล็กน้อย โดยมีไข้ต่ำๆ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อย ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกทม.ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และแพทย์ได้เก็บตัวอย่างเสมหะส่งตรวจที่ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และที่ โรงพยาบาลศิริราช ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่ง พบว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้ผู้ป่วยอาการเป็นปกติแล้ว

รายที่ 5   ผู้ป่วยรายนี้ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เป็นหญิงอายุ 18 ปี เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกา ถึงไทยเมื่อคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เริ่มป่วยด้วยอาการมีน้ำมูก ไอเล็กน้อยในช่วงกลางคืน ต่อมาเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เริ่มรู้สึกมีไข้ จึงรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจทางไวรัสวิทยา ผลการตรวจพบเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้อาการทั่วไปดีขึ้น ไข้ลดลงแล้ว 

รายที่ 6 เป็นหญิงไทย อายุ 49 ปี เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันรายหนึ่ง มีประวัติเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกัน เริ่มมีอาการปวดเมื่อยร่างกาย ระคายคอ ไม่มีไข้ ขณะเดินทางกลับไทยเมื่อ 25 พฤษภาคม 2552 ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ขณะนี้อาการหายดีแล้ว

รายที่ 7 เป็นบุตรชายอายุ 19 ปี ของผู้ป่วยรายที่ 6 ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ ก็ติดเชื้อด้วยเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

รายที่ 8 เป็นหญิงไทยอายุ 20 ปี เริ่มมีอาการเจ็บคอ ก่อนออกเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ถึงประเทศไทยวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เริ่มมีอาการคัดจมูก ไอ ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552

รายที่ 9 เป็นชาย วัย 29 ปี มีอาการป่วยโดยมีไข้ อ่อนเพลีย ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยร่างกาย หลังเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 2 วัน และเข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกทม. เมื่อเช้าวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏเมื่อคืนวันที่ 6 มิถุนายน 2552 พบเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้อาการไม่น่าห่วง นอนรักษาตัวในห้องแยกปลอดเชื้อในโรงพยาบาล และได้รับยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ อาการดีขึ้น

รายที่ 10 เดินทางไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 และเดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 12.00 น. เริ่มป่วยด้วยอาการปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ได้ส่งตัวอย่างเสมหะในลำคอตรวจทางไวรัสวิทยา ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจยืนยันเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้อาการทั่วไปดีขึ้น ไข้ลดลงแล้ว แพทย์ได้ให้กินยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ จนครบ 5 วัน

รายที่ 11 เป็นหญิง อายุ 20 ปี เดินทางไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 และเดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เริ่มป่วยด้วยอาการไอ มีเสมหะ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ได้ส่งตัวอย่างเสมหะตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจยืนยันเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้อาการทั่วไปดีขึ้น ไข้ลดลงแล้ว

รายที่ 12 เป็นหญิงอายุ 20 ปี เดินทางไปทำงานและท่องเที่ยวที่สหรัฐอเมริกา เดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ขณะเดินทางมีน้ำมูก มีเสมหะ หายใจลำบาก เข้ารับการรักษาวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว

รายที่ 13 เป็นชายอายุ 31 ปี เดินทางไปท่องเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการช่วงแรกไม่ชัดเจน แต่จากการตรวจซ้ำโดยการเพาะเชื้อ พบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ

รายที่ 14 เป็นชายอายุ 20 ปี เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาถึงไทยวันที่ 7 มิถุนายน 2552 เริ่มมีไข้ ไอ มีน้ำมูก ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ขณะนี้อาการปกติ

รายที่ 15 เป็นชายอายุ 20 ปี กลับจากสหรัฐอเมริกาถึงไทยวันที่ 7 มิถุนายน เริ่มป่วยมีอาการไอ ไปรักษาที่โรงพยาบาลวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ผู้สัมผัสร่วมบ้านของทั้ง 2 รายอยู่ในการติดตามอาการของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ทุกคนปกติดี

รายที่ 16 เป็นเด็กชายอายุ 11 ปี ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ วันที่ 6 มิถุนายน 2552 เริ่มมีไข้ ไอ ไปรักษาที่โรงพยาบาล ตรวจพบไข้สูง แพทย์จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจไข้หวัดใหญ่พบว่าติดเชื้อ ขณะนี้ยังรักษาที่โรงพยาบาล และได้ส่งทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วลงสอบสวนสาเหตุของการติดเชื้อ

 ผู้ป่วยเฝ้าระวัง 5 รายใหม่ ได้แก่ 1.ชายชาวอังกฤษ อายุ 20 ปี เดินทางผ่านมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะไปต่อที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พบมีไข้สูง จึงส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยมีอาการไอ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2.ชายไทย อายุ 23 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศสิงคโปร์ มีอาการป่วยมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ขณะนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล 3.หญิงไทย อายุ 27 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐ ป่วยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 4.มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ไม่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง แต่ไปรับลูกชายที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเดินทางกลับมาจากสหรัฐ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เริ่มป่วยมีไข้ ไอ เจ็บคอ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 5.เป็นแม่ของเด็กชายอายุ 11 ขวบ ผู้ป่วยรายที่ 16 ซึ่งไม่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง แต่เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วย และอยู่ในข่ายเฝ้าระวังติดตามอาการ รายดังกล่าวไม่มีอาการป่วย แต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

กระทรวงสาธารณสุขประกาศขึ้นทะเบียนพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 เพิ่มอีก 30 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง 5 ราย ผู้ป่วยในระบบค้นหาสอบสวนโรคที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อีก 21 ราย และผู้ป่วยที่สอบสวนโรคในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ อีก 4 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันเพิ่มจากเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 16 ราย รวมทั้งหมด 46 ราย

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s